Copy
# UITNODIGING VOOR SYSTEMISCH LAB
1 maart 2017 - 12.30 tot 17.30 uur 
View this email in your browser
SYSTEMISCH LAB: Duurzame uitdagingen 
Werken aan verduurzaming van organisaties, de samenleving en individuen. Waarom is dat zo lastig, systemisch gezien? Waar komt de beweging vandaan? Waar is meer ruimte voor mogelijk? 

Op 1 maart organiseert Green Bridges voor de tweede maal een systemisch LAB:
Duurzame Uitdagingen, gericht op het verkennen van deze en andere vragen.

Over systemisch werken
Systemisch werken is een manier om de onderstroom in complexe levende systemen, zoals organisaties, een sector of een deelgemeenschap, zichtbaar en voelbaar te maken. Dit gebeurt door gebruik te maken van representanten of objecten die worden opgesteld in de ruimte, in relatie tot het vraagstuk, van waaruit de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Een systeemopstelling of systemische-oefening kan de onderlinge verhoudingen, gevoelens en atitudes van betrokken actoren en elementen in het systeem inzichtelijk maken. Dynamieken en samenhangen kunnen zich tonen die tot verrassende impulsen en nieuwe richtingen inspireren. Beweging in ons denken en in de onderlinge relaties, kan leiden tot verandering in de fysieke realiteit van alledag.
Lees meer over systemisch werken

Begeleiders 
Voor deze editie van dit Systemisch LAB werkt Martine Verweij van Green Bridges samen met Inge Knoope (ervaren opsteller met focus op de maatschappelijke context) en Lisette van der Wel (eco-antropoloog en systeemopsteller). Inge, Lisette en Martine werkten al in andere settings met elkaar samen en zien er naar uit om elkaar in dit specifieke LAB te helpen om het beste uit zichzelf, de vraagstukken en de groep deelnemers te halen.
 
GREEN BRIDGES
MARTINE VERWEIJ : ) 
WAAROM MEEDOEN? )

Dit systemisch LAB is voor een ieder die geïnteresseerd is in vragen als:

 1. Waarom is werken aan een duurzame ontwikkeling (of transitie!?) van de samenleving, organisaties en individuen vaak zo taai? Welke patronen spelen hierin een rol?
 2. Wat is de wisselwerking tussen de verduurzaming van de samenleving, van organisaties en van individuen?
 3. Waar is meer beweging mogelijk als het gaat om de duurzame transitie van de samenleving, van organisaties en van mensen?
Doe mee als deze of hele andere vragen over werken aan verduurzaming jou ook bezighouden en je op een veilige manier het systemisch experiment aan wil.
We werken met bekende systemische oefeningen en met opstellingen, maar zullen ook experimenteren met nieuwe varianten. Dit alles vanuit een veilige bedding, waarbij het ervaringsniveau van deelnemers leidend is.

Doe ook mee als je niet zozeer een vraag hebt, maar wel graag als representant aanwezig wil zijn en zo meer wil leren over systemisch werk en over duurzaamheid. Vaak leidt een deelname als representant ook tot allerlei persoonlijke inzichten.
WAT KAN IK VERWACHTEN? )

Meer nog dan een ‘gewone’ dag met opstellingen, is een systemisch LAB een plek en gelegenheid om te experimenteren. De nieuwsgierigheid van deelnemers en begeleiders staat centraal. We willen met elkaar in de diepte verkennen en kijken hoe ver we kunnen komen.

Dit LAB wordt begeleid door drie sterke, intuïtieve vrouwen, elk met een eigen stijl in het begeleiden van opstellingen en een uniek waarnemingsvermogen.

Met generieke oefeningen of jouw vraag als uitgangspunt zullen Inge Knoope, Lisette van der Wel en Martine Verweij gedurende het systemisch LAB de onderstroom zichtbaar maken van specifieke vraagstukken gekoppeld aan het containerbegrip ‘duurzaamheid’ en ‘werken aan verduurzaming’. Ze zullen waar mogelijk interveniëren om zo ruimte te laten ontstaan voor passende helende bewegingen.

WELK SOORT VRAGEN ZIJN GEPAST? )

Elke vraag binnen dit thema heeft een plek. Samen beslist de groep welke vraag het meest ‘rijk’ voelt om mee te werken. Dat wil zeggen: waar is het meeste nieuwsgierigheid naar binnen de groep? Waar gaat de meeste energie naar uit? De begeleiders beslissen per vraag wie zich geroepen voelt de systemische verkenning te faciliteren.

Vermoedelijk werken we met zeer concrete casuïstiek van een of meerdere deelnemers. Het zou echter ook van waarde kunnen zijn om naar wat meer abstracte thema’s te kijken, mocht de groep daar interesse in hebben. Lisette, Inge en Martine zijn zelf bijvoorbeeld nieuwsgierig naar vragen als:

 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of Innoveren – in welke mate sluit een dergelijke benadering onverantwoord ondernemers of innovatoren buiten en wat zijn hiervan de gevolgen?
 • Groene Groei – waar gaat dat over, systemisch gezien? Welke ordening van leidende principes zit hierachter? Klopt dit eigenlijk wel? Werken we hiermee daadwerkelijk toe naar een samenleving in een sociaal-ecologische balans?
 • Het ETS (Emission Trading Scheme) – wat gebeurt er met de balans geven en nemen als we koolstofemissies gaan verhandelen? Welke andere gevolgen heeft deze manier van handelen?
HET PROGRAMMA )
We werken met het volgende generieke programma: 

12.45 INLOOP (koffie en thee) 

13.00 START
 • KENNISMAKINGSRONDE EN CASUÏSTIEK DEELNEMERS 
 • KORTE INTRODUCTIE SYSTEMISCH WERKEN
  THEORETISCH KADER (SYSTEMISCHE PRINCIPES)*
  EN TOELICHTING OP MANIER VAN WERKEN 
 • OPSTELLINGEN EN SYSTEMISCHE OEFENINGEN 
17.00  REFLECTIE: WAT HEBBEN WE HIERVAN GELEERD;  
           WELKE NIEUWE VRAGEN ZIJN ONTSTAAN? 
17.15 CHECK-OUT: HOE GAAN WE NAAR HUIS? 
17.30 EINDE
 


*afhankelijk van ervaringsachtergrond groep en behoefte aan theoretisch kader 
 
BEGELEIDERS )
) Martine Verweij is ontwerper en begeleider van systemische innovatieprocessen en volgde diverse opleidingen op het gebied van systeemdenken en systeemverandering, waaronder bij het ISEE-systems instituut. Zij volgde tevens een intensieve opleiding systemisch werken gericht op organisatiedynamiek, aan het Bert Hellinger Instituut, te Groningen. Ze begeleidt regelmatig organisatieopstellingen, maatschappelijke opstellingen en systemische oefeningen en rituelen. Bijna altijd in de context van duurzame ontwikkeling. Als programmamanager MVI-Energie zet ze systemisch werken in ten behoeven van de maatschappelijke transitie die gepaard gaat met de energietransitie. 
) Inge Knoope is al een langere tijd systeemopsteller vanuit haar praktijk Ik & Jij. Zij heeft daarnaast de afgelopen zeven jaar gewerkt als docent systemisch werk aan het opleidingsinstituut te Amersfoort dat inmiddels de naam WEL Opstellingen draagt. Daarin heeft zij haar grote liefde ontdekt en geleefd: proceswerk op het spiegelvlak tussen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Momenteel werkt zij al haar geïntegreerde kennis en ervaring uit, in de bouw van de “School voor Creativiteit en Bewustwording”. Ze wil haar deuren openen voor iedereen die gelooft dat je grote bewegingen kunt maken in de buitenwereld door thuis te zijn in jezelf.
) Lisette van der Wel heeft de brede blik van een antropoloog, theoloog en ecoloog. Zij werkte lang in de wereld van de ontwikkelingssamenwerking, wat een voedingsbron werd voor haar systemische gevoeligheid. Als je met haar spreekt, hoor je dat ze in alles wat zij doet op zoek is naar essentie en samenhang. De afgelopen jaren verdiepte zij zich in Deep Ecology en systemisch werken en volgde o.a. opleidingen bij het Schumacher College in Engeland en WEL opstellingen te Amersfoort. Complementair daaraan leerde zij bij het Center for Eco-Intention energie in natuurlijke systemen waar te nemen en te balanceren. Ze specialiseert zich in ecosysteem opstellingen.
PRAKTISCHE ZAKEN )
DATUM EN TIJD )
1 maart van 13.00 - 17.30  (inloop vanaf 12.30)
LOCATIE ) 
Amsterdam - Iona-Stichting - Herengracht 276 
Tip: kom met OV - plan je reis via OV9292 of NS.NL.
De Iona-stichting is ongeveer 20 min lopen van A'dam CS. 
INSCHRIJVEN EN VOORWAARDEN )
INSCHRIJVEN  ) 
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar verweij@greenbridges.nl. Als er voldoende plek is ontvang je een bevestiging. Als je collega's of (project)partners mee wil nemen, omdat het vraagstuk hen ook aangaat, dan kan dat. Geef dit dan aan bij je inschrijving.  

Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van tevoren, maar liefst zo snel mogelijk. 


BIJDRAGE AAN DE KOSTEN  ) 
We hanteren twee tarieven en een bonus optie. Normaal tarief is 50 euro, excl. BTW. Wil je graag meer bijdragen omdat het je heel veel heeft gebracht, dan kan je daar zelf een afweging in maken. 

Bij een minimum van 5 deelnemers voor dit normale tarief openen we ook tenminste drie plekken voor 25 euro pp, excl. BTW, voor wie het zich niet goed kan veroorloven en toch graag mee wil doen.

We werken met een maximaal aantal deelnemers van 12. De bijeenkomst gaat ook door met een kleine groep, waarbij als minimum geldt 5 deelnemers.  


Betaling geschiedt achteraf op rekening.

PS 1 - wil je heel graag meedoen om wat voor reden dan ook, maar heb je op dit moment geen budget, laat het dan ook weten - afhankelijk van de groepsgrootte ben je van harte welkom zonder iets financieel bij te dragen. Je bijdrage is je aanwezigheid. 

PS 2- Van de opbrengsten ontvangen de drie begeleiders een kleine vergoeding; de ruimte wordt ons kosteloos ter beschikking gesteld. De begeleiders worden ook betaald in 'leerervaring', vanwege het LAB-achtige karakter. 

ETEN EN DRINKEN )
We zorgen voor koffie, thee en water tijdens de sessie. Ook zorgen we voor fruit en koekjes als energy-break tussendoor. Als je iets lekkers wil meenemen voor de andere gasten, van harte welkom! 
AGENDA )

THEORY-U CLINIC - 24 FEBRUARI 
Systemisch werken en narratieve benadering
 
Op 24 februari as organiseert Green Bridges voor de derde maal de Theory-U Clinic Systemisch Werken en Narratieve Benadering, samen met Tuin aan Zee. In deze clinic, ontworpen met Theory-U als raamwerk, worden twee vakgebieden gecombineerd: systemisch werken en 'storytelling'. 

Met systemisch, fenomenologisch werk laat je het grote plaatje in een keer op je af komen om van daaruit meer grip op de werkelijkheid te krijgen. Welke dynamiek wordt zichtbaar? Wat wil in beweging komen? Je gaat op zoek naar patronen die op een dieper liggend niveau jouw huidige realiteit beïnvloeden. De onderstroom van de werkelijkheid.

Verhalenvertellers brengen een fictieve werkelijkheid in, met verrassende gelaagde patronen als onderdeel van een verhaal, en fungeren daarmee als spiegel van diepere systeemlagen die lastig zichtbaar worden.    

In deze eendaagse Theory-U-clinic benutten wij de lichtheid en rijkheid van verhalen en de serieusheid en het minimalisme van systemisch werk.  Meer informatie 
Share
Tweet
Forward
+1
Copyright © 2014 GREEN BRIDGES All rights reserved.

CONTACT US

verweij@greenbridges.nl
+31 (0)6307 36851This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Green Bridges · Tweede Jacob van Campenstraat 137-3 · Amsterdam, Noord-Holland 1073XS · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp