Copy
ZURE HURRENGO ERRENTA AITORPENEAN
MARKATU
ELKARTASUN ADIERAZLE DIREN
 
2 LAUKIAK

Guztioi laguntzeko, zure zergen %1,4a emango duzu.
EN TU PRÓXIMA DECLARACIÓN DE LA RENTA
MARCA LAS
2 CASILLAS DE ASIGNACIÓN SOLIDARIA

Darás el 1,4% de tus impuestos para ayudar a todas/os.
 
PFEZren %1,4aren bidezko zerga esleipenari buruzko, oinarrizko 7 galdera.


Aldi berean bi laukiak markatu al ditzaket?
Bai. Hautazko bi laukiak batera markatu daitezke.

Eta egia al da bi laukiak markatuz, laguntza bikoiztu egiten dela?
Bai. Markatutako lauki bakoitzak %0,7 sortzen du. Eta biak markatuz gero, %1,4.

Eta niri zerbait kostatzen al zait?
Ez. Batere ez. Zuk erabakitzen duzu zure zergen %1,4a nora bideratu.

Eta laukiren bat markatzen ez badut?
Ogasunak, aurrekontuetako beste sail batzuetara bideratuko du zenbatekoa.

Zergatik da ona Eliza Katolikoaren laukia markatzea?
Era honetan, zure zergen portzentaje bat Elizak dituen premiei laguntzeko bideratzen duzulako.

Zergatik markatu behar dut Helburu Sozialen laukia ere?
Era honetan, zure zergen portzentaje bat proiektu sozialetara ere bideratuko delako.

Jasotzen al du Caritasek, Eliza Katolikoko eta Helburu Sozialen laukietatik baliabiderik? 
Bai. Caritas, Eliza Katolikoaren funtsezko arloa da, eta, gainera, erakunde sozial gisa, Helburu Sozialen laukitik diru kopuru bat jasotzen du.
 
7 preguntas básicas sobre la asignación tributaria a través del 1,4% del IRPF.


¿Puedo marcar las dos casillas a la vez?
Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.

¿Y es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda?
Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el 1,4%.

¿Y a mí me cuesta algo?
No. No te cuesta nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.

¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas presupuestarias.

¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia Católica?
De este modo puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las necesidades de la Iglesia.

¿Por qué debo marcar también la casilla Fines Sociales?
Porque así, un porcentaje de tus impuestos se destinarán a proyectos sociales.

¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de Iglesia Católica y de Fines Sociales?
Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y, además, como organización social, recibe fondos de la casilla de Fines Sociales.

 
LAGUNDU - AYUDA
CARITAS GIPUZKOAren berriak Whatsapp bidez jaso nahi izanez gero, bidali ALTA hitza 689874575 Whatsapp-era.

Si quieres recibir noticias de CARITAS GIPUZKOA vía Whatsapp, manda un mensaje con el texto ALTA al Whatsapp 689874575.
CARITAS GIPUZKOAren komunikaziorik jaso nahiko ez bazenu, sakatu behean:

En el caso de que no desee recibir comunicaciones de CARITAS GIPUZKOA puede darse de baja aquí:


unsubscribe from this list.