Copy
Du mottar denne eposten fordi du er en viktig del av utviklingen av prosjektet videre. Om du ikke ønsker å motta disse epostene lenger scroll nederst i eposten og velg unsubscibe.  
Prosjektet Kystpilegrimsleia.
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward

Prosjektet Kystpilegrimsleia

Flere fylkeskommuner og bispedømmer langs kysten har startet prosjektet Kystpilegrimsleia. Målet med prosjektet er å etablere en pilegrimsled langs kysten innen tre år. Prosjektet starter nå arbeidet med å få på plass en kystled. Dette innebærer bl.a. kartfesting og merking av leden, grunneieravtaler og tilrettelegging av egnede overnattings- og serveringssteder. I sommer markeres oppstarten av arbeidet, blant annet med en pilegrimsseilas.

Det er lange tradisjoner i Norge med å bruke sjøen som ferdselsåre. Reisende fra kontinentet brukte sjøveien når de hadde ærend nordover i Norge. Å seile eller ro ble foretrukket der det var mulig, framfor å slite seg fram over land. Det samme gjorde pilegrimer på vei til Nidaros, dagens Trondheim. Kysten er derfor rik på spor etter både religiøst og verdslig liv.
 
Når prosjektet avsluttes om tre år er målet at det skal være mulig å reise langs kysten, enten med offentlig transportmidler, tradisjonsbåter eller private båter, og gjerne i kombinasjon med enkelte vandreetapper. På denne reisen skal pilegrimene finne informasjon om kulturminner, overnatting, ankringsplasser osv. Det er også et mål å bli en del av Pilegrimsleden – St Olavsvegene til Trondheim. Dette nettverket har status som Europeisk Kulturvei, og utgjør den statlige pilegrimssatsingen som omfatter kultur, miljø, næring og kirke.  
 
Samarbeidsprosjekt
Prosjekt Kystpilegrimsleia er et samarbeid mellom fylkeskommunene fra Rogaland til Sør-Trøndelag og bispedømmene som dekker det samme området. Prosjektet skal løfte fram kystkulturen, kulturminnene og kirkehistorien, og gjennom dette skape en fornying av pilegrimsaktiviteten langs kysten. Målet er også å skape samarbeid og lokal bevissthet om kysten som reiselivsmål. Kystpilgrimsleia er et verdiskapingsprosjekt med formålet å bruke kulturminnene langs norskekysten som ressurser i lokalsamfunnene. 
 
Oppstart av arbeidet i sommer
Sommeren 2014 vil det bli arrangert en pilegrimsseilas med det fredete hurtigruteskipet MS Nordstjernen. I alle fylker langs kysten vil det bli markeringer arrangert av fylkeskommunene i samarbeid med kommunene og bispedømmene. På båten vil det være foredrag om alt fra pilegrimstradisjoner til verdifulle kulturlandskap og tradisjonsbåter. På øya Selja i Sogn og Fjordane vil biskoper fra de aktuelle bispedømmene, fylkespolitikere og riksantikvaren være tilstede og bidra i programmet. Seilasen avsluttes om kvelden den 28.juli i Trondheim, med felles pilegrimsvandring inn til Olavsvaka i Nidarosdomen. Dette markerer starten på Olsokdagen, som er til minne om dagen da Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad i 1030.
 
Påmeldingen til seilasen er åpnen for alle og det er enda noen plasser igjen. Kontakt VestlandClassic for påmelding og et godt tilbud.

Følg Kystpilgrimsleia på Twitter @kystpilegrim
Spørsmål om Kystpilgrimsleia kan rettes til
Prosjektleder Anette.Hellsaa.Christiansen@sfj.no

 

Share
Tweet
Forward
Copyright © *2014* *Kystpilgrimsleia*, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp