Copy 


DOEN-Denkers
MEETUP #2 
Een initiatief van het Energy Consciousness Collective
 
Energie in de wereld: een ander verhaal?
Een World Café-bijeenkomst met bijzondere tafelheren
Café de Ceuvel - Amsterdam - 17 december 2014 - inloop 18.30 uur, start programma 19.00 uur, borrel en eten 21.00
Energie-armoede, energie-politiek en energie-oorlogen - maar ook: energie-technologie verspreiding, energie-samenwerking, wereldwijze energie-pioniers

In DOEN-Denkers meetup #2 staat de internationale context van het wereldwijde energievraagstuk centraal: 

Hoe zie jij de relatie tussen de Nederlandse energietransitie en de internationale energie uitdaging? Wat is er te doen voor DOEN-Denkers in de internationale energie-context?


INLOOP 18.30  // PROGRAMMA 19.00 - 21.00 Café de Ceuvel // BORREL & ETEN vanaf 21.00 Café de Ceuvel

Moderator: Martine Verweij, die deze zomer met haar partner naar Almaty fietste op zoek naar 
Tijdens deze DOEN-Denkers bijeenkomst gaan aanwezigen in 3 ronden van 20 minuten met elkaar het gesprek aan onder leiding van de volgende tafelheren en dames: 

DOEN-Denker Liset Meddens leidt de internationale campagne-beweging Fossiel-Vrij in Nederland. Zij switcht voortdurend tussen een internationaal en lokaal perspectief. Wanneer lukt haar dat het beste? 

DOEN-Denker Felix van Gemen bouwt in Cranendonck zijn eigen energie-neutrale huis. Geen gas meer: doet hij dat ook vanwege Rusland?

Als correspondent bij de Energiegroep onderzoekt Huib de Zeeuw regelmatig de internationale context van de energie problematiek. Hoe staan zijn bevindingen als journalist in relatie tot zijn eigen denken en handelen? 
 
Frederik Wisselink is EU en internationaal energie-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken - hoe wordt hij in zijn denken en handelen beïnvloed als burger en prosument? 

Jo Peters is secretaris-generaal bij Nogepa (een olie & gas belangenvereniging), oud directeur Shell, maar ook oud-voorzitter van de denktank sociale-cohesie Amsterdam-Noord. Wat heb je aan een internationaal perspectief als je lokaal bezig bent? En andersom?  
 
Worldcafé is een methodiek voor grootschalige groepsdialoog die tot verdieping en tot kruisbestuiving van ideeën leidt. Voor meer info: www.theworldcafe.com
‘DOEN-denkers’ is een netwerkavond voor ‘Jonge Professionals en Creatieven (van geest)’ georganiseerd door het Energy Consciousness Collective: een groep mensen die gelooft in de kracht van verwondering als het gaat om veranderingen in onze maatschappij, economie en energiesysteem. 
Café de Ceuvel is een café in Amsterdam-Noord dat op ontdekkingstocht is hoe het zo zelfvoorzienend mogelijk kan zijn en 'wat goed eten' is. Het zit op het terrein van een voormalige scheepswerf die in het afgelopen jaar is getransformeerd tot een zelfvoorzienend kantorenpark, waarbij oude woonboten op het land zijn getild en uitgerust met de meest duurzame technieken. 


December 2014
17AANMELDEN

 


FOLLOW ON
TWITTER

FRIEND ON
FACEBOOK
 

FORWARD TO
A FRIEND


Copyright © 2014 Energy Consciousness Collective All rights reserved.


Unsubscribe Update subscription preferencesEmail Marketing Powered by Mailchimp