Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


April 2016 

Introbillede

Ny integrationslov på trapperne


Regeringen har sendt forslag til ændringer af integrationsloven samt ny lov om undervisning af nyankomne udenlandske børn i høring. Lovforslagene indebærer bl.a. et intensiveret fokus på beskæftigelse det første år, lempeligere krav til bolig, afskaffelse af retten til sundhedstjek inden for de første tre måneder samt videre rammer til kommunerne for tilrettelæggelse af modtageundervisning af flygtningebørn.
 
Læs Dansk Flygtningehjælps høringssvar til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love.
 
Læs Dansk Flygtningehjælps høringssvar til Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.
 

Ny viden om modtagelse af flygtningebørn i skolen

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udgivet et litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever. Studiet peger bl.a. på, at det er befordrende for elevernes udbytte og læring, hvis der er tidlig relation, sammenhæng og samarbejde mellem modtagelsestilbud og den almene undervisning. Det er en af pointerne fra studiet, som Dansk Flygtningehjælp henviser til i sit høringssvar til nyt lovforslag på området. Ministeriet har endvidere udgivet en oversigt over kommunernes praksis på området.
 
Læs mere og download litteraturstudie om modtagelsestilbud for nyankomne elever samt kortlægning af praksis vedr. basisundervisning for tosprogede elever.
 


Nyoptryk af materiale om flygtningebørn – og mere på vej

Vi oplever i Center for Udsatte Flygtninge meget stor efterspørgsel efter vores guide om Flygtningebørn i daginstitutioner, som vi har udgivet i samarbejde med BUPL, så der er blevet trykt endnu et oplag. Endvidere kommer snart en udgave målrettet dagplejere, som er udarbejdet i samarbejde med FOA. Og i samarbejde med henholdsvis Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening er vi ligeledes i gang med at udarbejde vejledninger målrettet folkeskolen og de frie skoler.
 
Behovet for viden om flygtningebørn afspejler det øgede antal nyankomne flygtningebørn, som KL for nylig har opgjort. Se KL’s analyse, der dog inkluderer børn og unge op til 18 år – dvs. også en del nyankomne mindreårige, der må formodes hverken at skulle i daginstitution eller folkeskole/modtageklasse.
 


Udsatte flygtninge på dagsordenen til KL’s social- og sundhedspolitiske konference

KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes d. 12. og 13. maj. Som en del af programmet er der en ’minikonference’ om Nyankomne flygtninge og familiesammenførte – med særligt fokus på sundhed, traumer og sociale behov, hvor Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, er en del af panelet.

Tilmeld dig KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum.
 


Tilbud for LGBT-flygtninge

En del flygtninge, der de seneste år er blevet boligplaceret i kommunerne, er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede (LGBT). Også selvom det måske ikke har været en del af deres asylsag, hvis de eksempelvis kommer fra Syrien eller Eritrea. Du kan henvise LGBT-flygtninge til gruppen LGBT Refugees for netværk, støtte og rådgivning. LGBT Refugees afholder aktuelt weekendtur og seminar for LGBT-flygtninge i weekenden d. 29. april – 1. maj.
 
Læs mere og download invitation/program for weekendseminar.
 


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning om arbejdet med flygtninge med traumer og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2016 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences