Copy
UPDATE # 4 | 30 JUNI 2015
View this email in your browser
UPDATE # 4
DANCING WITH THE (LOVE) SYSTEM

INEENS ZAG JE HET: DE WERELD BESTAAT NIET UIT RECHTE LIJNEN MAAR UIT CIRKELS, VERTRAGINGEN EN 'KANTELPUNTEN'. GEFELICITEERD: JE BENT JE BEWUST GEWORDEN VAN JE SYSTEEMINTUÏTIE. JE BENT WAKKER GEWORDEN.

Deze maandelijkse mailing is voor (duurzaamheid) professionals en gewone mensen zoals jij die hun systeembril hebben gevonden, willen scherp stellen en op hun systeemintuïtie willen leren vertrouwen. Leer samen met Green Bridges je eigen systeem en de systemen om je heen begrijpen, verbeteren en opnieuw ontwerpen!  

Deze vierde update heeft een thematisch tintje. Een focus op het aloude systeem 'liefde', waaruit we zoveel kunnen leren voor de systemen om ons heen. 

THIS MONTHS BRIDGES : )
 • TROTS OP
  Young Club of Rome Leiderschap Masterclass
  Eerste internationale opdracht
 • DE WERELD BEGRIJPEN MET EEN SYSTEEMBRIL
  Kernenergie - logisch toch? afhankelijk van jouw wereldbeeld
 • WAT MIJ OPVIEL IN MIJN OMGEVING 
  Weet jij waarom jij succesvol bent? Weet je het zeker? 

  Onbedoeld vijandschap - het kan de beste overkomen (ook mij!)
 • LEES- EN KIJKTIPS OM JOUW SYSTEEMBRIL AAN TE SCHERPEN 
  De afgelopen twee maanden las ik o.a.: 

  Tuinen van overvloed - het systeem aarde op je balkon en in je tuin (Fransjan de Waard)
  Samenlevingen in balans - naar een toekomst in harmonie met universele wetten (Marja de Vries) 
  Houd me vast - over vijandige 'dansen' in het relatiesysteem (Sue Johnson) 
 • ODE AAN 
  Systeeminterventie 'vergeving' 
 • GREEN BRIDGES TIP
  Een ijsberg-oefening voor 'je eigen systeem' 
 • SET THE DATE 
  Systems Learning Session: de MVO-afdeling/duurzaamheid professional als katalysator van duurzame innovatie - of toch niet? Leer de systeemkrachten kennen op 6 juli.
  Screening documentaire Aluna en dialoog over systeemdenken op 22 juli. 
  Masterclasses Systeemdenken op 2
   september en 16 oktober
  Masterclass Participatieve Systeemverandering op 4 november.
GREEN BRIDGES
MARTINE VERWEIJ : ) 
TROTS OP : )
: )  Young Club of Rome Leiderschap Masterclass 'De Kunst van het stilstaan': Al langere tijd maakte ik me zorgen over 'jonge wereldverbeteraars'. Als lid van een netwerk van dit soort mensen zag ik hoe hun grote verantwoordelijkheidsgevoel en toewijding aan de verduurzaming van de samenleving, hen in de weg zat. In de weg van het creëren van zicht op een van de meest krachtige systeeminterventies richting een duurzame samenleving in balans, namelijk: het werken aan je eigen innerlijke balans.

Marja de Vries noemt dit: 'leren lopen op twee benen'. In de Westerse samenleving zijn we sterk geneigd op één been te willen lopen. Ons 'mannelijke' been. Het been van de activiteit (meer dan van rust), van de beweging naar buiten (meer dan de beweging naar binnen), van het woord (meer dan van het beeld), van de analyse (meer dan van de synthese en de relatie) en het denken (meer dan het voelen). 


Als 'chef rode draad' ontwierp ik de condities waardoor 15 mensen in een weekend de kunst van het stilstaan ontdekten en zo opnieuw leerden lopen op twee benen. Een magische ervaring. Anders dan dat kan ik het niet omschrijven.

Lees hier enkele testimonials van deelnemers en een uitgebreider verslag. Waarom werkte dit weekend zo goed? 
: )  Mijn eerste 'internationale opdracht'. Op 8 juni verzorgde ik een Masterclass Systeemdenken voor Duurzame Mobiliteit in de stad Genk, voor een team van 20 ambtenaren die zich committeren aan de transitie van deze bijzondere stad. Wat werd ik blij van het gezond kritisch enthousiasme van deze groep! Twintig mensen die echt wilden leren en snappen hoe systeemdenken een rol kan spelen in de transitie-beweging van de stad! Een week later werd ik op Twitter verrast met een foto. De groep was zelf verder gegaan met de aangereikte oefeningen en deelden de resultaten. Ze hebben nog veel vragen, maar zijn overtuigd van nut en noodzaak. Dat is al een prachtig begin voor een betekenisvol leerproces! 
DE WERELD BEGRIJPEN: )
: )  Kernenergie: helpt systeemdenken mij om daar iets van te vinden? Met een groepje nieuwsgierige professionals van de Young Club of Rome bezocht ik de Nederlandse kernenergie verrijkingsfabriek Urenco, te Almelo en stelde me deze vraag. Met mijn systeembril op kwam ik tot de conclusie dat kernenergie heel logisch is binnen het huidige dominante wereldbeeld. Dit wereldbeeld is gelukkig aan verandering onderhevig. 

De logica van kernenergie - het hangt van je wereldbeeld af 
WAT MIJ OPVIEL : )
: ) Ik vroeg mij als kind altijd af of ik slimmer was dan anderen. En als dat echt zo was, of er niet andere factoren in het spel waren dan alleen mijn 'intelligentie', die mijn 'slimheid' ten opzichte van anderen verklaarden. Weet jij waarom jij succesvol bent? Weet je het zeker? “Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen”. Matteüs, Hoofdstuk 21 – 25. Het systeem-archetype ‘succes zal gaan naar de succesvolle’ legt uit hoe dit bijbelse principe werkt. 

In deze blog daag ik je uit om te ontdekken wanneer jij profiteert van deze dynamiek (en wanneer juist niet) en help ik je ontdekken waarom je intuïtief snapt dat het niet handig is om deze dynamiek te ver te laten escaleren.
: ) Onbedoelde vijanden: het kan de beste overkomen. Dus ook mij! Als je weleens een intensieve samenwerking (een liefdesrelatie?) hebt meegemaakt waarin de dynamiek ineens kantelt naar vijandigheid dan is dit een blog voor jou.

Het is een van mijn meest persoonlijke blogs. De lessen die ik leerde zijn zo diep en universeel, dat ik ze wilde delen. We zijn allen 'studenten van het leven'. 


Ontdek hoe het 'systeemarchetype' 'onbedoelde vijanden' werkt en leer er iets van voor je eigen samenwerkingen (en jouw relatie met je partner!)
ODE AAN : )
SYSTEEMINTERVENTIE: 'VERGEVING'
Een van de meest krachtige systeeminterventies die de mensheid kent is samen te vatten met het woord ‘vergeving’. Of je nu verzeild bent geraakt in een ‘zoek-de-boef’ dans met je partner, in een juridisch conflict met je werkgever, of getergd wordt door een interne tweestrijd omdat je niet kan beslissen of je zieke moeder belangrijker is dan jouw vakantie, vergeving is de sleutel.
 
Op zoek naar definities van vergeving kwam ik deze tegen:
 
“Forgiveness is letting go of the need for revenge and releasing negative thoughts of bitterness and resentment.”
 
Vergeving brengt een systeem dat uit de hand loopt, weer in balans. Het is een stabiliteit brengende feedback loop. Op het moment dat je in een zichzelf versterkende negatieve spiraal zit, dan is vergeving het medicijn.
 
Wie kan vergeven, heeft de kracht om een vicieuze cirkel te doorbreken. Een vicieuze cirkel waar je zelf in gevangen zit. Die pijn doet en die jou zelf (en de ander) steeds kleiner maakt.
 
Dat vergeving niet gemakkelijk is, verklaard vermoedelijk waarom het in wijsheid tradities en religies zo’n belangrijk onderwerp is.
 
Vergeving vereist kracht en geeft kracht. Om de kracht voor vergeving te vinden helpt het om een breder perspectief te ontwikkelen op die ander en op jezelf. Die ander was ook ooit een kind, met onvolmaakte ouders. Die ander heeft ook angsten en diepe onuitgesproken behoeftes. Zelf deed je ook weleens dingen die je liever niet had gedaan, die een ander pijn deden, zonder dat je het zo bedoelde.
 
Experts zeggen dat vergeving gezond is. Het helpt ons om onze bloeddruk, cholesterol en hartslag te verlagen. Ons lijf ontspant er letterlijk door. De balans komt weer terug.
 
De Amerikaanse psychotherapeut Scott Peck verwoordt het zo:
"The process of forgiveness—indeed, the chief reason for forgiveness—is selfish. The reason to forgive others is not for their sake. They are not likely to know that they need to be forgiven. They’re not likely to remember their offense. They are likely to say, 'You just made it up.' They may even be dead. The reason to forgive is for our own sake. For our own health. Because beyond that point needed for healing, if we hold on to our anger, we stop growing and our souls begin to shrivel.

Oftewel: als je niet vergeeft, dan 'verschrompelt' jouw systeem. Een 'race to the bottom' wordt niet gestopt. Doe je het wel, dan gebeurt er iets heel anders: 

"Forgiveness is the key to action and freedom", Hannah Arendt

Schrijver Lance Morrow vat het goed samen:
"Not to forgive is to be imprisoned by the past, by old grievances that do not permit life to proceed with new business. Not to forgive is to yield oneself to another's control...to be locked into a sequence of act and response, of outrage and revenge, tit for tat, escalating always. The present is endlessly overwhelmed and devoured by the past. Forgiveness frees the forgiver. It extracts the forgiver from someone else's nightmare."
LEESTIPS SYSTEEMDENKEN: )
TUINEN VAN OVERVLOED
Fransjan de Waard
De werking van het systeem aarde staat centraal in dit boek. Maar dan op een manier dat je er zelf iets mee kunt op je balkon, in je tuin, op je dak of in je buurt! Na een permacultuur cursus bij Fransjan kocht ik zijn boek en las dit met veel plezier. Mensen die permacultuur beoefenen, leren denken en ontwerpen in natuurlijke systemen, waarin je als mens zo min mogelijk hoeft te interveniëren, en waarin desondanks overvloed ontstaat. Permacultuurprincipes tonen aan dat de natuur geen schaarste kent en dat we - al uitproberend - een fantastisch werkend natuurlijk voedselsysteem kunnen ontwerpen.  

Het boek maakt dat ik mijn systeemintuïtie nu ook inzet voor mijn daktuin en balkon. Mijn planten, de bijen, de katten van de buren, mijn wormen en ikzelf, zijn Fransjan dankbaar! 

Lees hier mijn samenvatting van dit boek. 
SAMENLEVINGEN IN BALANS
Naar een toekomst in harmonie met de universele wetten

In de vorige update beschreef ik het eerste boek van ecologe Marja de Vries: 'de hele olifant in beeld: inzicht in het bestaan en de werking van universele wetten en de gulden snede'. De Vries ontdekte dat een groot aantal mystieke en religieuze tradities hun wortels hebben in dezelfde gemeenschappelijke universele waarheid en dat de meest recente westerse wetenschap deze principes beamen.

Haar tweede boek: samenlevingen in balans, beschrijft de manier waarop samenlevingen werken die functioneren in lijn met deze universele wetten. Het is een baanbrekend boek, dat zeer te denken zet over onze huidige westerse samenleving en de transitie van onze huidige samenleving naar een duurzaam alternatief. De Vries beargumenteert overtuigend dat een geleidelijke transitie van onze huidige samenleving uit balans naar een samenleving in balans, niet mogelijk is. Er is een transformatie nodig. En onze staat van bewustzijn is daartoe de hefboom. Lees dit boek. Je zal er geen spijt van krijgen!


Lees anders op z'n minst de (wederom zeer uitgebreide) samenvatting die ik maakte van het tweede boek van Marja de Vries. 
HOUD ME VAST: ZEVEN GESPREKKEN VOOR EEN HECHTE(RE) EN VEILIGE RELATIE
Sue Johnson

Het boek van Sue Johnson kreeg ik precies op het juiste moment. Na het boek zo'n twee keer te hebben gelezen en er een samenvatting van gemaakt te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen dat Sue Johnson de systeemdenker onder de relatietherapeuten is. Ik maakte van haar boek een samenvatting met systeemdiagrammen, maar raad je van harte aan het boek zelf te lezen. Vooral als je in je relatie vaak te maken hebt met een van de vijandige 'dansen' die zij beschrijft. De liefde als systeem lijkt verdacht veel op hoe het systeem aarde (wel of juist niet) werkt. 

Lees hier mijn samenvatting van dit boek. 
GREEN BRIDGES TIP : )
ONDERZOEK JOUW EIGEN IJSBERG EN TRANSFORMEER JE GEDRAG

Tijdens de Young Club of Rome Masterclass 'De Kunst van het Stilstaan' (5-7 juni) werkte een groep jonge wereldverbeteraars op dag 2 aan hun eigen ijsberg, met prachtige resultaten. Ze volgden een aantal stappen, die ik je aanraad ook eens te zetten:  
 1. Definieer het gedrag dat je vertoont, dat je liever niet zou willen vertonen (het deel van de ijsberg dat zich boven water bevindt, dat zichtbaar is)
 2. Bepaal welk gevoel je bij dat gedrag hebt. 
 3. a) Stel vast welke overtuiging je hebt die maakt dat je dit gedrag vertoont. Beantwoord hiertoe de vraag: 'Waar geloof ik in, waardoor ik me zo gedraag?'
  b) Bepaal welke angsten hieronder liggen. Beantwoord hiertoe de vraag: 'Waarom doe ik dit zo? Wat is het ergste dat er kan gebeuren?' Ga vervolgens nog een stap dieper: 'Wat is het ergste dat er dan kan gebeuren?'
 4. Interventies. Loop vervolgens weer omhoog langs de ijsberg:
  a) Bepaal welke overtuiging jou kan helpen om ander gedrag te gaan vertonen.
  b) Laat tot je doordringen hoe je je in dit geval zou voelen en schrijf dat op.
  c) Stel vast welk gedrag ineens mogelijk wordt en stel je hier van alles bij voor. 
Toen ik zelf een ijsberg-oefening deed ontdekte ik dat ik graag wilde dat mijn ratio mij niet langer domineert (1). Het gevoel dat ik heb als mijn ratio mij domineert is een gevoel van leegte, ontkoppeling en frustratie (2). De overtuiging die ik bleek te hebben en dit gedrag verklaart, was dat ik het altijd goed moet doen, dat ik altijd alles moet kunnen beargumenteren: 'Als ik het maar kan uitleggen ben ik veilig.' (3a). De angst die daaronder lag bleek een angst voor afwijzing te zijn en de angst om alleen te komen te staan (3b). De angst daaronder bleek te zijn 'Dat ik er niet toe doe.' (3b). 

Vervolgens besefte ik dat ik ook de overtuiging heb/ kan omarmen dat mijn gevoel en intuïtie veel krachtiger zijn dan mijn ratio (dat zegt Einstein tenslotte ook!) (4a). Het gevoel dat hoort bij die overtuiging is een gevoel van 'bevrijding, van vrede, van harmonie en kracht' (4b). En het gedrag dat ik vervolgens kan vertonen is dat mijn gevoelssysteem en intuïtie centraal staat en mijn ratio dienend is (4c). 
Oefen met systeemdenken met jouw eigen ijsbergmodel.
Dit filmpje legt enkele aspecten uit van systeemdenken, aan de hand van het concept 'liefde'. En dus ook wat 'liefde' is aan de hand van systeemdenken ;-)
AGENDA : )
FILM SCREENING ALUNA & DIALOOG OVER SYSTEEMDENKEN (TERUGKOM MOMENT!)
Op 22 juli organiseert Green Bridges, samen met Urban Tribes en Jeroen Haverkorn (Transformational Leadership) een filmscreening van de documentaire ALUNA, over de inheemse stam de Kogi, die een boodschap hebben voor 'hun jongere broer', de Westerse mens. De Kogi blijken een verbluffend inzicht te hebben in de wijze waarop allerlei ecosystemen met elkaar samenhangen. Wetenschappers in de documentaire staan versteld van hun kennis. De Kogi zijn krachtige systeemdenkers (en doeners!).Wat kunnen wij van hen leren? En hoe moeilijk is het eigenlijk om in de dagelijkse praktijk met systeemdenken bezig te zijn? Meer informatie vind je op de 'events-calendar' van Green Bridges en op de Green Bridges Facebook. Meld je aan via: verweij@greenbridges.nl

NIEUWE MASTERCLASSES SYSTEEMDENKEN
Op 2 september en 16 oktober organiseert Green Bridges nieuwe masterclasses systeemdenken voor duurzame innovatie. Leid jij een project of onderneming waarbij de transitie naar een duurzame samenleving voorop staat? Misschien probeer je jouw eigen organisatie of sector te verduurzamen en loop je aan tegen het bestaande organisatiesysteem. Of probeer je met jouw start-up het voedselsysteem te veranderen? Of je je nu inzet voor je eigen start-up of project, het verduurzamen van de bouwsector of poogt materiaalkringlopen te sluiten voor een tapijtfabrikant: je zult profijt hebben van het ontwikkelen van een systeembril. In deze Masterclass leer je systeemdenken door het gewoon te doen. Ken je iemand die dit leuk zou kunnen vinden? Stuur deze mailing dan gerust door. Meer informatie 

MASTERCLASS PARTICIPATIEVE SYSTEEMVERANDERING
Op 4 november organiseert Green Bridges weer een masterclass participatieve systeemverandering. In deze masterclass leer je de principes achter methodieken waarmee je met verschillende actoren aan systeemverandering kunt werken. Denk aan: WorldCafé, Open Space, Future Search, Theorie-U en Search Conferenties.  Deze Masterclass is een ideale opvolging van de MasterClass systeemdenken, maar kan je ook volgen als je nog niet aan die Masterclass hebt deelgenomen. Meer informatie

SYSTEMS LEARNING SESSION: MVO ALS KATALYSATOR VAN DUURZAME INNOVATIE 
Op 6 juli organiseert Green Bridges een systems learning sessie, waarin een casus van een groot internationaal bedrijf, met meerdere vestigingen centraal staat.De wereld verandert zo snel dat dit een enorme druk legt op organisaties om hun producten- en diensten portfolio duurzaam te vernieuwen. Het lijkt daarom logisch dat duurzaamheid experts een sleutelrol spelen in het vernieuwings- en innovatieproces van hun organisaties. Toch is dit in de praktijk zelden zo. Welke systeemkrachten spelen hierbij een rol en wat betekent dat voor hoe je hier als afdeling MVO of programmamanager duurzaamheid, mee om kunt gaan? In deze systems learning sessie werken we met een casus uit de praktijk. Deelnemers ontvangen de uitgewerkte casus van tevoren.   Hier vind je meer informatie. 
Heb je deze 'mailing' via een andere weg ontvangen dan via e-mail en wil je je inschrijven voor de mailinglijst, dan kan dat hier. 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2014 GREEN BRIDGES All rights reserved.

CONTACT US

verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6307 36851