Copy
2020ko Irailak 25 de Septiembre de 2020

Nº 9. zbkia.
IKASTURTE HASIERA
INICIO DE CURSO
Ikasturte berria. Abian jarri gara, jada. Egia esan, CARITAS GIPUZKOA ez da gelditu; gure egitekoan jarraitzen dugu. Konpromisoa, proiektuak, ilusioa… Asmo oneko hamaika egitasmo. Eta bide horretan, ZU, ezinbestekoa zara. Funtsezkoa. Gizarteak komunitatearen bizitzan inplikatutako pertsonak behar ditu; lurraldean, parrokian, auzoan…

Zure laguntzarekin, distantziak mantenduz, begirada finkoa dugu gai funtsezkoetan: pertsona zaurgarriak. Guztion ongiaren alde egiten dugu apustu. Pertsona guztiak sendo eta iraunkor babesten dituen guztion ondasunean. Jarrai dezagun elkarrekin bidea eginez.
Nuevo curso. Nos hemos puesto en marcha. La verdad es que CARITAS GIPUZKOA no ha parado; seguimos al pie del cañón.  Compromiso, proyectos, ilusión… Un lluvia de buenas intenciones. Y en esta camino TÚ eres parte activa. Fundamental. La sociedad necesita de personas implicadas en la vida de la comunidad; en el territorio, en la parroquia, en el barrio…

Con tu ayuda, seguimos manteniendo las distancias pero continuamos manteniendo la mirada fija en lo esencial: las personas vulnerables.  Apostamos por el bien común.  El bien común que protege a todas las personas con firmeza y sostenibilidad. Sigamos caminando juntas/os.
Esperanza sin miedos - Xabier Andonegui
Itxaropena beldurrik gabe -Xabier Andonegi
NAHI GABEKO BAKARDADEAZ
LA SOLEDAD NO BUSCADA

EHUren XXXIX. edizioko Udako Ikastaroen barruan, Arartekoak ikastaro bat antolatu zuen irailaren 23 eta 24an, Donostiako Santamaria zentroan, izenburu honekin: "Nahi gabeko bakardadea. Politika publikoen ereduak eta herritarren konpromisoa".

Herritarren Defentsaren iritziz, bakardadea, nahita bilatua ez dena, eta, gainera, luzaroan irauten duena, akonpainamendu eta sostengu faltagatik irauten du luzaroan denboran zehar. Osasun fisiko, mental eta emozionalerako arazoak eragin ditzake, zalantzarik gabe, eta horiek gizartean baztertuak izateko arriskua ere ekar dezakete.

Udako Ikastaroaren lehen egunean, Mabel Cenizok hartu zuen parte, CARITAS GIPUZKOAko Komunikazio eta Eragin publikoa, Formazioa, eta Boluntariotza arloko arduradunak, eta Mirada y abordaje de la soledad desde los servicios y los cuidados hitzaldia eman zuen.

Dentro de la XXXIX edición de los Cursos de Verano de la UPV, el Ararteko organizó los días 23 y 24 de este mes de septiembre en el Centro Carlos Santamaría de Donostia/San Sebastián, el curso titulado "La soledad no buscada. Modelos de políticas públicas y compromiso de la ciudadanía".

En opinión de la Defensoría de la Ciudadanía, la soledad que no ha sido buscada de propósito y que, además, se mantiene por largo tiempo, aboca a situaciones de falta de acompañamiento y apoyo. Es susceptible de provocar problemas para la salud física, mental y emocional de indudable alcance, que incluso pueden producir riesgo de exclusión social.

En la primera jornada del Curso de Verano participó Mabel Cenizo, responsable del área de Comunicación e Incidencia, Formación y Voluntariado de CARITAS GIPUZKOA, en la que expuso con la ponencia Mirada y abordaje de la soledad desde los servicios y los cuidados. 
IKASTAROAK
CURSOS
Donostiako Erlijio Zientzietarako Goi Ikastegiak, Pio XII, ere martxan du, jada, 2020-2021 ikasturteko eskaintza zabala: Gradua, Masterra eta Deca (unibertsitate maila) eta etengabeko prestakuntzako, ‘Asteazken Teologikoak’ eta ‘Larunbateko Solasaldiak’ (Elizaren Jakinbide Sozialaren, EDS, eskola).
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de San Sebastián, Pio XII, también ha puesto en marcha su curso 2020-2021 con una amplia oferta: Grado, Master y Deca (nivel universitario) y la formación permanente de la mano de los ‘Miércoles Teológicos’ y  ‘Sábados de Diálogo’ (escuela de la Doctrina Social de la Iglesia, DSI).
Lagundu - Ayuda
CARITAS GIPUZKOAren komunikaziorik jaso nahiko ez bazenu, sakatu behean:

En el caso de que no desee recibir comunicaciones de CARITAS GIPUZKOA puede darse de baja aquí:


Ezabatu zerrenda honetatik        Borrenme de la lista