Copy
Měsíční zpravodaj Cesty domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Kaleidoskop Cesty domů

říjen 2020
Nakladatelství? Proč má hospic nakladatelství? Mockrát jsem musela odpovídat: protože Cesta domů není jen hospic. Cesta domů je především místo, kde se přemýšlí nad tím, jakými všemi možnými cestami nám pomoci, abychom konec života zvládali žít tak, jak to nejlíp jde, abychom si uměli navzájem pomoci a – doufám – se i nějak obdarovat. A také je Cesta domů místo, kde se pak koná – hledá, ptá, odpovídá, zkouší, šíří… ale i píše a maluje.

Pamatuji si na naši první publikaci před asi osmnácti lety: paní doktorka přišla ze třetí rodiny, kterou jsme měli v péči, a byla viditelně znavena tím, že musí všem praktickým lékařům svých pacientů opakovat, že morfin je na bolest a paliativní lékař není hrobník. Chtěla jsem jí ulevit a napsala jsem první leták pro praktické lékaře. Další pak o morfinu. A další o sdělování diagnózy. A další a další – a maličké nakladatelství bylo na světě.

Nakladatelství je prodlouženýma rukama lékařů, sestřiček a sociálních pracovníků – oni dosáhnou po celém městě, knihy po celé republice. Oni se snaží hledat ve dne i v noci pro každého tu správnou léčbu a provázení, knihy leží doma tiše na poličce taky ve dne i v noci připraveny pomoci. Znovu a znovu se k nim můžete vracet a hledat odpovědi na své otázky. Každá naše kniha vznikla nasloucháním: poslouchali jsme příběhy tisíců rodin, přemýšleli, jak dalším předat své a jejich zkušenosti, a pak jsme knížky podle toho napsali nebo přeložili. A nejsou to knihy na „až jednou“, ale na „teď“. Neumějí řešit bolest a náhlá neštěstí, daleko lépe nás umějí na nesnadné životní situace předem připravit, děti i dospělé. Když knihy nabízíme, říkáme: čtěte si o konci života včas, bude se vám život žít veseleji. Já jsem naše knihy četla docela dost let a mohu to jen potvrdit – opravdu těžké jsou, jen když jich musíte nosit plné banánovky po schodech do skladu.

Do nakladatelství přichází nová šéfredaktorka Adéla a přeji jí i vám, aby objevila další moudré a pěkné knihy a těšilo ji pracovat s nimi aspoň tak, jako mne. A děkuji, že naše knihy čtete a kupujete, díky tomu, díky této vaší podpoře vám pak můžeme chystat knihy další. Děkuji, že nám zachováte přízeň i dál – budeme ji nyní hodně potřebovat.

Martina Špinková
zakladatelka Cesty domů a odcházející šéfredaktorka nakladatelství

Novinky


Benefiční aukce 2020


Online. Ten výraz patří k naší době jako loď na vodu. Ani už nemusíme přemýšlet, co to cizí slovo znamená, ani překládat do češtiny ho nepotřebujeme, umíme to přečíst i vyslovit. A protože to, co je všední, často přestáváme pozorně vnímat, nedalo mi to a chvíli jsem (online, jak jinak) pátrala, co se za těmi šesti písmeny skrývá: čeká nás událost sice „na dálku“, ale o to víc nárokující být propojeni, zapnuti, na příjmu, v provozu, v chodu...

A tak vás od 2. do 18. listopadu 2020 zvu k online benefiční aukci Cesty domů.

Někomu se už teď stýská po atmosféře té tradiční, sálové, ale já bych ráda povzbudila všechny váhavce a skeptiky, aby do letošní aukce šli se stejnou dychtivostí, těšením a napětím jako jindy. Ano, museli jsme přípravy přizpůsobit epidemii a nejrůznějším opatřením, ale zároveň je možné přijmout to omezení jako příležitost ukázat, že život (a tedy ani aukci ani dobročinnost) jen tak něco nezastaví. Tak jako jsme v Cestě domů letos na jaře objevili spolu s hospicovými pacienty a jejich rodinami nečekané benefity telemedicíny a distanční péče (aniž bychom jimi přitom chtěli trvale nahradit osobní kontakt), můžeme jistojistě zažít radost z dobročinné aukce i online. Věřím, že dražba i letos dopadne dobře, bude nás i vás bavit a snad přinese i zajímavý výtěžek, který pomůže Cestě domů dál rozvíjet kvalitní paliativní služby lidem v závěru života.

Tak trochu jiná aukce je tu, i bez večerního lesku v sále, i bez licitátorova kladívka, virovému víření navzdory. Děkuji všem, díky nimž se podařilo nachystat, co je třeba: autorům dražených děl, fotografům, kurátorce i cestodomovým kolegům a dobrovolníkům. Přijměte pozvání a připojte se k nám, obrazně i doslova. Pomozte nám měnit způsob, jakým se v Česku umírá. Buďme online!

Ruth Šormová
ředitelka Cesty domů

Na obrázku: Jiří Hauschka, Tajemná krajina, 2010, litografie, 24x53 cm

Darovaný čas


Nejnovější kniha z nakladatelství Cesta domů se jmenuje Darovaný čas a věnuje se jednomu z nejtěžších témat – jak se vyrovnat s perinatální ztrátou nebo smrtí novorozence v důsledku smrtící anomálie. Autorkami jsou novinářka a matka Amy Kuebelbeck spolu s vývojovou psycholožkou a odbornicí na novorozeneckou lékařskou etiku a perinatální smrt Deborah L. Davisovou. Autorky velmi působivě předávají čtenářům své zkušenosti a rady, výsledkem jejich spolupráce je osobní, čtenářsky poutavá a velmi působivá kniha. Koupit ji lze v eshopu i v našich dobročinných obchodech.

Autorky knihy podrobně vysvětlují koncept perinatálního hospice a vybízejí rodiče, aby prožili s odvahou a odevzdanou radostí ten zvláštní, i když krátký čas se svým dítětem. Rodiče musí učinit mnohá těžká rozhodnutí a řešit situace, ve kterých se ocitli z hodiny na hodinu. Co může být v této situaci cennější než rada rodiče, který takovou situací již prošel? Kniha je ale cenným zdrojem informací i pro zdravotníky, kteří se s těmito situacemi setkávají a provázejí rodiče na jejich nelehké cestě.

„Kniha dobře přibližuje možnosti perinatální paliativní péče. Je plná osobních příběhů, se kterými se mohou ztotožnit rodiče, zdravotníci i další pomáhající profese. Z knihy lze načerpat inspiraci ať už s plánováním a poskytováním péče, nebo při vyrovnávání se s perinatální ztrátou," říká Sára Balabánová, která v Cestě domů poskytuje perinatální provázení.

Představení pro Cestu domů


Ve středu 7. října jsme stihli představením KOREKCE oslavit Světový den hospicové a paliativní péče. Pozvání k vystoupení přijal soubor VerTeDance spolu s hudebníky z Clarinet Factory. Tanečníci předvedli strhující výkon, bavili publikum hereckými a pohybovými etudami, nechyběl potlesk na otevřené scéně a po velkolepém finále odměnili diváci tanečníky dlouhým potleskem.

Součástí večera bylo i slavnostní představení charitativního kalendáře DOMA 2021, který připravil fotograf Štěpán Hon. Návštěvníci využili také možnosti nakoupit si novinky i stálice z nakladatelství Cesta domů, včetně diářů a kalendáře Cesty domů na rok 2021.

Peníze získané prodejem vstupenek budou převedeny do veřejné sbírky vedené Cestou domů na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy a společnosti Kolektory Praha a všem divákům za podporu. Fotografie ze slavnostního večera si můžete prohlédnout v galerii.

Cesta domů má nový videospot


Cílem nového videa je upozornit na to, co Cesta domů dělá, a oslovit případné další dárce. „Bez dárců by tady Cesta domů nebyla, dary totiž tvoří více než polovinu příjmů Cesty domů,“ vysvětluje vedoucí osvěty Anna Kačabová. 

Video „Anketa“ vzniklo ve spolupráci s kreativní dílnou Bypass s.r.o., která dodala nápad a celé natáčení bez nároku na honorář zprodukovala. „Chtěli jsme těžké téma trochu odlehčit, a tak jsme přišli s tím, že bychom mohli udělat anketu s lidmi, kteří už umírání zažili,“ říká šéf dílny Matěj Konečný.

Nový spot na YouTube shlédlo téměř 1 300 000 lidí, další se s ním potkali na Aktuálně.cz. Podívejte se na něj také.

Vzdělávání


V současné chvíli jsou otevřené registrace na dva webináře Cesty domů určené praktickým lékařům: Webinář o dříve vysloveném přání (20. 10.) a Poslední chvíle, aneb když se tělo zastavuje a duše ho opouští (9. 11.). Využijte šance setkat se alespoň na dálku s našimi lékařkami.

Otevřené jsou i registrace u akreditovaného semináře pro sociální pracovníky Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči aneb Domácí hospic v Praze a praxi (10. 11. a 10. 12.). V případě, že nebude možné kurz uspořádat s přítomností na místě, počítají naši lektoři s konáním online.

Aktuální nabídku dalších vzdělávacích akcí Cesty domů najdete vždy na našem webu.

Nový odborný časopis Paliativní medicína


Na začátku října vyšlo nulté číslo nového odborného časopisu Paliativní medicína, který vydává Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Obsahem časopisu jsou články ze všech specializací, které do paliativní péče patří: sociální práce, psychologická podpora, symptomatická terapie úzkosti a další. Hlavní řečník zrušené XII. celostátní konference paliativní medicíny, Dr. Andrej Michalsen, přispěl editorialem k překladu německých doporučení o nejlepším využití zdravotní péče v krizové situaci pandemie. Prohlédněte si náhled nultého čísla a jeho obsahu. Rozhovory s autory článků můžete poslouchat ve formě podcastu. Více o časopise hledejte na webu ČSPM.

Kalendář DOMA je na světě


Kalendář DOMA 2021 byl za přítomnosti Rózy a Ondřeje Havelkových a zpěvu a zvuku harmoniky představen veřejnosti. K dnešnímu dni má svého majitele už téměr 300 kalendářů a na účet Cesty domů doputovalo přes 200 tisíc korun.

Autor kalendáře fotograf Štěpán Hon vyzývá: „Pojďme společně tuto částku alespoň zdvojnásobit! Nebo ještě lépe, zaokrouhlit na půl milionu. To už je částka, za kterou se dá pořídit hooodně pohonných hmot na cesty za pacienty domácího hospice Cesta domů.“

V chráněných dílnách Arkadie mohou zkompletovat až 800 kalendářů prostých a 200 kalendářů opatřených vlastnoručními podpisy všech osobností, které jsou v kalendáři vyfoceny. Pořídit výtisk si můžete nejen pro sebe, ale i pro své blízké. Vánoce jsou za dveřmi.

Veškeré novinky najdete na Facebooku a Instagramu Projektu DOMA.

Papučový den 2020


7. října se konal letošní Papučový den, kdy lidé šířením svých fotek v domácí obuvi připomínají význam a možnosti domácí hospicové péče. Cesta domů se ke Dni každoročně ráda připojuje. Galerii fotek, které se šířily po Facebooku a Instagramu, najdete na webu Papučový den.

Nabídka PF z Cesty domů

Chcete-li Cestu domů podpořit a zároveň poslat krásné novoročenky svým kolegům, zákazníkům, klientům, partnerům, pacientům či kamarádům a známým, vyberte si z široké palety našich ilustrací – my vám z nich vyrobíme elektronické PF s vaším textem a logem firmy, případně i vytiskneme (již od 30 ks).

Dobročinné obchody


Letošní krásné teplé babí léto sice vybízelo k procházkám do přírody, společenským a kulturním akcím však nepřálo. V září jste ještě měli možnost potkat se s námi u stánku na podzimním Knihexu, účast na Tabooku nám ale již překazila covidová pandemie, která bohužel oslabila i naše řady. Stejný osud stihl i očekávanou Paliativní konferenci a podzimní knižní veletrh v Havlíčkově brodě, o ostatních kulturních akcích ani nemluvě.

Současná situace sice nenahrává společenským aktivitám, o to více je však příznivá k posezení nad kvalitní knihou, třeba z našeho nakladatelství. Zima (a karanténa) možná bude dlouhá, proto je dobré se předzásobit. Nakupovat můžete osobně v našich dobročinných obchodech, které už jsou opět otevřené pravidelně od pondělí do pátku od 10 do 17 hodin. Pořídit knihy i papírenské zboží z nakladatelství Cesta domů ale můžete i online v našem novém eshopu. Aktuality přímo z obchodů a nabídku nového dárkového zboží sledujte na Facebooku a Instagramu.

Novinky z nakladatelství

Nová šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů


V říjnu zažilo nakladatelství velkou změnu – z pozice šéfredaktora se rozhodla odejít Martina Špinková. Zůstává však nadále v roli, která je především pro vás, čtenáře, nejvíce viditelná – autorky a ilustrátorky. Já se budu do budoucna snažit zachovat tvář nakladatelství takovou, jak ji znáte, možná trochu novou, ale stále stejně přívětivou. Martině za sebe i všechny čtenáře moc děkuji za vše, co pro Cestu domů a její nakladatelství udělala a těším se na další plodnou spolupráci. Držte mi palce. A kdyby něco, pište – budu ráda.

Adéla Procházková, nastupující šéfredaktorka nakladatelství Cesta domů

Diáře a kalendáře na rok 2021 z Cesty domů


Nový rok se nezadržitelně blíží. Ať už bude jakýkoliv, je dobré si ho dobře naplánovat. K tomu vám skvěle poslouží naše nové krásné diáře na rok 2021 v šité měkké vazbě s příjemným povrchem, kapsou, oblíbenými citáty, spoustou místa na poznámky a vkusným designem. Praktický sešit na poznámky ve stejném designu je pak třešničkou na tomto povedeném dortu. Oboje si můžete koupit i v sadě za zvýhodněnou cenu, je to skvělý vánoční dárek.

K dostání je také oblíbené adventní čtení, aneb dietní adventní kalendář pro knihomoly. Vybírat můžete z pěti výtvarně zdařilých edic, kde každý den odhalíte jednu krátkou povídku od známých českých autorů.

Článek

Když umírají ti nejmenší: konec, který přichází nečekaně a příliš brzy


S poradenskou pracovnicí Cesty domů Sárou Balabánovou o ztrátě dítěte během těhotenství, při porodu nebo brzy po něm a o perinatálním provázení, které rodičům nabízí pomoc.
Cesta domů na Facebooku
Cesta domů na Twitteru
Cesta domů
Instagram
YouTube
Copyright © 2020 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat zpravodaj Cesty domů, můžete se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.