Copy
Měsíční zpravodaj Cesty domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Kaleidoskop Cesty domů

září 2021
„Těším se na letecký motor ve dřezu, tisknu slona u tabule a přemýšlím, zda je smrt školou povinná?“

Nemějte obavy, neocitli jste se v povídce s prvky dadaismu, ocitli jste se v zářijové Cestě domů, která představuje tři novinky. Každá z nich má možná trochu kontroverzní, na první pohled ne úplně srozumitelný název. Když se ale ponoříte hlouběji, porozumíte obsahu, struktuře a okolnostem vzniku, pochopíte, že jiný název dostat zkrátka nemohly.

Letecký motor ve dřezu je kniha, jež vznikla z úvah a rozhovorů mezi zakladatelkou a dlouholetou ředitelkou Cesty domů Martinou Špinkovou a primářkou domácího hospice Irenou Závadovou. Obsahuje zkušenosti z praxe a terénu zarámováné příběhy ze života lidí, o které Cesta domů pečovala. A na jeden takový odkazuje právě i název knihy a podtrhuje myšlenku, že cestu k nemocnému člověku a komunikaci s ním nám může otevřít i to, když se dobře rozhlédneme po jeho bytě.

Je smrt školou povinná? není volné pokračování televizního seriálu z osmdesátých let, i když název jím byl inspirován. Ona otázka označuje výzkum veřejného mínění, ve kterém jsme se ptali pedagogů a rodičů žáků českých základních škol, zda patří téma umírání a smrti do výuky a kdo a jak se mu má ve škole věnovat. Výsledky jsou pro nás jasným impulsem k dalšímu rozmýšlení a rozvoji vzdělávací a ediční činnosti směrem k dětem, rodičům a učitelům.

A právě pro pedagogy, školy, knihovny, ale i rodiče a vůbec všechny, kdo chtějí při povídání s dětmi otevírat téma smrti, umírání a zármutku, jsme připravili Slona u tabule – publikaci plnou rad, tipů a návodů, kterou na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách sestavily Martina Špinková a Eliška Mlynáriková. A název? Ten odkazuje k anglickému idiomu „elephant in the room“, označujícímu něco, o čem všichni vědí, ale nemluví o tom.

Dlužno dodat, že všechny tři uvedené novinky jsme si „nadělili“ k letošnímu 20. výročí založení Cesty domů a máme z nich velkou radost. Věříme zároveň, že s nimi uděláme radost také vám a že vás informace, texty a úvahy v nich obsažené přivedou k zamyšlení – a to nejen nad jejich názvy.

Anna Kačabová
vedoucí osvěty

Novinky

Výběrová řízení


Cesta domů hledá kolegu či kolegyni na pozici vedoucí dobročinných obchodů na poloviční úvazek, který/á převezme odpovědnost za koncepci, rozvoj a každodenní chod dobročinných obchodů a jsou mu/jí blízké vize, poslání a hodnoty Cesty domů.

Do týmu Domácího hospice Cesta domů přijmeme dětskou sestru na plný úvazek. Více informací najdete na našem webu. Těšíme se na vás!

Je smrt školou povinná?


Cesta domů už od roku 2001 usiluje o to, aby smrt nebyla tabu, aby se o ní otevřeně mluvilo a přemýšlelo. Aby se měnil k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá. Součástí této snahy je i systematické mapování přístupu české veřejnosti ke smrti a umírání a komunikaci o těchto tématech. V letech 2011, 2013 a 2015 proto Cesta domů uskutečnila výzkumy veřejného mínění s cílem dozvědět se víc o postojích české veřejnosti a zdravotníků/lékařů ke smrti a umírání. Letos na ně navázala a díky podpoře nadačního fondu Abakus zadala agentuře STEM/MARK zpracování reprezentativního výzkumu zaměřeného na to, zda, proč a jak hovořit o umírání a smrti s dětmi (nejen) ve školách.

Pedagogové hovořili o situacích spojených s úmrtím ve škole nebo v rodině žáků, připravenosti škol takové situace řešit, přítomnosti tématu ve výuce i o svých potřebách. Rodiče kromě toho, jak se jejich dětí téma smrti a umírání dotýká a jak o něm spolu dokáží komunikovat, vyjadřovali svá očekávání od školy. Učitelé i rodiče se shodli, že o smrti a umírání by se mělo obecně hovořit otevřeněji. Zapojilo se 1036 učitelů a 1008 rodičů dětí ve věku povinné školní docházky, a to ze všech krajů ČR, z větších i menších měst i z venkova. Online dotazníkové šetření bylo doplněno kvalitativním výzkumem.

Podrobné výsledky výzkumu veřejnosti i médiím představujeme v těchto dnech. Přehledně zpracované jsou na webové stránce Je smrt školou povinná? Na ní najdete také podpůrné materiály věnované tématu včetně nové publikace Slon u tabule, kterou autorky Martina Špinková a Eliška Mlynáriková sestavily na základě svých zkušeností z besed s dětmi ve školách a knihovnách a radí v ní pedagogům, jak s dětmi téma umírání, smrti a zármutku otevírat.

„Děti jsou vnímavé a přemýšlejí, význam slova smrt jim leží v hlavě, i když možná jinak než si mnozí z nás představují. Mnoho z nich se ptá a se svými otázkami by neměly zůstat samy. Na nás dospělých je, abychom jejich důvěru neignorovali a nezklamali, abychom dětem nabízeli odpovědi: otevřeně, věcně, přiměřeně a upřímně. Jen tak jim můžeme pomoci přijmout, že život je životem od samého začátku až do poslední chvíle,“ shrnuje Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů.

Letecký motor ve dřezu aneb rozhovory o umírání


Právě vychází vůbec první kniha rozhovorů v nakladatelství Cesta domů, a to mezi zakladatelkou, první ředitelkou Cesty domů a následně šéfredaktorkou nakladatelství Martinou Špinkovou a současnou primářkou domácího hospice Irenou Závadovou.

Prostřednictvím rozhovorů a vzpomínek na pacienty, rodiče i známé společně otevírají pohledy a zkušenosti odlišné, a v něčem naopak podobné. V dialogu dvou lidí, kteří ve svých životech směli být umírání a smrti trochu blíž, než je dnes běžné, zvou autorky čtenáře, aby šel kus s nimi a ptal se po dobrém umírání a dobré smrti, ale hlavně po dobrém životě.

Kniha vznikla díky finanční podpoře Abakusu, nadačního fondu zakladatelů Avastu. Objednat ji můžete v našem eshopu nebo zakoupit v dobročinných obchodech Cesta domů.
Vyhodnocení soutěže ze srpnového Kaleidoskopu
Ptali jsme se vás, co našly paní primářka a sestřička Ivana ve dřezu jednoho z našich pacientů. Správná odpověď je letecký motor. On to tedy ve skutečnosti byl asi nějaký menší model, ale druhy motorů se na medicíně (naštěstí) neučí… Správná odpověď přišla pouze jedna – kniha s podpisy autorek putuje k Mladě Komárkové. Šéfredaktorka nakladatelství Adéla Procházková se ale rozhodla odměnit i dvě nejvtipnější odpovědi, knihu s podpisy tak obdrží i hospicová sestřička Petra Šiprová a paní Vilemína Zaháňská. Gratulujeme!

Koncert pro Cestu domů


Tony Ducháček & kapela Garage a Iva Bittová

Přijďte s námi oslavit Světový den hospiců na koncert pro Cestu domů, v pátek 8. října od 19 hodin v pražském kulturním centru La Fabrika. Čekají nás dvě hudební vystoupení, během večera představíme podzimní novinky z našeho nakladatelství a pokřtíme kalendář DOMA 2022, který fotograf Štěpán Hon připravuje na podporu Cesty domů.

Vstupenky jsou k dispozici v předprodeji na webu a v pokladně La Fabriky za 490 Kč. Těšíme se na vás!

Aukce uměleckých děl


Přípravy na letošní výroční, 10. ročník aukce uměleckých děl ve prospěch Cesty domů jsou v plném proudu. Kurátorka Karolína Drábková sestavila kolekci 150 děl, z nichž 50 se bude od 25. října do 3. listopadu dražit v online prostředí na webu Cesty domů. Dalších 100 děl z kolekce maleb, grafik, kreseb, fotografií i předmětů užitého umění se objeví v nabídce k sálové dražbě, kterou chystáme na pondělí 15. listopadu od 19 hodin v hotelu Hilton Prague.

Aukční katalog a další informace k letošnímu ročníku aukce uveřejníme v polovině října na webové stánce aukce a na našem Facebooku. Na všechny dražitele se těšíme!

Jan Pohribný, Zatmění z cyklu Andělé, pigmentový tisk, 2017

XII. celostátní konference paliativní medicíny


Ve dnech 17. – 18. 9. proběhla v Plzni XII. celostátní konference paliativní medicíny, kam vyrazil i početný tým zástupců Cesty domů. Z pestré nabídky přednášek, workshopů, kazuistik a diskusních příspěvků mohli vybírat nejen lékaři a zdravotníci, ale také sociální pracovníci a ostatní zájemci o téma paliativní péče. Své místo v programu měly i podněty z oblasti filosofické a duchovní. Konference s téměř sedmi sty účastníky nabídla jedinečnou příležitost setkat se s lidmi z jiných organizací, zařízení i oblastí týkajících se smrti a umírání.

Obejmi svou smrtelnost


V nově vydané knize Cesty domů Obejmi svou smrtelnost americký lékař a renomovaný etik ve zdravotnictví Lawrence J. Schneiderman rozebírá situace na pomezí života a smrti spojené s těžkým rozhodováním.

Autor v knize určené zdravotníkům, etikům, sociálním pracovníkům i pečujícím popisuje problematické případy jak ze své vlastní praxe, tak z nedávné historie americké medicíny, etiky a práva. Píše fundovaně, ale zároveň empaticky o medicíně založené na důkazech, skutečných potřebách nemocných, naději, empatii, marné léčbě i doufání v zázrak. Dává konkrétní návody pro rozhodování, součástí knihy jsou Pokyny pro zdravotní péči v eticky sporných případech. A především apeluje, aby nikdo nenechával rozhodnutí o budoucí péči ani lékařům, ani náhodě. „Smrtelní jsme všichni: není čeho se bát, naopak. Je třeba svou smrtelnost přijmout jako situaci, která má svá řešení.“

Knihu lze objednat v našem eshopu či zakoupit v dobročinných obchodech Cesta domů.

Dlouhodobé ošetřovné
 

Důležitou změnu a zjednodušení čerpání dlouhodobého ošetřovného pro ty, kdo chtějí doma pečovat o své umírající blízké, přináší novela zákona o nemocenském pojištění.

Máme velikou radost, že schválená novela odstraňuje největší překážky v čerpání dávky pro nevyléčitelně nemocné osoby v takzvaném terminálním stádiu nemoci. V případě péče o nevyléčitelně nemocného, u kterého je potřeba poskytování paliativní péče a dlouhodobého ošetřování v domácím prostředí, by nově mělo být možné na dávku dosáhnout i bez předcházející hospitalizace. U ostatních těžce nemocných nebo zraněných osob se délka hospitalizace, která je podmínkou pro nárok na dávku, snižuje ze sedmi dní na čtyři dny. Dále platí předpoklad poskytování dlouhodobé péče nemocného po dobu alespoň 30 dní.

Novelu zákona o nemocenském pojištění schválil Senát, a pokud předlohu podepíše i prezident, budou nová pravidla platit od začátku příštího roku.

Novinky z nakladatelství


V našich obchodech i v eshopu můžete už teď zakoupit nástěnný rodinný kalendář na rok 2022 s ilustracemi Terezy Jablonské. Na obálce je má i oblíbený diář, který opět vydáváme ve dvou variantách a spolu s praktickými sešity na poznámky v podobném designu. Kupovat je můžete zvlášť i společně ve výhodné sadě.

K dostání je už také nové Adventní čtení, ve kterém letos najdete povídky a básně mj. od Aleny Mornštajnové, Petry Soukupové, Markéty Pilátové, Arnošta Goldflama, Ireny Douskové, Radka Malého, Pavla Kolmačky, Petra Borkovce a mnoha dalších. Jako bonus závěrem přinášíme text od Ivana Medka. Výtvarně nejnovější díl oblíbené publikace doprovodila ilustrátorka a komiksová autorka Štěpánka Jislová.

Dobročinné obchody


Dobročinné obchody v Bubenské i v Bělohorské ulici jsou otevřeny každý všední den od 10 do 18 hodin. Pořídit v nich můžete naše knihy, kreativní papírenské zboží i dárky.

Potkat se naživo s naším papírnictvím i s novými publikacemi budete moci v září a říjnu na těchto akcích:
  • 23. – 26. 9. na mezinárodním knižním festivalu Svět knihy v Praze
  • 26. 9. na Festivalu ilustrace LUSTR v Praze (v 16.00 představí šéfredaktorka nakladatelství Adéla Procházková sadu knížek Postůj, okamžiku, v 16.45 pak ilustrátor Jakub Bachorík knihu Kluk v ohni)
  • 15. – 16. 10. na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
Těšíme se na vás!

Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice


Fórum mobilních hospiců vydalo Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, kterého sepsal Marek Uhlíř s přispěním několika dalších spoluautorů. Ti v publikaci popisují, co si dobře promyslet a jakým nejčastějším chybám se vyhnout, chcete-li založit domácí hospic – ať už úplně od nuly, nebo v rámci již existující organizace (například střediska domácí péče). Shrnují praktické zkušenosti konkrétních osob i organizací: nejen, co se osvědčilo, ale také kterými cestami se raději nevydávat. Autoři publikaci představili i formou webináře, na jehož záznam se stále můžete podívat.

Nový ročník charitativního kalendáře DOMA je na světě


Fotograf Štěpán Hon v uplynulých měsících navštívil dalších 12 domácností zajímavých českých osobností. První focení se uskutečnilo u Davida Vávry, do svého domova ho pozvali také Trojanovi, Myšičkovi, Klára Issová, Radůza, Michal Dlouhý, Ester Geislerová, Tomáš Hanák, Anna Polívková, Jan Hřebejk, Petra Špalková a Kateřina Winterová.

Jako každý rok autoři kalendáře připravili 1000 výtisků, z nichž 200 kusů bude v limitované edici podepsáno všemi osobnostmi. Loni byly všechny kalendáře rozdány již začátkem prosince, pokud chcete mít jistotu, že jej letos získáte, buďte mezi prvními a objednejte si svůj výtisk už dnes! S předstihem objednané kalendáře se budou rozesílat v listopadu. Doufáme, že vám nový kalendář DOMA udělá stejnou radost jako ten loňský a nahradí jej na zdi u vás doma.

Jednotka intenzivního života


Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní pracoviště, jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým odborníků v čele s lékaři Kateřinou Rusinovou a Ondřejem Kopeckým pomáhá pacientům nalézat řešení a činit rozhodnutí, která pro ně v době moderní medicíny a zdánlivě nekonečných možností umělého prodlužování života mohou být dobrá. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60–70 % české společnosti, často zapomíná: Jak žít dobrý život s nemocí?

Dokumentární film s názvem „Jednotka intenzivního života“ měl premiéru 1. září v pražském kině Lucerna a uveden byl i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl dvě zvláštní uznání a třetí místo v divácké anketě. Nyní je film promítán na mnoha místech a doprovázen debatami s tvůrci i jmenovanými lékaři. Termíny i další zajímavosti můžete sledovat na Facebooku.

Praktický kurz pro pečující


Ve středu 13. 10. nabídneme v našem vzdělávacím centru praktický kurz pro neformální pečující v domácím prostředí. Účastníci si pod vedením asistentů odlehčovacích služeb Cesty domů budou moci nacvičit úkony spojené s péčí o člověka upoutaného na lůžko, vyzkoušet kompenzační pomůcky a získat tipy k řešení různých úskalí, která mohou péči provázet. Prostor bude i pro individuální dotazy a sdílení zkušeností. Podrobné informace a registraci najdete na webu.

Aktuální nabídku vzdělávacích akcí Cesty domů najdete na stránce Vzdělávacího centra Cesta domů, těšíme se na všechny zájemce.

Kampaň na podporu mobilních hospiců


Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních hospiců jsou hlavními organizátory kampaně, která se pod heslem „Provedli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí“ snaží veřejnost informovat o službách mobilních hospiců. Kampaň běží celé září, zaznamenat jste mohli nový videospot, a vyvrcholí Papučovým dnem ve středu 6. října. Během něj se může do kampaně zapojit každý vzít si papuče s sebou do práce, vyfotit sebe či kolegy z práce a sdílet fotku na sociálních sítích s označením #papucovyden. Sdílení fotek v papučích pomáhá informovat okolí o mobilních hospicích a možnosti umírat v domácím prostředí. Děkujeme všem, kdo mají chuť se zapojit.

Cesta domů na LinkedIn


Cesta domů má nově aktivní profil na další sociální síti, LinkedIn. Pokud máte na LinkedIn svůj osobní profil, budeme rádi, když Cestu domů začnete sledovat. Získáte přístup k našemu obsahu a pokud jej budete sdílet, pomůžete nám jej a spolu s ním i téma smrti a umírání šířit co nejdál. Děkujeme!

Závěť pomáhá
 

Mezinárodní den závěti připadá na 14. září a slouží jako připomínka významu poslední vůle a možnosti věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Až do 12. října pak trvá Měsíc dobročinné závěti, vyhlašovaný každoročně koalicí Za snadné dárcovství. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.
 
Jak a proč sepsat závěť? Co lze darovat na dobročinné účely konkrétní organizaci a jak určit, na co bude dar použit? Přehledné informace nabízí webová stránka Závěť pomáhá.

Děkujeme

Děkujeme firemním dárcům za podporu: 
 
Děkujeme dobrovolníkům z firem Twilio Czechia s.r.o. a RENOMIA, a.s. za pomoc při stěhování skladu a úprav naší zahrady.
Cesta domů na Facebooku
Cesta domů na Twitteru
Cesta domů
Instagram
YouTube
LinkedIn
Copyright © 2021 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat zpravodaj Cesty domů, můžete se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.