Copy

Beste lezer,


Inmiddels zijn er aan aantal mooie ontwikkelingen met betrekking tot Park Helbergen die ik graag met u wil delen. Het College van B&W is akkoord gegaan met het Voorlopig Ontwerp (VO) van Park Helbergen. Daarnaast is het college ook akkoord gegaan met de tijdelijke invulling van het zuidelijke gedeelte van het gebied. Twee mooie mijlpalen die de opstartfase nu afsluiten en de deur openen naar de volgende fase. Het opstellen, met de nieuwe adviesgroep, van het definitief ontwerp van het hele plangebied. Streven is dat dit voor het eind van de zomer gereed zal zijn. Daarna zal dan de bestemmingsplanprocedure op worden gestart.
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd verschijnt de nieuwsbrief vanaf nu alleen in digitale vorm. Ook via de website kunt u deze nieuwsbrief bekijken. De volgende nieuwsbrief zal na de zomer verschijnen. Ik wens u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet, Chantal Hofman, Projectleider Helbergen gemeente Zutphen
info@parkhelbergen.nl
Stichting Stadsgoed Helbergen Zutphen gaat kleinschalige initiatieven verzorgen die de leefbaarheid en participatie van de buurt vergroten. College van B&W heeft 3 juni jl ingestemd met het ingediende voorstel en is blij met het duurzame, kleinschalige initiatief.
Zo komt er onder andere een stadswerkplaats, een atelier, een opslag voor de stadsakker, stadslandbouw in samenwerking met De Vrije School, een woonerf van 10 tijdelijke woningen, een speelveld voor de buurt en een stadswei voor hobbydieren.
Verschillende organisaties die samen optrekken hebben zich verenigd in de Stichting Stadsgoed Helbergen.
Zij gaan de komende zeven jaar dit zuidelijke gebied van voormalig sportpark Helbergen beheren. Sant Ruyter van 2Open, een van de deelnemers, geeft aan dat het een modern nomadisch project is. Uiteraard wordt van de toekomstige bewoners verwacht dat zij zich actief bezig gaan houden met de verschillende beheersactiviteiten. Het is ook nog niet bekend of het koop- of huurwoningen gaan worden. Wel moet het ontwerp van de woningen nog door de gemeente goedgekeurd worden en mogen ze pas gebouwd worden nadat er een vergunning voor is verleend.
De tijdelijke invulling zal tot 2021 intact blijven. Na die tijd wordt het gebied verder ontwikkeld. Wilt u meer weten over de opzet van Stadsgoed Helbergen? Lees hier het hele plan. 
Onder leiding van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten is dinsdag 3 juni jl de adviesgroep voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest. Doel van dit nieuwe traject is om te komen tot het definitief ontwerp (DO) voor de invulling van het voormalig sportparkcomplex Helbergen.
Dit unieke participatietraject maakt het mogelijk dat adviesgroepleden mogen meepraten over bijvoorbeeld de grootte van de woningen, soort woningen en de invulling van het groen.
De contouren voor het Park Helbergen liggen vast in het VO en in dit traject wordt de stap gemaakt om te komen tot een DO. De adviesgroepleden hebben zich uitgebreid gebogen over de plattegrond.
Duidelijk werd dat het bestemmingsplan straks betrekking heeft op het gehele gebied en dat het goedgekeurd VO geen betrekking heeft op het zuidelijke deel, de tijdelijke invulling van het gebied. Ook het DO heeft geen betrekking op het zuidelijk gebied.
Diverse aspecten zijn aan de orde gekomen. Er is gesproken over de parkeernorm, de kavelpaspoorten en de veiligheid van de fietsers. Nieuw was dat er ook een afgevaardigde van de politie aanwezig was die meepraat en denkt over de veiligheid van het te ontwikkelen gebied in de breedste zin van het woord. Verder is er gesproken over een natuurlijke inrichting van het park met bijvoorbeeld ruimte voor twee speelplekken. Ook is er de wens om de meidoornhagen te handhaven. De gemeente geeft aan dat, waar mogelijk, er zoveel mogelijk van de huidige natuurlijke beplanting gehandhaafd blijft. Wel benadrukt de gemeente dat er een x-aantal woningen noodzakelijkerwijs gebouwd moeten worden om de gehele exploitatie van het gebied, inclusief park, haalbaar te maken. Afgesproken is dat de aanwezige adviesgroepleden nog na gaan denken over alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen en hun input en feedback mailen naar de projectleider.  •
ParkPost is een uitgave van de gemeente Zutphen. De volgende ParkPost verschijnt over ongeveer 8 weken. Deze nieuwsbrief informeert u over het vervolg van het DO-traject Helbergen. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via info@parkhelbergen.nl

www.parkhelbergen.nl           Park Helbergen, schitterend vertoeven langs de IJssel
Adres:
Park Helbergen
's Gravenhof 2
Zutphen, 7201 DN
Netherlands

Add us to your address book


afmelden 

Email Marketing Powered by Mailchimp