Copy

Programma Bodemdag Veenkoloniën 2015

Datum: Donderdag 18 juni 2015
Locatie: Proefboerderij ‘t Kompas / Innovatiecentrum Veenkoloniën, Noorderdiep 211, Valthermond.
Thema: Hoe houden we de bodem vruchtbaar?

Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond zo vruchtbaar mogelijk door te geven aan toekomstige generaties?

Tijdens de Bodemdag 2015 worden deze vragen vanuit verschillende aandachtsgebieden belicht. We doen dit in het veld, door experts, met de opgedane kennis van de Praktijknetwerken en het Praktijkonderzoek in Valthermond. 
 
De veldrondleidingen zijn ’s ochtends en ’s middags. Daarnaast worden er lezingen, posterpresentaties en demonstraties op en rond het erf van de Proefboerderij gegeven.


Info/praktijknetwerkmarkt 
Van 9:00 - 17:00 uur 
Naast de rondgang is een info/praktijknetwerkmarkt op het erf met presentaties van resultaten van praktijknetwerken op gebied van de bodem. 


Rondgang door het veld
Van 10:15 - 12:30 uur & 14:15 - 16:30 uur
Basis van de Bodemdag is een rondgang van ca. 2 uur langs de volgende onderwerpen:

  • Plaatsspecifieke bemesting N en K met de Veris scan, Harm Jan Russchen (Wageningen UR)
  • Plaatsspecifieke aaltjesbestrijding in lelie met de Veris scan, Johnny Visser (Wageningen UR)
  • Bodemkwaliteit Veenkoloniën, vruchtwisseling en tagetes, Paulien van Asperen (Wageningen UR)
  • Sturen met organische stof, Marleen Zanen (LBI)
  • Toolkit sluiten regionale mineralenkringlopen, Martien de Haas (NMI)
  • Rijenbemesting, Jan Sikken, (DLV Plant)

Plenaire bijeenkomst
Van 9:30 - 10:15 uur & 13:30 - 14:15 uur (duur is circa 45 minuten per ronde)

  • Opening door de dagvoorzitter, Jaap Dun, akkerbouwer te Musselkanaal
  • Bodemverhaal door Leendert Molendijk, onderzoeker (Wageningen UR). Hoe gaat de veenkoloniale boer om met zijn bodem? Wat kan slimmer? Hoe vruchtbaar houden en doorgeven?
  • Pitches van de praktijknetwerken, de boer/aanvrager vertelt in 1 minuut doel Praktijknetwerk: wat heb ik geleerd en wat adviseer ik.

Iedereen is van harte welkom op 18 juni in Valthermond. Aanmelden is dus niet nodig!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar joke@innovatieveenkolonien.nl

De Bodemdag Veenkoloniën 2015 wordt georganiseerd door InnovatieVeenkoloniën, Wageningen UR (PPO-agv) en LTO-Noord ism de partners in de veenkoloniale Praktijknetwerken. Meer informatie: www.innovatieveenkolonien.nl
Copyright © 2015 InnovatieVeenkolonien, Alle rechten voorbehouden.

U ontvangt deze e-mailnieuwsbrief omdat u ingeschreven staat in het e-mailingsysteem van InnovatieVeenkoloniën of betrokken bent bij een innovatieproject in de Veenkoloniën.

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?
Klik dan hier om u uit te schrijven.
InnovatieVeenkoloniën
Noorderdiep 211
7876 CL Valthermond
06-52761501
info@innovatieveenkolonien.nl
www.innovatieveenkolonien.nl