Copy
UPDATE # 2 | 4 FEBRUARY 2014
View this email in your browser
UPDATE # 2
DANCING WITH THE SYSTEM

INEENS ZAG JE HET: DE WERELD IS ROND EN NIET PLAT. OORZAKEN HEBBEN GEVOLGEN, DIE WEER CONSEQUENTIES HEBBEN DIE WEER INGRIJPEN OP DE OORZAKEN. JE ZIET DAT VERTRAGINGEN EEN GROTE ROL SPELEN EN DAT ER ZOIETS BESTAAT ALS 'KANTELPUNTEN'. GEFELICITEERD: JE BENT JE BEWUST GEWORDEN VAN JE SYSTEEMINTUÏTIE. JE BENT WAKKER GEWORDEN.

Deze maandelijkse mailing is voor (duurzaamheid) professionals die hun systeembril hebben gevonden, verder willen scherp stellen en meer op hun systeemintuïtie willen leren vertrouwen om de systemen om hen heen te begrijpen, te verbeteren en opnieuw te ontwerpen. 

THIS MONTHS BRIDGES : )
 • OPVALLENDE ARTIKELEN UIT DE MEDIA
  Archetypisch systeemgedrag leren herkennen. Deze keer: een artikel uit de Groene Amsterdammer over 'kippenmaker' Hendrix Genetics uit Boxmeer.

  En: een succesvolle systeeminterventie maakte dat de natuur én bedrijven 'winnen'. 
 • WAT MIJ OPVIEL IN MIJN OMGEVING 
  Gekke systeemgedragingen. 
  Deze keer: hoe moeilijk kan samenwerken zijn, ook al heb je hetzelfde doel voor ogen. Casus: NDSM-Werf. 
 • EEN BEKNOPTE LEESLIJST VAN BOEKEN EN BLOGS
  Met een 'systeembril' makkelijk te lezen en een manier om die bril aan te scherpen: De kunst van het denken, Het Nieuwe Bankieren en The Spirit Level. 
 • ODE AAN 
  Het systeemfenomeen van 'emergence'. 
 • GREEN BRIDGES TIP
  Interne beeldentaal; zoveel krachtiger dan externe beeldentaal. 
 • SET THE DATE 
  Opfris-avond systeemdenken op dinsdag 3 maart. 
  Nieuwe Masterclasses Systeemdenken op 
  20 maart en 1mei. 
  Masterclass Participatieve Systeemverandering op 24 april. 
  Global Divestment uit Fossiele energie - durven wij die andere wereld aan? op 13 februari. 


GREEN BRIDGES
MARTINE VERWEIJ : ) 
IN THE MEDIA : )
: )  Wereldmarktleider Hendrix Genetics - een 'kippen-maakbedrijf' - praat voor het eerst met de pers. In de Groene Amsterdammer vertelt directeur Hermans zijn verhaal. ‘Eigenlijk, zegt hij, ben ik heel triest. Ik zie dat het verkeerd gaat. Maar wat kunnen wij doen? Wij maken gewoon kippen. Als het bedrijf zou stoppen met de ratrace, ligt het eruit. We maken eindelijk winst.  Aldus 's werelds meest efficiënte kippenproducent. Hier is iets heel naars aan de hand. Het bedrijf zit gevangen in een ratrace; net als de gehele 'productieketen' overigens. Kunnen ze hier uit komen? En is 'duurzaamheid' de oplossing? Hendrix hoopt van wel.  

Lees mijn analyse, het systeemdiagram dat ik er van maakte en mijn ideeën voor de toekomst. 
: ) Een wet die bedoeld is om de natuur te beschermen werkte precies het tegenovergestelde in de hand. En dus werd de wet aangepast. Zo simpel kan het zijn.

Volgens Nico Beun van het Innovatienetwerk, was verbazing de voedingsbodem van deze ‘systeeminterventie’. “Er ligt in Nederland veel grond braak, het duurt soms wel 10 jaar voor die bebouwd wordt. Intussen sparen grondeigenaren kosten noch moeite om te voorkomen dat zich er natuur ontwikkelt. 

Lees verder: wat was 'de crux' en wat kunnen we leren van deze succesvolle systeeminterventie? 
WAT MIJ OPVIEL : )
: )  Begin december was ik bij een Pakhuis de Zwijger-evenement over innovatieve coöperatieve gebiedsontwikkeling. Een inspirerende avond, niet alleen door de positieve verhalen van kwartiermakers over 'hun gebied', maar ook door het verhaal van een aantal mensen dat duidelijk maakte hoe makkelijk het is om een goede samenwerking te laten omslaan in 'onbedoeld vijandschap'.

Uit eigen interesse en omdat ik denk dat we er veel van kunnen leren, maakte ik een reconstructie van de casus NDSM-Werf. Hoe ontstaat onbedoeld vijandschap en hoe is het te voorkomen?
: ) Door de aanslagen in Parijs en de groeiende angst die de Westerse wereld voelt voor Moslim-beïnvloeding en overheersing, moest ik denken aan de toespraak van Indianen-opperhoofd Sealth in 1854 in de Verenigde Staten. Het is een toespraak van een wijs man die zijn toehoorders door zijn zorgvuldig gekozen woorden laat inzien, dat zijn volk anders denkt en 'is' dan het volk van de 'blanke gezichten'. Een vreedzame coöperatie tussen beide volken zou wat hem betreft kunnen - ondanks de geschiedenis en het bloedvergieten tussen beiden - maar hij wijst zijn toehoorders er terecht op dat dit alleen maar lukt als beide volken de verschillen tussen beiden accepteren.

Laat je verwonderen door de wijze woorden van Opperhoofd Sealth (van Seattle). Zie je net als ik de link met de huidige terreur-escalatie en het maatschappelijk gebrek aan echte acceptatie van verschillen? 
ODE AAN : )

HET SYSTEEMFENOMEEN 'EMERGENCE'/ 'VERSCHIJNING':

“Het fenomeen van 'verschijning' vindt plaats op kritische momenten van instabiliteit, ontstaan door fluctuaties in de omgeving, vergroot door feedback loops." 

Uit het boek: The hidden connections: a science for sustainable living, van Fritjof Capra

Als het gebeurt voelt het als magie, en toch is het best te verklaren: ineens gaan de dingen fundamenteel anders. Wat is er gebeurd? Wie heeft dit veroorzaakt? Waarom kan nu ineens wel wat nooit mogelijk leek? Het is je vast weleens overkomen. 

In je eigen relatie, familie, sportclub of op je werk kan een proces van 'verschijning' in gang gezet worden door zoiets simpels als een opmerking. Een opmerking die misschien niet eens belangrijk was voor de persoon die de opmerking maakte, maar die betekenisvol bleek voor andere mensen in de praktijk van de organisatie of de relatie. Omdat het betekenisvol is voor hen, kiezen zij ervoor 'verstoord' te raken en de informatie in de netwerken van de organisatie te laten circuleren. In dit proces van circulatie, door verschillende feedback-loops, wordt de informatie versterkt en uitgebreid. Dit gaat zover, dat 'de organisatie', 'de familie', 'de sportclub' deze informatie in de huidige staat niet kan absorberen. Als dit aan de hand is, is een punt van instabiliteit bereikt. 'Het systeem' kan de nieuwe informatie niet in de bestaande 'orde' integreren. Het zal een deel van zijn structuren, gedragingen en overtuigingen (mentale modellen) moeten loslaten. Het gevolg is een staat van chaos, verwarring, onzekerheid en twijfel; en daaruit ontstaat een nieuwe orde, georganiseerd rondom een nieuwe betekenis.

Die nieuwe orde is dus geen magie en niet ontworpen door één individu, maar kwam boven als een gevolg van de collectieve creativiteit van de organisatie (of familie, etc.)

Ook wel het butterfly-effect genoemd. Als je je ooit nog machteloos voelt, besef dan wat een enkele opmerking of handeling kan veroorzaken: wat jij doet of zegt kan zomaar het startpunt zijn van 'een proces van verschijning' van een nieuwe werkelijkheid. 

P.S. - Herken je het fenomeen 'verschijning' in de blog - Door een simpele systeeminterventie winnen flora, fauna en bedrijven?

Uit het boek: Art and Sustainability, connecting patterns for a culture of complexity (Sacha Kagan). 
LEESTIPS SYSTEEMDENKEN: )
DE KUNST VAN HET DENKEN 
Guus Geisen

Guus Geisen startte zijn loopbaan in de klas, waar hij ervoer wat er schort aan het moderne onderwijs. Zoveel ongemotiveerde kinderen? Hoe kan dat? Hij kwam er achter dat intrinsieke motivatie en de drive om te leren ons allen aangeboren is. De vraag is dus niet waarom een kind niet gemotiveerd is, maar welke situatie is gecreëerd waardoor een lerende niet gemotiveerd is? De essentie van de verandering die nodig is volgens Geisen: 'we moeten het onderwijs weer zien als levend systeem en niet als een machine'. Dit is een boek boordevol wetenschappelijke inzichten over het onderwijssysteem en ons eigen systeem van denken en leren. Een boek vol krachtige praktijkvoorbeelden: van basisscholen die systeemdenken toepassen tot kleuters die causale loops tekenen om te onderzoeken hoe de ruzie op het schoolplein ontstond. Ik las het vooral als een boek over de essentie van leren en denken. Een essentie die van toepassing is op kinderen maar net zo goed op volwassenen. Op scholen, maar ook op organisaties. 

Lees meer over dit boek
HET NIEUWE BANKIEREN
De duurzame oplossingen
van bankier Peter Blom
Uitgeverij Kosmos


Op 16 januari bezocht ik het toneelstuk de Verleiders - door de bank genomen. Een dappere poging om een groot publiek in te leiden in de complexe wereld van de banken en ons geldsysteem. Dit deed me denken aan een boek dat ik drie jaar geleden las, waarin de ideeën van Peter Blom centraal staan. Een systeemdenker pur sang. Die in simpele, beeldende taal uitlegt waar het in de aanloop van de financiële crisis mis is gegaan en wat er nodig is om ons bancair, financieel en geldsysteem te verduurzamen. 

Lees de recensie die ik over dit boek schreef, of lees het boek zelf. 
THE SPIRIT LEVEL
Why equality is better for everyone
Richard Wilkinson and Kate Pickett 


Geen familie van, maar wel een vergelijkbaar onderwerp. Dit boek kwam 5 jaar geleden uit. Ik las het boek zo'n 3 jaar geleden, maar blijf het ondertussen overal tegenkomen. Een boek met grote invloed. De essentie van het werk van Wilkinson en Pickett betreft een veelgeprezen samenvatting van al het onderzoek tot op heden naar de relatie tussen inkomensongelijkheid in een samenleving en allerlei sociale problemen.

Lees hier mijn verslag met o.a. een link naar een interview met de auteurs, 5 jaar na dato. Wat hebben de auteurs geleerd over hoe mensen omgaan met de conclusies uit hun onderzoek? Voorproefje: onze mentale modellen blijken ons in de weg te zitten om die conclusies echt tot ons te kunnen laten doordringen. 

 
GREEN BRIDGES TIP : )
DE KRACHT VAN INNERLIJKE BEELDENTAAL 
Het diepst verborgen in systemen, helemaal onder aan de ijsberg, bevinden zich onze mentale modellen. De verhalen die we onszelf over onszelf en de wereld om ons heen vertellen. Als die verhalen zichtbaar worden, en als op dat vlak verandering optreedt, is systeemverandering gemakkelijker te realiseren dan als wordt ingegrepen in fysieke structuren, minder diep onder het oppervlakte. Hoe dieper onder aan de ijsberg, hoe minder kracht nodig is voor verandering. De hefboom is dan het grootst! 

De Green Bridges tip voor het boven water krijgen van mentale modellen:  koop / leen/ maak eens een pak met fysieke foto's en benut deze foto's in bijeenkomsten om elke deelnemer zijn verhaal te laten vertellen.

Bijvoorbeeld, vraag aan de deelnemers: kies een foto, aan de hand waarvan je met ons deelt waar je bezorgd over bent in de organisatie / hoe je deze verandering ervaart / hoe je naar de toekomst kijkt?

Beelden en symbolen - waar mensen een innerlijke verbinding mee aangaan - helpen ons onze mentale 
modellen te zien en indien nodig scherp of bij te stellen. Ze maken het mogelijk
 wezenlijke ervaringen onder woorden te brengen, te delen met anderen en om te vormen tot levenswijsheid. 

Let op: de uiterlijke beeldentaal waar we zoveel mee geconfronteerd worden in de dagelijkse praktijk heeft een ander effect dan innerlijke beeldentaal. Het gaat er bij innerlijke beeldentaal om dat je zelfgekozen beelden benut als toegang naar een diepere innerlijke waarheid. Externe beeldentaal legt primair een externe waarheid aan ons voor ter reflectie of om een externe waarheid te 'verkopen'. 

Geïnspireerd door: Bert Voorhoeve, werken met beelden in de praktijk  
OFRIS-AVOND
Op 3 maart organiseert Green Bridges een opfris-avond systeemdenken voor deelnemers van eerdere masterclasses en andere geïnteresseerden die al een basis hebben in systeemdenken. Eet mee bij Café de Ceuvel en neem je eigen casus mee/ denk na over je eigen casus. Bedenk van tevoren wat je vragen zijn. Met elkaar helpen we elkaar een stap verder met de eigen casuïstiek. Op tafel een groot tafelkleed om op te tekenen. Kosten diner: zelf te verrekenen. Verder geen kosten. Meld je aan via: verweij@greenbridges.nl

NIEUWE MASTERCLASSES SYSTEEMDENKEN
Op 20 maart en 1 mei organiseert Green Bridges nieuwe masterclasses systeemdenken voor duurzaamheid professionals. Ken je iemand die dit leuk zou kunnen vinden? Stuur deze mailing dan gerust door. Meer informatie 

MASTERCLASS PARTICIPATIEVE SYSTEEMVERANDERING
Op 17 april organiseert Green Bridges een masterclass participatieve systeemverandering. In deze masterclass leer je de principes achter methodieken waarmee je met verschillende actoren aan systeemverandering kunt werken. Denk aan: WorldCafé, Open Space, Future Search en Search Conferenties.  Deze Masterclass is een ideale opvolging van de MasterClass systeemdenken, maar kan je ook volgen als je nog niet aan die Masterclass hebt deelgenomen. Meer informatie

GLOBAL DIVESTMENT UIT FOSSIELE ENERGIE - DURVEN WE DIE ANDERE WERELD AAN?

Op 13 februari organiseert Green Bridges in samenwerking met Tuin aan Zee een moment van reflectie, met als aanleiding de Global Divestment Days op 13 en 14 februari. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Nieuwe Poort, huis voor ontmoeting en inspiratie, aan de Amsterdamse Zuidas. Voor meer informatie over de sessie houdt u de website van Green Bridges in de gaten. Aanmelden voor dit evenement kan via Facebook, of door een e-mail te sturen naar verweij@greenbridges.nl.
Heb je deze 'mailing' via een andere weg ontvangen dan via e-mail en wil je je inschrijven voor de mailinglijst, dan kan dat hier. 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2014 GREEN BRIDGES All rights reserved.

CONTACT US

verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6307 36851