Copy
JAARGANG 2 | UPDATE # 1 | 3 FEBRUARI 2016
View this email in your browser
UPDATE # 1 
DANCING - AND PLAYING! - WITH THE SYSTEM 
 
 INEENS ZAG JE HET: DE WERELD BESTAAT NIET UIT RECHTE LIJNEN TUSSEN PROBLEEM EN OPLOSSING MAAR UIT CIRKELS, VERTRAGINGEN, VERSNELLINGEN EN 'KANTELPUNTEN'. GEFELICITEERD: JE HEBT EEN SYSTEEMBRIL OP EN BENT JE BEWUST GEWORDEN VAN JE SYSTEEMINTUÏTIE. JE BENT WAKKER GEWORDEN. NU IS HET TIJD OM BLIJ TE WORDEN MET JE NIEUWE BRIL!  

Dancing with the System-updates zijn bedoeld om je te helpen jouw systeembril scherp te stellen en op jouw systeemintuïtie te leren vertrouwen. In deze updates zitten handvatten om te snappen hoe jijzelf in elkaar zit en je verhoudt tot de systemen om je heen (je relatie, jouw familie, organisatie of de samenleving waar je onderdeel van uit maakt), opdat je gemakkelijker wijze beslissingen neemt, want dat is waar het uiteindelijk om gaat :-)  

Deze nieuwjaars-update staat in het teken van 'het spel'. Wat mij betreft wordt 2016 het jaar van systemisch leren door spel. Ik ga zelf veel spelen en hier van leren en ik hoop dat je meespeelt!  

Een nieuwe ronde, nieuwe kansen, zegt de speltheorie. Deze stelregel lijkt best vaak van toepassing. Toch vinden we ook dat dit in specifieke situaties niet opgaat. Zelf bekruipt me dit gevoel bij het klimaat. Hoe warmer het wordt, hoe meer ik maar één werkelijkheid begin te zien. Eén absolute doelstelling die telt. Maar wat als de bril van de 'absolute werkelijkheid' minder effectief is dan de 'relatieve bril'? 


De Green Bridges tip van deze editie gaat ook over spel: en wel het spel dat zich vormt door de interactie van jouw archetypes met de werkelijkheid. Ontdek je hoe jouw eigen archetypes zich manifesteren, dan leer je daarmee jouw eigen systeem beter begrijpen, en kan je makkelijker je eigen unieke pad volgen. Jouw 'systems purpose'.  

THIS MONTHS BRIDGES : )
 • GROEIPROCES VAN GREEN BRIDGES  2015 > 2016
  Zaadjes planten en vruchtbare samenwerkingen.
 • NIEUWS
  Topsector energie // Opleiding systemisch werken. 
 • DE WERELD BEGRIJPEN
  Klimaatverandering is 'serious'.
  Toch werkt absolutisme averechts. Waarom? Een systeemverklaring.
 • BOEKEN TIPS
  1) Niet alles is te koop. Oh ja, waarom eigenlijk niet?
  Ontdek met een systeembril de makke van de markt als oplossing. 
  2) The Social Labs Revolution
  A new approach to solving our most complex challenges
  3) Het leven een spel - over spel en essentie, levenslust en levenskunst
 • ODE AAN 
  Johannes Witteveen en zijn tip: "Onthecht je van het resultaat."
 • GREEN BRIDGES TIP
  Archetypes - onderzoek jouw persoonlijke archetypes om je eigen systeemstructuur beter te begrijpen. 
 • SYSTEEMDYNAMICA WOORDENBOEK 
  "Systems purpose"  
 • SET THE DATE 
  Nieuwe Masterclass Systeemdenken maart  
  Masterclass Participatieve Systeemverandering op 20 april 
  Systemisch leiderschap Masterclass - Kunst van het Stilstaan 2016 van 17-19 juni - voor wereldverbeteraars 

MARTINE VERWEIJ 
GREEN BRIDGES
GROEIPROCES GREEN BRIDGES : )
2015: ZAADJES PLANTEN
Mijn onuitgesproken droom met de start van Green Bridges was om een 'systems learning movement' te starten richting een integraal duurzame samenleving. Terugkijkend op 2015 zijn de zaadjes daarvoor niet alleen geplant,  er zijn ook al zaadjes gekiemd. De volgende bijzondere mensen hielpen me met planten en water geven, opdat die kiemen konden groeien. Ik kijk met veel plezier terug op diverse vruchtbare samenwerkingen en projecten: 

Met leiderschapscoach Christopher Baan van Mobius Executive Leadership, dramaturg/verhalenvertelster Nancy Wiltink van Tuin aan Zee en rentmeester en ecopreneur Frank Gorter werkte ik samen aan "Kunst van het Stilstaan". Christopher en Nancy werkten vervolgens ook weer mee met de Leiderschapsacademie Energietransitie: 'van systemisch inzicht, naar systemische actie', die in oktober 2015 van start ging en die loopt tot september 2016. 

Aan die academie werk(t)en ook mee: spiral dynamics/communicatie goeroe Floor de Ruiter van Flying Elephants, systeemopstellers Lisette van der Wel en Evelien van Hogeweg, systems-learning docent Floris Koot van KnowMads en psychotherapeut, organisatie- en persoonlijk leiderschapscoach/docent Erik van Praag.

Met Jan Paul van Soest, Hans Wiltink en Hans Warmenhoven van de Gemeynt verkende ik diverse projecten (o.a. op het gebied van micro- en nano-plastics) en werk ik momenteel aan een project voor de topsector energie, om TKI's te helpen integraler te innoveren. In dat project werk ik ook samen met Eppe Luken en teamgenoten van ECN.  

Met Soheila Najand (beeldend kunstenaar en Transformation Designer) werkte ik tot december aan de integrale verduurzaming van Java-eiland. In december heb ik me uit dit project teruggetrokken; het werd geen zichzelf versterkende samenwerking.  

Met Miranda Willems en Elien van Riet van Urban Tribes en Jeroen Haverkorn van Rijsewijk van Transformation by Nature, organiseerde ik een filmscreening van de documentaire Aluna, bij Café de Ceuvel.
 
Ecoloog en auteur Marja de Vries bracht haar kennis in ten behoeve van de projecten 'Kunst van het Stilstaan' en de 'Leiderschapsacademie Energietransitie'. Vuurmeester en leiderschapscoach Frank Heckman werkte mee aan 'de Kunst van het Stilstaan'. 
 
Guus Geisen en Fionnuala Herder-Wynne waren voor mij zeer waardevolle sparring-partners als het om systeemdenken en systems-learning gaat. 

Floor Engels van Floor for Design deed de vormgeving van deze nieuwsbrieven en maakte voor mij enkele prachtige illustraties.

Berith Danse van de Workship en de Ark (gelegen op het terrein van Café de Ceuvel) verhuurde mij haar circulaire plek, om aldaar masterclasses te kunnen geven en de Aluna film te screenen.  


2016: NA ZAAIEN KOMT AANDACHT 
De eerste zaadjes zijn geplant en enkele zijn al gekiemd. Ook in 2016 zet Green Bridges zich met hart en ziel in voor een ‘learning movement’ richting een integraal duurzame samenleving. Weg van een eenzijdige, mechanistische focus, naar een integrale benaderingswijze van de realiteit. 

Laten we leren om alle instrumenten die we tot onze beschikking hebben te benutten om tot wijze, kloppende beslissingen te komen en de wereld weer in een vruchtbare dynamische balans te brengen. Samen werken we aan onze open geest, ons open hart en onze open wil. Green Bridges helpt je om te zien dat met deze instrumenten een samenleving in sociale en ecologische balans mogelijk is! 

Doe, speel en leer je mee? "Wie alleen loopt gaat sneller, wie samen loopt komt verder", aldus een Afrikaans spreekwoord. 
NIEUWS : )
: ) PROGRAMMA-DIRECTEUR MVI-ENERGIE TOPSECTOR ENERGIE 
Vanaf 1 december is Martine Verweij part-time actief als programma-directeur MVI-Energie binnen de topsector energie (MVI= maatschappelijk verbonden innoveren). Zij moet er voor zorgen dat haar functie uiterlijk binnen vier jaar overbodig is, doordat de topsector dan integraal innoveert. Nu ligt het accent binnen de topsector energie primair op technologische innovatie, wat vanuit systemisch oogpunt niet heel logisch is als het doel is om de transitie te versnellen. De grootste hefboom voor verandering zit immers in meer zachte structuren, onze overtuigingen, impliciete veronderstellingen en wereldbeeld, waaruit keuzes over technologie-ontwikkeling en uitrol volgen.   
: ) OPLEIDING SYSTEMISCH WERKEN IN ORGANISATIES
In 2016 zal Martine Verweij een jaar lang een part-time opleiding systemisch werken volgen bij het Hellinger-instituutHaar doel is om uiteindelijk maatschappelijke opstellingen te kunnen (co-)faciliteren. Hiervoor is nog veel oefening nodig. Bovendien is opstellingen-werk altijd teamwerk. Green Bridges werkt dan ook samen met ervaren opstellers in de opleidingsprogramma's die zij organiseert, zoals de Energietransitie Academie 2015-2016. Aan deze academie werken Lisette van der Wel en Evelien Hogeweg mee. 
DE WERELD BEGRIJPEN: )
Klimaatverandering is 'serious' - toch werkt absolutisme averechts. Waarom?
Hoe minder ruimte er is om klimaatwetenschap te negeren en onze scepsis een plek te geven, hoe meer ik het gevoel krijg dat er 'radicale' oplossingen nodig zijn. En tegelijkertijd is er iets in mij dat dit niet logisch vindt. Met een systeembril op vind ik dit makkelijker te begrijpen. Systeemtheorie helpt mij zien dat absolutisme averechts werkt. Nieuwsgierig waarom? Lees verder.  
BOEKEN TIPS : )
NIET ALLES IS TE KOOP
Michael J. Sandel

De markt rukt op als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Universiteiten of sportverenigingen die kampen met een begrotingstekort; scholen met slechte prestaties ten opzichte van het landelijke gemiddelde; gemeentes die het aan geld ontbreekt voor de groenvoorziening; patiënten die hun pillen niet nemen en daarmee de zorgkosten omhoog jagen; de markt weet er wel raad mee. Fijn! Mooi opgelost, zou je denken.

Door het boek van Sandel wordt duidelijk  waarom we haarfijn aanvoelen dat dit te mooi is om waar te zijn. Hij illustreert nauwgezet welke systeemdynamiek maakt dat een groeiende invloed van de markt grote ongewenste consequenties heeft. In deze blog ontrafel ik die dynamiek en teken hem uit. Lees en teken je mee? Welke voorbeelden kom jij tegen in jouw praktijk? 

THE SOCIAL LABS REVOLUTION 

A new approach to solving our most complex problems - Zaid Hassan
Dat traditionele verander-aanpakken voor complexe, sociale problemen niet werken, weet ik al lang uit eigen ervaring. Project- en planning gebaseerd 'veranderen' doet namelijk geen recht aan het feit dat voor complexe, adaptieve, sociale veranderingen geldt dat de situatie zich voortdurend ontwikkelt, dat er een constante stroom nieuwe informatie is om mee om te gaan en dat actoren binnen het systeem constant hun gedrag aanpassen. 

Een Social Lab aanpak zoals ontwikkeld door REOS Partners, met als basis het gedachtegoed van Theorie-U zoals ontwikkeld door Peter Senge, Katrin Kaufer en Otto Scharmer, is speciaal ontwikkeld voor dit soort problemen. Aangezien het aantal complexe, sociaal-maatschappelijke problemen alleen maar toeneemt, gun ik iedereen om kennis te nemen van dit boek en de inzichten hierin. In een engelstalige blog vatte ik samen wat ik herken in dit boek en van waarde vind. Lees en leer je mee? 

HET LEVEN EEN SPEL 

over spel en essentie, over levenslust en levenskunst - Erik van Praag en Jan Paul van Soest

Recent herlas ik het boek van Jan Paul van Soest en Erik van Praag. Een boek dat mij in de zomer 2014 hielp om met een relatieve bril naar de werkelijkheid om mij heen te kijken. Wat een zwaarte raakte ik daarmee kwijt. Het leven werd er licht door, en mijn handelen effectiever.

Inmiddels snap ik nog beter dan toen, waarom het zo belangrijk is om mijn eigen leven en de omgang met de systemen waar ik onderdeel vanuit maak, als een relatief en niet als een absoluut spel te zien.
Als je het leven zo ziet kan je dansen met wat er is in jezelf of met de omstandigheden. Je bent vrij en autonoom, en dus kun je relaties leggen, je bent onafhankelijk, ook van de omstandigheden, je kunt zien wat er gaande is door te relativeren."  

Lees dit boek en leer herkennen wanneer jij een 'absolute bril' op hebt en wat de voordelen zijn van een 'relatieve bril'. Een korte review vind je hier. 
ODE AAN : )
Johannes Witteveen (87) en diens systeem-wijsheid: 'Volg je hart en jouw diepe wil, maar onthecht je van het resultaat'.  

Tijdens het duurzaamheid-festival Springtij 2015, op Terschelling, mocht ik een sessie begeleiden waarin oud-minister van Financiën en voorzitter van het IMF Johannes Witteveen, zijn wijsheid deelde over hoe het leven werkt.


Witteveen is sterk gevormd door de filosofie van het universeel soefisme, dat als boodschap heeft om te streven naar innerlijke wijsheid.

Ik vermoed steeds meer dat iedereen die het over 'innerlijke wijsheid' heeft, het in andere woorden heeft over het herstel van onze systeemintuïtie, maar dat terzijde.  

Tijdens de sessie vroeg een van de deelnemers aan dhr Witteveen of het eigenlijk wel gewenst en mogelijk is om echt met passie iets na te streven, iets te willen, zonder daarmee het grotere geheel geweld aan te doen. Als je echt ergens voor staat, kan je dan nog wel voldoende openstaan voor al het andere dat is (systeemkrachten)? 

Het antwoord van Witteveen was even simpel als wezenlijk. Hij gaf aan dat dit een vraag was die al eeuwen gesteld wordt en dat hij persoonlijk veel houvast heeft aan het advies van de grondlegger van het universeel soefisme, Hazrat Inayat Khan, om wel degelijk met volle passie iets na te streven, dat is zelfs van groot belang voor het grotere geheel, maar je vervolgens te onthechten van het resultaat.

Diegenen die zich niet onthechten van het resultaat leven in 'het absolute spel', zoals Jan Paul van Soest en Van Praag ook al beschreven in hun boek en zien nog maar één waarheid. Dit geldt voor strenge atheïsten, veganisten of economen, maar ook altijd in zekere mate voor onszelf. We zijn altijd wel ergens 'absoluut in'; zo is het nu eenmaal. En vervolgens gaan de gordijnen dicht.   

Als je zo leeft doe je echter geen recht aan het feit dat naast jouw eigen unieke wil en kracht, er andere krachten een rol spelen in het leven, die de uitkomst van jouw handelen bepalen.

Wees dus niet bang om jouw passie te volgen en iets te willen of ergens voor te staan, maar zorg dat je niet gehecht ben aan het resultaat van jouw handelen. Dan kan je 'dansen met de systemen' om je heen en kies je de weg van de minste weerstand, waar elk systeem naar streeft* ;-) 

*Marja de Vries doet in haar boek de 'hele olifant in beeld - inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten - een dappere poging om te beschrijven hoe 'de wet van de minste weerstand' functioneert.. 
GREEN BRIDGES TIP : )
ONDERZOEK JOUW PERSOONLIJKE ARCHETYPES
Systeemdenkers hebben het altijd over archetypes, oftewel, verhaaltjes over patronen die samen een herkenbare dynamiek vormen. De 'tragedie van de meent' is zo'n verhaaltje, net als het verhaal 'grenzen aan de groei'.

Ook psychologen, schrijvers en kunstenaars hebben het vaak over archetypes om hiermee patronen te duiden die samen een herkenbare dynamiek vormen. 

In films, boeken en toneelstukken, maar ook in het echte leven kom je voortdurend 'archetypen' tegen. 

Toen de weinig aantrekkelijke Suzan Boyle enkele jaren geleden Britain's Got Talent won zoog ze je (bewust of onbewust) mee in 'het archetype van het lelijke eendje' dat toch groot talent bleek te hebben.
Wilders is een archetypische 'man van het volk', die zich afzet tegen 'de elite', Johan Cruyff een archetypische 'visionair', met alle schaduwkanten die daarbij horen.  

Dankzij het werk van Carolyn Myss, mij ooit aangeraden door Erik van Praag, heb ik ontdekt wat de waarde is van een zelfonderzoek waarbij je ontdekt welke archetypes een belangrijke rol spelen in jouw leven en je helpen om jouw 'systems purpose' te vervullen. 

Archetypen beïnvloeden hoe we ons relateren aan materiële kracht en invloed, hoe we reageren op autoriteit, en hoe we onze beslissingen nemen. Ze zijn een intieme vriend van je intuïtie; ze helpen je om je integriteit te bewaren.

Myss veronderstelt dat we allemaal vier basisarchetypes hebben die ons helpen overleven en acht unieke archetypes, elk met een lichte en een schaduwkant.

CAROLYN MYSS: "ARCHETYPES ZIJN JOUW ENERGIE-GIDSEN NAAR JE HOOGSTE POTENTIEEL. VIER ARCHETYPES ZIJN UNIVERSEEL. JE KUNT ZE ZIEN ALS JOUW INTIEME MAATJES. AAN HET WERK GAAN MET JOUW ARCHETYPISCHE PATRONEN IS DE BESTE MANIER DIE IK KEN OM JE BEWUST TE WORDEN VAN JEZELF, HET EFFECT VAN JOUW ACTIES EN DE MOGELIJKHEID OM ELKE DAG WIJZE BESLISSINGEN TE NEMEN"

Basisarchetypes - of: overlevingsarchetypes:
 
Het kind – bewaakt je onschuld. De archetypische patronen van het kind helpen je om je te verbinden met creatief denken. De kern van het onschuldige kind is het gevoel dat alles mogelijk is. 

Prostituee – bewaakt je vertrouwen. Helpt je zien dat je niet te koop bent – de kernvraag die dit archetype helpt stellen is ‘in welke mate ben je bereid jezelf te verkopen, je moraal, je integriteit, je intellect, je woord, je lichaam, je ziel. Als je vertrouwen hebt, dan kan niemand je kopen. 

Saboteur – bewaakt je keuze. De saboteur maakt zichzelf kenbaar door disruptie; de saboteur kan je pogingen om gelukkig en succesvol te zijn saboteren, of mogelijkheden die je krijgt. De saboteur is de spiegel die jouw angsten reflecteert om verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf en voor wat je creëert. Je kunt de saboteur stil krijgen door ‘acts of courage’ en door je intuitie te volgen. De core issue voor een saboteur is de angst om verandering in je leven toe te laten, verandering die nodig is om op een positieve manier op mogelijkheden te reageren die je geest kunnen vormen en verdiepen.

Slachtoffer – bewaakt je zelfvertrouwen. Maakt je bewust van je kwetsbaarheden, je angst om het slachtoffer te zijn. Helpt je om jouw eigen persoonlijke grenzen te bewaken. De lessen die je leert in relatie tot het slachtoffer in jou, vragen dat je jouw relatie tot macht evalueert. De vraag die je je kunt stellen als je slachtoffer als een innerlijke stem komt kijken in lastige situaties, is: ‘welke keuze kan ik maken, die mijn eigen ‘empowerment’ dient? 

Meer inzicht in jouw eigen archetypes helpt je om typische gedragingen te leren zien, herkennen en indien gewenst om te buigen, of juist beter te benutten. 

Carolyn Myss schrijft over archetypes: 

“Learning to speak archetypes and see symbolically awakens and uses your intuition.” 


Oftewel, de Green Bridges Tip van deze editie is: als je jouw systeemintuïtie wil verbeteren; ga dan eens aan de slag met de archetypes in jou*. 

*Hopelijk bied ik later dit jaar (in co-creatie) een systems-learning workshop aan, die vooral over persoonlijke archetypes en jouw eigen 'systems purpose' gaat. Als je voor die tijd al tips wil hoe je hiermee aan de slag kan; laat het me weten.  
WOORDENBOEK : )

HET WOORDENBOEK VAN DE SYSTEEMDENKER
WOORD VAN DEZE UPDATE =
SYSTEMS PURPOSE


Alle systemen streven één hoogste doelstelling na. Het samenspel tussen alle elementen in een systeem is er op gericht om deze hoogste doelstelling te realiseren. Voor organisatiesystemen geldt vaak dat de op papier beschreven 'systems purpose' anders is dan de werkelijke 'systems purpose'. Je kunt de werkelijke 'systems purpose' ontdekken door de werkelijke (structurele) resultaten te analyseren.

Zo kwam ik er ooit achter dat het systeemdoel van Apple niet is om een grootschalig ICT/ muziekplatform te zijn en daarmee een ecosysteem te creëren waar app-ontwikkelaars en muziekproducenten in contact komen met gebruikers. Apple's system purpose is om zoveel mogelijk 'hardware' te verkopen, en daaruit volgt hun strategie om een ICT-platform te creëren waar 'app-ontwikkelaars' toegang toe krijgen. Apple doet er alles aan om te zorgen dat we allemaal zo verslingerd raken aan 'dit platform' dat we ook de hardware blijven kopen. Uit de overkoepelende 'systems purpose' volgt ook de keuze van het bedrijf om bij elke nieuwe iPhone het snoertje van de oplader te veranderen en niet na te denken over cradle-to-cradle ontwerpen. 

Omdat ik niet blij was met Apple's system purpose ben ik recent over gestapt op de Fairphone, wiens 'system purpose' is om een beweging te creëren richting eerlijker elektronica. Het is daarom niet gek dat het bedrijf ook niet gedreven is om mij te pushen om mijn telefoon zoveel mogelijk te gebruiken. Op de telefoon wordt mij continu verteld hoe lang mijn 'peace of mind' al duurde, oftewel, Fairphone helpt mij minder met m'n telefoon bezig te zijn. Ze zorgen er ook voor dat ik de telefoon zelf en makkelijk kan repareren; zo gaat deze langer mee. Leuk hè! 

Naast dat ik blij wordt van organisaties met een 'system purpose' waar ik achter kan staan, word ik blij van de 'system purpose' van een boom, die zo veelzijdig is dat je er bijna wel van moet houden. afb. geinspireerd op  afbeelding ' Permaculture, a beginner's guide - Graham Burnett - 2000

En ik word blij van de ontdekking dat wij mensen ook ieder een unieke 'systems purpose' lijken te hebben.

Vanuit de systeemtheorie vind ik dat niet eens meer zo onlogisch. Ik kom steeds meer filosofen en denkers tegen die opperen dat wij allemaal een unieke 'systems purpose' hebben, ook wel 'levensmissie' of 'heilig contract' genoemd. Denk aan: Ken Wilber, Krishnamurti, David Bohm, Nietzsche of dichterbij huis, Erik van Praag, Fransjan de Waard.  


Meer woorden? Woordenboek systeemdynamica 
AGENDA : )
NIEUWE MASTERCLASSES SYSTEEMDENKEN 4 MAART
Op 4 maart organiseert Green Bridges een nieuwe masterclass systeemdenken voor duurzame innovatie. Leid jij een project of onderneming waarbij de transitie naar een duurzame samenleving voorop staat? Misschien probeer je jouw eigen organisatie of sector te verduurzamen en loop je aan tegen het bestaande organisatiesysteem. Of probeer je met jouw start-up het voedselsysteem te veranderen? Of je je nu inzet voor je eigen start-up of project, het verduurzamen van de bouwsector of poogt materiaalkringlopen te sluiten voor een tapijtfabrikant: je zult profijt hebben van het ontwikkelen van een systeembril. In deze Masterclass leer je systeemdenken door het gewoon te doen; met je eigen casus of - als deze te ingewikkeld is om mee te starten - een bestaande casus. Ken je iemand die dit leuk zou kunnen vinden? Stuur deze mailing dan gerust door. Meer informatie 

MASTERCLASS PARTICIPATIEVE SYSTEEMVERANDERING 20 APRIL
Op 20 april organiseert Green Bridges weer een masterclass participatieve systeemverandering. In deze masterclass leer je de principes achter methodieken waarmee je met verschillende actoren aan systeemverandering kunt werken. Denk aan: WorldCafé, Open Space, Future Search, Theorie-U en Search Conferenties.  Deze Masterclass is een ideale opvolging van de MasterClass systeemdenken, maar kan je ook volgen als je nog niet aan die Masterclass hebt deelgenomen. Meer informatie

KUNST VAN HET STILSTAAN - MASTERCLASS SYSTEMISCH LEIDERSCHAP 17 TOT 19 JUNI
Vorig jaar organiseerde Green Bridges samen met Mobius Executive Leadership (Christopher Baan), Nancy Wiltink van Tuin aan Zee, Frank Gorter (Kantoor Karavaan / Landgoed Welna) de eerste keer de Kunst van het Stilstaan, met steun van de Triodos Foundation en de Club van Rome Nederland. Het verslag van deze bijeenkomst vind je hier. Wegens groot succes organiseren we dit jaar een tweede keer een dergelijke leiderschapsmasterclass voor wereldverbeteraars. De uitnodiging is in de maak. Lijkt dit je wat en wil je op de hoogte blijven, stuur dan vast een mailtje om jouw interesse kenbaar te maken naar verweij@greenbridges.nl. 
Heb je deze 'mailing' via een andere weg ontvangen dan via e-mail en wil je je inschrijven voor de mailinglijst, dan kan dat hier. 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2014 GREEN BRIDGES All rights reserved.

CONTACT US

verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6307 36851