Copy
Følg også Center for Udsatte Flygtninge på LinkedIn
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
April 2018

Kom til debat om ligestilling og vold mod kvinder i minoritetsetniske miljøer

Vold, social kontrol og ligestilling i minoritetsetniske miljøer – hvad ved vi egentlig, hvilke erfaringer har vi i arbejdet med feltet, og hvilke mulige løsninger kan der findes på eksisterende udfordringer? Center for Udsatte Flygtninge inviterer til debat i forbindelse med festivalen Talk Town i København. Kom og hør tre eksperter — forfatteren, praktikeren og politikeren: Aydin Soei (sociolog og forfatter), Yildiz Akdogan (MF, Socialdemokratiet) og Hiba Faisal (familiekonsulent og MindSpring-træner). Debatten finder sted d. 4. maj kl. 13.00-14.30 i Huset-KBH. Talk Town er en festival om køn, ligestilling og feminisme, som præsenteres af Kvinderådet.

Læs mere om arrangementet

Læs mere om Talk Town

Nyt redskab til identifikation af traumer

Undersøgelser tyder på, at identifikationen af traumer halter i integrationsindsatsen i mange kommuner. Nye redskaber skal bidrage til at styrke indsatsen over for traumeramte borgere med flygtningebaggrund. Som en del af et større udviklingsprojekt afprøver Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) en dansk version af det internationalt anvendte Protect Questionnaire – et enkelt screeningsværktøj til identifikation af traumer. Under projektet er der også udarbejdet en pjece med beskrivelse af opmærksomhedspunkter til opsporing af traumer. Både identifikations- og opsporingsværktøj kan nu findes og downloades fra SIRI's hjemmeside.

Læs mere om projektet og download redskaberne

Nye lovforslag indebærer forringelser i adgang til ydelser

Der er lovforslag på vej fra regeringen og Dansk Folkeparti, som kan have særlig relevans, hvis man arbejder med udsatte flygtninge. Der er således et lovforslag i høring, som indebærer indførelse af et beskæftigelseskrav og forlængelse af opholdskravet for ret til uddannelses- og kontanthjælp. Desuden er der netop vedtaget en 3% reduktion af integrationsydelsen, som træder i kraft d. 1. juli. Egenbetaling på tolkebistand i sundhedsvæsnet, hvis man har haft ophold i mere end tre år i Danmark, forventes også at træde i kraft d. 1. juli. Forringelserne af sociale rettigheder og vilkår må forventes særligt at ramme udsatte og traumatiserede flygtninge.

Endvidere er der sendt lovforslag i høring vedrørende deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v. Og der er fremsat udkast til en bekendtgørelse, der præciserer kommuners boligforpligtelse ved kommuneflytning.

Se Dansk Flygtningehjælps høringssvar

Nyt metodekatalog med aktiviteter mellem frivillige og flygtningebørn

Leg og Læring er et projekt, hvor frivillige i Leg- og læringsklubber understøtter flygtningebørn i at styrke sociale, sproglige og faglige kompetencer. Som en del af projektet er der udgivet et metodekatalog, der blandt andet indeholder beskrivelser af aktiviteter og lege, som frivillige kan lave med børn. Metodehæftet er henvendt til frivillige i Dansk Flygtningehjælps Leg- og læringsklubber, men alle, der har med flygtningebørn at gøre, kan finde inspiration til konkrete aktiviteter. Kontakt Leg og Lærings projektkoordinator, hvis du er interesseret i at få en Leg- og læringsklub til din kommune. Leg og Læring gennemføres af Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling og Center for Udsatte Flygtninge i samarbejde med Egmont Fonden.

Læs mere og se metodekatalog til frivillige

Ny rapport: Mistrivsel blandt asylsøgende børn ignoreres

I henhold til Serviceloven har alle børn i Danmark ret til samme hjælp og støtte. En ny rapport fra Dansk Flygtningehjælp viser imidlertid, at mistrivsel blandt asylsøgende børn ofte ignoreres. Årsagerne til mistrivsel kan blandt andet være et langt ophold i asylsystemet eller indkvarteringsvilkår, herunder mange flytninger mellem centre. De vilkår i asylfasen, der belaster børn og familier, kan nogle gange føre til sammenbrud hos familier, der ellers var velfungerende ved ankomsten til Danmark.

Læs rapporten Trivsel og udvikling hos børn på asylcentre

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.ngo
www.udsatteflygtninge.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.


Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2018 Dansk Flygtningehjælp