Copy
GUZTION  ETXEA ZAINTZEKO 
JAKINDURIA

Guztion etxe zaintzea betebeharra da, zaintza horren mende baitago etxearen beraren  biziraupena, izaki bizidunen biziraupena eta gure biziraupena.

Eta guztiok dugu planeta zaintzeko ardura, nahiz eta gure betebeharra handiagoa izan. Baliabide gehiago ditugu, eta, behi baino gehiagotan, gure ugaritasuna besteen pobrezian sustatzen da.

Baina ez dago guztia galduta. Oraindik gauzak alda ditzakegu, Aita Santuak esate duen  bezala: "Gizakia oraindik ere positiboki esku hartzeko gai da. Maitatzeko sortua izan denez, berezko dituen mugen erdian eskuzabaltasun, elkartasun eta zainketa-keinuak agertzen dira ezinbestean" (LS, 58). 

Ikasi dugunez, gure portaera kontsumista jasanezina eta suntsitzailea dela, eta milioika pertsonak ezin dutela bizi beren giza duintasunaren arabera, horregatik, gauzak beste era batera egiten ikasi nahi dugu.

Irudimena, sormena eta gure gaitasunak bideratu nahi ditugu gauza berri horiek egiteko. Zientzia, teknologia, ekonomia, anaikorragoa den mundu bat eraikitzera bidera daitezke, "aurrerapen osasuntsuagoa, gizatiarragoa, sozialagoa, integralagoa" (LS, 112).
LA SABIDURÍA DEL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

Cuidar la casa común es una obligación porque de este cuidado depende su supervivencia, la supervivencia de los seres vivos y de nuestra propia supervivencia.

Y todas/os somos responsables del cuidado del planeta, aunque nuestra obligación es mayor. Tenemos más recursos y muchas veces nuestra abundancia se mantiene sobre la pobreza de otras/os.

Pero no está todo perdido. Aún podemos cambiar las cosas, como dice el Papa: "El ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de generosidad, solidaridad y cuidado" (LS, 58).

Como hemos aprendido, nuestro comportamiento consumista es insostenible y destructivo, y  millones de personas sufren sin poder vivir según su dignidad humana, por ello, queremos aprender a hacer las cosas de manera diferente. 

Queremos dirigir nuestra imaginación, creatividad y  capacidades a hacer esas cosas nuevas. La ciencia, la tecnología, la economía, pueden orientarse hacia la construcción de un mundo más fraterno, " de un progreso más sano, más humano, más social, más integral" (LS, 112).
CARITAS GIPUZKOAren komunikaziorik jaso nahiko ez bazenu, sakatu behean:

En el caso de que no desee recibir comunicaciones de CARITAS GIPUZKOA puede darse de baja aquí:

unsubscribe from this list.