Copy

NIEUWSBRIEF DE STAD VERBEELDT

Februari 2022
OPDRACHT VOOR DRIE PROFESSIONELE FOTOGRAFEN - BEELDMAKERS

VERHALEN VAN HARCULO

Beeld: Dolf Henneke, 1959, Collectie Overijssel.
PERSBERICHT
 
Opdracht Verhalen van Harculo aan drie professionele fotografen / beeldmakers
 
Stichting De Stad Verbeeldt  (DSV) geeft ruimte aan drie professionele fotografen / beeldmakers om door middel van Visual Storytelling het steeds veranderende karakter van  het concept ‘stad’ te onderzoeken en visueel vorm te geven. Uitgangspunt is ‘het eeuwige verhaal’ van de stad als ontmoetingsplek, waarin de grote veranderingen van deze tijd zich, binnen gevestigde en meer actuele  sociaal-culturele infrastructuren, manifesteren.
 
Als onderdeel van het programma De Stad Verbeeldt….weer! in 2022 ontwikkelt DSV een apart project voor professionals met als titel Verhalen van Harculo. Vragen die wij ons stellen: hoe zag de wereld van de voormalige IJsselcentrale eruit? Welke werkzaamheden werden er verricht? Hoe werd de stroom opgewekt en gedistribueerd in de regio? Welke transitie heeft het bedrijf doorgemaakt van kolen, gas naar olie?
Wat betekende dit voor de werknemers van de Centrale Harculo? Voor welke uitdagingen stonden werknemers in tijden van verandering en afbouw van Harculo? Herinneringen, waarnemingen, archiefbeelden, interviews met oud-werknemers, oud-dienstverleners en wijkbewoners kunnen ingrediënten zijn voor deze eigentijdse foto-, filmopdracht of multimediale productie.
 
Ga de uitdaging aan, doe mee!
De Stad Verbeeldt nodigt professionele fotografen / beeldmakers uit dit proces van maatschappelijke verandering te concretiseren door middel van een eigentijdse beeldserie of portrettenreeks, waarbij de nadruk ligt op de cultuurhistorische geschiedenis van Centrale Harculo. Het staat de fotograaf / beeldmaker vrij dit thema naar eigen visie of inzicht in te vullen.
De uiteindelijke productie zal worden vertaald naar een presentatie binnen de expositie De Stad Verbeeldt….weer! – Verhalen van Harculo, die in september 2022 staat gepland voor vier weken in Harculo, Zwolle-Zuid. De Stad Verbeeldt wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de cultuurhistorische geschiedschrijving van de Centrale Harculo voor de regio Zwolle.
 
Stichting De Stad Verbeeldt stelt een bedrag van € 5000 beschikbaar voor elke geselecteerde foto- of  filmopdracht, inclusief productie, expositie en – in overleg – een (multimediale) productie, te publiceren op de site van De Stad Verbeeldt. De opdrachtnemer verzorgt daarnaast een atelier voor amateurs. Het gaat om drie opdrachten in totaal voor evenzoveel fotografen / beeldmakers.
De gemeente Zwolle heeft subsidie verleend voor deze foto- / filmopdracht inclusief de bovengenoemde randactiviteiten / productie 
 
Een professionele vakjury zal uit de inzendingen maximaal drie opdrachten kiezen. Daarbij zal zij vooral kijken naar conceptuele onderbouwing en fotografische/filmische kwaliteit in relatie tot het onderwerp.
 
Informatie:
  • Informatie foto-, filmopdracht, multimediale productie en randvoorwaarden zie www.destadverbeeldt.nl.
  • De inzendtermijn plan van aanpak foto-, filmopdracht, multimediale productie en portfolio kan tot 15 maart 2022, voor informatie: Fieke van ’t Riet, programmamanager DSV, 06-22218109, wedstrijd@destadverbeeldt.nl
  • Inzendingen via wetransfer.com sturen naar www.destadverbeeldt.nl.
  • Deadline inleveren foto-, filmopdracht, multimediale productie is 1 juli 2022;
  • De fotograaf / beeldmaker gaat akkoord met de randvoorwaarden, opgesteld door het artistiek team van De Stad Verbeeldt. Voor nader informatie raadpleeg https://www.destadverbeeldt.nl

Beeld: Ferdinand de Groot, 2016, Fotoclub Zwolle

Beeld: Gert Klos, 2016, Fotoclub Zwolle
PROGRAMMA EN ACTIVITEITEN 2022

Ateliers Visual Storytelling Verhalen van Harculo bij BrainZ, Zwolle


Atelier Visual Storytelling 2 in BrainZ,
Lübeckplein, Zwolle, 19 februari 2022.

De Stad Verbeeldt organiseert vier ateliers Visual Storytelling voor amateurfotografen, wijkbewoners, studenten die zelf aan de slag gaan met een eigen beeldverhaal over Harculo. Onder leiding van Gertjan Aalders, docent journalistiek VU Amsterdam, en Bert Janssen, fotograaf en docent Fotovakschool Apeldoorn en Amsterdam, en Fieke van 't Riet, programmamanager De Stad Verbeeldt, zijn vijfentwintig enthousiaste deelnemers in contact gekomen met  vijfentwintig oud-werknemers, oud-dienstverleners, wijkbewoners, die verhalen weten te vertellen over hoe het was om te werken in Harculo. 
De beeldverhalen in fotografie, film, audio of multimediale productie worden door de vakjury geselecteerd en geëxposeerd in Harculo in september 2022. Zo wordt de geschiedenis van 60 jaar electriciteitstransitie van kolen, gas en olie in de IJsselcentrale Harculo zichtbaar gemaakt en overgedragen aan nieuwe generaties.
Info en aanmelding via: https://www.destadverbeeldt.nl

WEDSTRIJD DE STAD VERBEELDT  -  FEBRUARI / MAART 2022
DAAR HEB IK OOG VOOR!


1e prijs januari- februari 2022 - thema SAMENLEVEN DOE JE ZO! - Beeld: Petra Boegheim, Diemen.

Elke twee maanden organiseert Stichting De Stad Verbeeldt een fotowedstrijd voor professionals en amateurs rond één thema. Een vakjury zal 10 tot 12 foto’s selecteren die op het online platform van de website De Stad Verbeeldt geplaatst worden.
Wij willen op deze wijze een online platform bieden aan fotografen en filmers om hun werk te kunnen exposeren. Zo brengen wij een ode aan de kracht van de verbeelding.
 
In de maanden februari / maart 2022 is het thema:  DAAR HEB IK OOG VOOR!
Foto met een korte tekst (20 woorden) inzenden voor 1 april 2022 of film van min 1-2 min naar: https://wedstrijd@destadverbeeldt.nl.
Een vakjury, bestaande uit Gertjan Aalders, Bert Janssen, Gerlinde Schrijver, maakt voor 10 april  2022 bekend welke foto’s of films worden geplaatst en wie de 1e prijs Foto/Film van de Maand heeft gewonnen. Daarnaast wordt bekend gemaakt wie 2e en 3e prijs heeft ontvangen.

1e prijs: Fotoboek Zilveren Camera 2021 met alle foto’s van de expositie Zilveren Camera die De Stad Verbeeldt weer probeert te contracteren en exposeren in Harculo, Zwolle-Zuid in september 2022. Dit boek wordt binnenkort 11 februari 2022 uitgegeven en laat de winnende nieuwsfoto’s zien over het jaar 2021.
2e prijs: De Bloei Voorbij, fotoboek van Ton Broekhuis, Noorderlicht Groningen.
3e prijs: De Zwolse Lente. 1945 – 1976 Dolf Henneke fotografeert De Stad, van Herman Aarts en Adrie van Drielen
Randvoorwaarden en criteria: https://www.destadverbeeldt.nl/wedstrijd-destadverbeeldt-onlin

Beeld: Thijs Broekhart, 8 jaar, FOTOLAB FOTO GAAF 7 november 2021
 
Facebook
Instagram
YouTube
Website
Email
Copyright © * All rights reserved.
*De Stad Verbeeldt*

Our mailing address is:
info@destadverbeeldt.nl

Want to change how you receive these emails?
You can Aanpassen inschrijving or *uitschrijven*

 
Stichting De Stad Verbeeldt - secretariaat Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle


This email was sent to <<info@destadverbeeldt.nl>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Stad Verbeeldt · Elfkolk · 31 · Zwolle, Overijssel 8017 NX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp