Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


Juni 2016

Introbillede

Ny guide til modtagelse af flygtningebørn i folkeskolen

Folkeskolen modtager i øjeblikket et stort antal flygtningebørn. De har krav på et undervisningstilbud af høj kvalitet på linje med alle andre børn, og det er vigtigt, at de bliver modtaget af voksne, som forstår deres situation, og som kan være med til at sikre en tryg begyndelse i de nye omgivelser. En ny guide – Flygtningebørn i folkeskolen – henvendt til skolelærere giver baggrundsviden og gode råd til modtagelse af flygtningebørn og deres familier. Guiden er udarbejdet af Center for Udsatte Flygtninge og udgivet i samarbejde med Danmarks Lærerforening.

Download guiden Flygtningebørn i folkeskolen – en guide til modtagelse af flygtningebørn og deres familier.


Guide til modtagelse af flygtningebørn i dagplejen

Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet en ny guide til dagplejen om modtagelse af flygtningebørn. Guiden kommer i forlængelse af den eksisterende guide om modtagelse i daginstitutioner og fokuserer særligt på de helt små børn og de specifikke forhold, der gør sig gældende på dagplejeområdet. Guiden er udgivet i samarbejde med FOA og kan rekvireres ved henvendelse hos Center for Udsatte Flygtninge.

Download guiden Flygtningebørn i dagplejen – sådan kan du modtage flygtningebørn og deres familier.


Tidsskrift med tema om flygtninge og socialt arbejde

Hvordan er rammerne for flygtninges liv i Danmark, hvordan ser det egentlig ud med flygtninges adgang til arbejdsmarkedet, og hvad kendetegner den gode beskæftigelsesindsats? Den seneste udgave af Uden for nummer – Tidsskrift for forskning og praksis i socialt arbejde har tema om flygtninge. Du kan blandt andet få overordnet indføring i asyl- og integrationsområdet i Danmark ved en artikel skrevet af Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge, ligesom du kan blive klogere på flygtninge og beskæftigelse ved en artikel skrevet af Mads Ted Drud-Jensen og Anja Weber Stendal, konsulenter i Center for Udsatte Flygtninge. Uden for nummer udgives af Dansk Socialrådgiverforening.

Læs Uden for nummer med tema om flygtninge.


Konference om flygtninge og traumer

Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp – afholder d. 1. september konference om flygtninge og traumer. Ikke alle flygtninge er traumatiserede, men alle har voldsomme oplevelser med i bagagen. Derfor er kendskab til symptomer og behandlinger en vigtig kompetence for alle, der møder flygtninge i deres arbejde. På konferencen, der foregår i Aarhus, kan du få overblik og indblik i aktuelle tendenser og effektive metoder i arbejdet med flygtninge og traumer. Du sparer 200 kr. ved tilmelding inden 1. august.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.


“Når vi kommer her, så bliver vi meget glade”

Deltagelse i frivillige sociale aktiviteter har stor betydning for flygtninge, ikke mindst for unge. Det kan man læse i et studie udarbejdet af Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK). Studiet af unge flygtninges udbytte af DFUNKs ung-til-ung-grupper i Midtjylland viser, at deltagelse i grupperne giver netværk og tiltrængte afbræk fra dagligdagens problemer og bekymringer. Desuden får deltagerne glædesfyldte oplevelser samt øgede kompetencer og motivation til at forbedre deres egen tilværelse.

Læs rapporten ”… jeg har en vej, jeg snakker med mennesker” – En undersøgelse af DFUNKs ung-til-ung-indsats i Midtjylland.


Socialretlig konference sætter spot på modtagelse af flygtninge

Væksten i antallet af flygtninge udfordrer kommunerne, men tilfører også lokalsamfund nye ressourcer.  Modtage- og integrationsopgaven løses forskelligt i kommunerne. Erfaringerne vil blive diskuteret, når Forlaget Jurainformation afholder socialretlig konference d. 27.-28. september. Konferenceprogrammet indeholder en paneldebat om kommunernes integrationsindsats med deltagelse af blandt andet Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.


Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning om arbejdet med flygtninge med traumer og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2016 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences