Copy
Atseden hartzeko garaia heldu da. Uda! Indarberritzeko sasoi. Sortuko diren erronka berriei heltzen hasi aurreko atseden garaia. 

Halere, ez daude geldirik. Oporraldian, irakurketa batzuk gomendatu nahi dizkizugu, gure inguruan dauden errealitate ezberdinen ingurukoak. 

Documentación Social aldizkariak bere bostgarren alean pandemiaren inguruan kaleraturiko hausnarketa ezberdinak eransten dizkizugu: “COVID-19: un virus no democrático”.

Dokumentuaren sarreran ageri den bezala, planeta inpaktu bat jasaten ari da, eta “gizateria guztia arriskuan dago, berdin-berdin”. Baina garapen horretan eragina dute “aldagai sozial, ekonomiko eta demografikoak daude, zeinak ahulenak seinalatzen dituzten”

“Normaltasun berria” bezalako terminoak –“inor atzean ez uzteak esan nahi du, halaber, ahul direnentzat kapital soziala dela bere aberastasun bakarra”–; nahiz eta gizarteak indibidualismo haizeak pairatzen dituen, “gizarte bateko kide izateko Eskubidea”, Lan Komunitarioaren garrantzia eta premia larria; “Konfinamenduaren soziologia”; “Zure bizilagun laguntzaile” kanpaina, nazioarteko lankidetzak koronabirusaren krisiaren aurrean dituen erronkak, langabezia... dira, besteak beste, ondoren topatuko dituzun hausnarketak.
Ha llegado el momento de descansar. ¡El verano! Periodo de cargar pilas. Tiempo de descanso antes de afrontar los nuevos retos.

Sin embargo, no estamos paradas/os. Durante estas vacaciones, queremos recomendaros algunas lecturas sobre diferentes realidades que nos rodean.

Te presentamos las diferentes reflexiones sobre la pandemia que ha publicado la revista Documentación Social en su quinto número: “COVID-19: un virus no democrático”.

Como se cita en la introducción del documento, el planeta está sufriendo un impacto en el que “toda la humanidad está en peligro por igual”. Pero en su desarrollo están influyendo “variables, sociales, económicas y demográficas que señalan a los más vulnerables”. 

Términos como la denominada “nueva normalidad” –“no dejar nadie atrás significa también tener en cuenta que, para los más vulnerables, el capital social es su única riqueza”–; pese al individualismo que asola la sociedad, el “Derecho de pertenecer a una comunidad”, la importancia y la urgente necesidad del Trabajo Comunitario; “La sociología del confinamiento”, Campaña “Tu vecino de apoyo”, los retos de la cooperación internacional ante la crisis del coronavirus, el desempleo… son algunas de las reflexiones que encontrarás a continuación.
IRAKURKETA - LECTURA
CARITAS GIPUZKOAren komunikaziorik jaso nahiko ez bazenu, sakatu behean:

En el caso de que no desee recibir comunicaciones de CARITAS GIPUZKOA puede darse de baja aquí:


unsubscribe from this list.