Copy
# UITNODIGING VOOR MASTERCLASS
8 mei 2015
View this email in your browser
LEID JIJ EEN PROJECT OF ONDERNEMING WAARBIJ DE TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME SAMENLEVING VOOROP STAAT?

Misschien probeer je jouw eigen organisatie of sector te verduurzamen en loop je aan tegen het bestaande organisatiesysteem. Of probeer je met jouw start-up het voedselsysteem te veranderen?

Of je je nu inzet voor je eigen start-up of project, het verduurzamen van de bouwsector of poogt materiaalkringlopen te sluiten voor een tapijtfabrikant: je zult profijt hebben van het ontwikkelen van een systeembril.
 In deze Masterclass op 8 mei leer je systeemdenken door het gewoon te doen. 

SYSTEEMDENKEN: MEER DAN DE SOM DER DELEN
Als je wil snappen waarom banken het zo moeilijk vinden om bonussen af te schaffen, waarom er in je familie zo vaak ruzie is of hoe je jouw organisatie kan verleiden om harder in te zetten op verduurzaming, heeft het niet zoveel zin om alleen naar specifieke onderdelen te kijken: 'het gedrag van je oom', 'de aard van een bankier', 'de visie van de directie'. 

Ook al begrijp je precies wat de afdelingen productontwikkeling, marketing en productie doen; je begrijpt daarmee nog niet hoe jouw organisatie als geheel functioneert. En als je alles weet van de gassen zuurstof en waterstof, zal je nog niet de unieke eigenschappen kunnen voorspellen van het water dat ze samen vormen: de manieren waarop water druppelt, straalt, stroomt en stoomt, uitzet en drijft bij bevriezing. 

Op het moment dat losse elementen samen een 
systeem, een eenheid vormen, ontstaat er iets wezenlijks nieuws, dat eigen kwaliteiten heeft. De 'spirit' van een succesvol hockeyteam, het geluid van de Rolling Stones, de uitstraling van een persoon, de rijke opbrengst van een voedselbos. 


INCIDENTEN WIJZEN OP DIEPERLIGGENDE STRUCTUREN
In de westerse wetenschap zijn we heel goed geworden in het analyseren van specifieke onderdelen: een cel, de marketing functie van een organisatie, de bougie van een auto. Deze manier van kijken blijkt echter ontoereikend om een groeiend aantal uitdagingen in de wereld om ons heen te begrijpen en op te kunnen lossen. 

Systeemdenkers hebben geleerd niet alleen de onderdelen te zien maar ook weer naar het geheel te kijken en de dynamiek tussen onderdelen. Ze lezen de krant en nemen een organisatie onder de loep door niet alleen op incidenten te focussen, maar te zoeken naar patronen die daaraan ten grondslag liggen en naar een diepere structuur die deze incidenten veroorzaakt.

SYSTEEMDENKEN: EEN NIEUWE TAAL LEREN
Denken in systemen is niet moeilijk: er zijn steeds meer basisscholen die kinderen leren systeemdenken om de werkelijkheid beter te begrijpen. Maar het vereist wel oefenen. Systeemdenken is alsof je jezelf een nieuwe taal leert: je maakt jezelf nieuwe woorden en grammaticaprincipes eigen die je helpen om de samenhang en dynamiek in de wereld om je heen gemakkelijker te beschrijven en te doorgronden. 

Wil je een beter beeld krijgen van systeemdenken versus andere manieren van denken, kijk dan eens naar het filmpje  'the story of stuff'.


GREEN BRIDGES
MARTINE VERWEIJ : ) 
WAT LEVERT DE MASTERCLASS OP ? : )
 • Je leert een praktijkvoorbeeld begrijpen vanuit systeemperspectief met het ijsberg-model van systeemdenken: incidenten geven inzicht in patronen, die ons iets leren over de onderliggende systeemstructuur. 
 • Je krijgt gevoel voor veel voorkomende feedbackstructuren in systemen ('fixes that backfire', 'the tragedy of the commons', ‘limits to growth’). Spelen deze structuren ook in jouw casus een rol?
 • Je ontwikkelt ideeën voor systeeminterventies met hefboomwerking: een kleine actie, met groot effect.
 • Je wisselt ervaringen uit met en leert van andere professionals die bezig zijn met duurzame innovatie en daaraan gerelateerde systeemverandering.
Doe mee om jouw klanten en netwerk straks gemakkelijker te kunnen vertellen hoe jouw project of business het systeem verandert en zo een duurzame transitie realiseert. 

Doe ook mee als je wil ontdekken hoe jij de systemen om jou heen kan veranderen door ze allereerst beter te begrijpen en dan slim te interveniëren. 
HET PROGRAMMA : )
KENNISMAKINGSRONDE EN CASUÏSTIEK DEELNEMERS 
 • INTRODUCTIE SYSTEEMDENKEN 
 • EEN SYSTEEMBEGRIP VAN DE EIGEN CASUS - STAP 1 T/M 3
  1. Incidenten beschrijven

  2. Patronen ontdekken
  3. Onderliggende structuren analyseren
LUNCH  
 • EEN AANTAL SYSTEEMARCHETYPES GEÏNTRODUCEERD
 • REFLECTIE: WAT ZIJN DE RAAKVLAKKEN MET DE GEKOZEN CASUS?
 • SYSTEEMBEGRIP VAN DE EIGEN CASUS - STAP 4:
  Interventies ontwikkelen op systeemniveau. 
 • Welke interventies zijn mogelijk? Welke interventies hebben tot nu toe gewerkt en welke niet? Is te begrijpen waarom? Welke interventies zijn de moeite om uit te proberen? 
AFRONDING
BEGELEIDER : )
: ) Martine Verweij is adviseur duurzaamheid en innovatie en gecertificeerd bij het ISEE-systems instituut. Zij werkt in de praktijk aan complexe duurzaamheid uitdagingen vanuit de principes van het systeemdenken en wil haar enthousiasme over deze manier van werken op andere professionals overbrengen: ‘systeemdenken is niet zo ingewikkeld als mensen denken en wel heel effectief, vooral als je dit met meerdere stakeholders samen doet.’ 

In deze Masterclass gebruikt Martine voornamelijk materiaal van het ISEE, van Donella Meadows, auteur van o.a. de boeken Limits to Growth en Thinking in Systems en eigen casuïstiek. 
 
CASUÏSTIEK : )
: ) Tijdens de training wordt alle deelnemers gevraagd een casus in te brengen. Dit kan een eigen casus zijn of een krantenartikel. In tweetallen beslissen deelnemers aan het begin van de ochtend met welke casus gedurende de dag gewerkt wordt.

Een voorbeeld van een casus in mijn eigen omgeving: de opening van een EkoPlaza concept-store onder mijn huis. Moet ik daar blij mee zijn of niet? Lees hier mijn analyse.

 
PRAKTISCHE ZAKEN : )
DATUM EN TIJD : )
8 mei van 9.00 tot 17.30
LOCATIE : ) 
de Ark, Café de Ceuvel,
Korte Papaverweg 2-6

VOOR WIE : ) 
Professionals die bezig zijn met multidisciplinaire duurzaamheid vraagstukken.
VOORBEREIDING : ) 
Als deelnemer word je vooraf gevraagd om na te denken over een praktijk-casus die tijdens de training behandeld kan worden. Hiertoe ontvang je een casus-template die je dient in te vullen en mee te nemen. Ook krijg je uiterlijk 10 dagen van tevoren een digitale leesmap toegestuurd met een inleidende tekst.
INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN: )
INSCHRIJVEN : ) 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar verweij@greenbridges.nl. Als er voldoende plek is ontvang je een bevestiging. Bij 'over-animo' zal de organisator een groep samenstellen die veel van elkaar kan leren, door de diversiteit of juist door de aanwezige overlap. Inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei. 
VOORWAARDEN : ) 
Als je onverhoopt je deelname moet annuleren, kan je een andere deelnemer aandragen die in plaats van jou de Masterclass wil bijwonen. Lukt dit niet, dan zullen wij 150 euro in rekening brengen. Als je om gezondheidsredenen kort van tevoren niet kan dan verzoeken wij je contact op te nemen voor overleg.
BIJDRAGE AAN DE KOSTEN : ) 
Deze training is opgezet volgens het principe van waardebepaling achteraf. Oftewel: bepaal zelf wat de dag je waard was (in €, contacten, projectideeën, tomatenplanten, kunst, et cetera). Voor ZZP’ers en of professionals werkzaam bij een organisatie is het mogelijk achteraf een factuur te ontvangen voor het bedrag dat het je waard was.

MARTINE VERWEIJ OVER WAARDEBEPALING ACHTERAF : )

Dit principe vind ik 'eerlijker en creatiever'. Jij bepaalt wat je de dag, de voorbereiding en nazorg waard vond en bedenkt wat jij je kan veroorloven / wat jij te bieden hebt aan 'tegenwaarde'.  

REFERENTIES : )

HUBERT SPRUIJT, TRANSITION TALENTS : )
Het samenwerken, echt aan de slag gaan, vond ik prettig, want dan leer je het pas echt. Ook het feit dat er van te voren info was opgestuurd dat je had moeten lezen vond ik echt goed. Hierdoor ga je er niet blanco in en snap je meteen de slides die worden gebruikt.

FELIX VAN GEMEN, VAN GEMEN STRATEGIE, ENERGIESPRONG : )
Dit was voor mij de juiste informatie op ’t juiste moment in mijn ontwikkeling gebracht door de juiste persoon in de juiste omgeving. Tegelijkertijd: volgens mij is dit op alle momenten een waardevol iets. Ik voel mij verrijkt: mijn ogen zijn geopend voor een gehele nieuwe manier van kijken. De trainer had een fijne, ongedwongen stijl. Cool en inspirerend.

PIETER BLOK, SQUAREWISE : ) 
De trainer heeft bijgedragen aan mijn leerproces door op een rustige en laagdrempelige manier de theorie te introduceren. Vooral het creëren van een setting waarin de aanwezigen zich kwetsbaar kunnen opstellen, heeft bijgedragen aan mijn leerproces. Op die manier ga je met z’n allen door een proces heen.

OVERIGE MASTERCLASSES SYSTEEMDENKEN : )
Ook later in het jaar organiseert Green Bridges nog masterlasses systeemdenken voor duurzaamheid professionals. Ken je iemand die dit leuk zou kunnen vinden?  Stuur deze mailing dan gerust door. Meer informatie Masterclasses. 

MASTERCLASS PARTICIPATIEVE SYSTEEMVERANDERING  : )
Op 24 april organiseert Green Bridges een masterclass participatieve systeemverandering voor ervaringsdeskundigen. In deze masterclass leer je de principes achter methodieken waarmee je met verschillende actoren aan systeemverandering kunt werken. Denk aan: WorldCafé, Open Space, Future Search, Theory-U en Search Conferenties.  Deze Masterclass is een ideale opvolging van de MasterClass systeemdenken, maar kan je ook volgen als je nog niet aan die Masterclass hebt deelgenomen. Meer informatie. 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2014 GREEN BRIDGES All rights reserved.

CONTACT US

verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6307 36851