Copy
Měsíční zpravodaj Cesty domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Kaleidoskop Cesty domů

leden 2019
Rok 2018 v Cestě domů byl bohatý na důležité události. Na začátku ledna, po více než patnácti letech snažení, jednání a ověřování, vstoupila v platnost přelomová vyhláška obsahující nástroj pro úhradu tzv. mobilní specializované paliativní péče, tedy pro úhradu zdravotní složky komplexní hospicové služby. Cesta domů uzavřela na tento výkon smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice, přesto je pro úhradu indikována pouze část pacientů našeho domácího hospice. Neustáváme tedy ve snahách o získávání dalších finančních zdrojů pro pokrytí naší činnosti a dárců podporujících aktivity Cesty domů.
 
Na jaře jsme otevřeli novou službu, ambulanci paliativní a podpůrné péče. Jedná se o návštěvní službu lékaře v domácím prostředí pacienta, který provede rozvahu možných paliativních postupů v souvislosti s pokročilým onemocněním a pomůže nastavit medikaci. Mnoha pacientům a jejich pečujícím taková návštěva dodá jistotu do dalších dní a týdnů. V domácím hospici jsme se v minulém roce postarali o 325 pacientů, z toho o 11 dětí. Průměrně jsme o ně pečovali 20 dní, v mediánu 11 dní. Nárůst počtu pacientů oproti předcházejícímu roku přičítáme zejména tomu, že dokážeme na podané žádosti o přijetí reagovat v kratším čase. Nadále platí, že pokrytí České republiky službami mobilních hospiců není dostatečné. Cesta domů se to snaží měnit hledáním způsobů ke zvyšování vlastní kapacity, ačkoli obecný nedostatek zdravotních sester je významným limitem. Snažíme se proto působit také na systémové a společenské změny, aby se podmínky pro poskytování těchto služeb zlepšily a paliativní péče byla pro pacienty dosažitelnější.
 
V září se na ředitelské židli Cesty domů vystřídali Marek Uhlíř s Ruth Šormovou, která své místo záhy zaujala pevně a zároveň vstřícně. Na podzim jsme k oslavě Světového dne hospiců uspořádali hojně navštívený koncert Barbory Polákové a zapojili jsme se do úspěšné papučové kampaně zaměřené na zviditelnění možnosti pečovat o umírající v domácím prostředí. V listopadu jsme uspořádali již osmou úspěšnou aukci uměleckých děl, jejíž výtěžek je významným příspěvkem do rozpočtu Cesty domů. Celý rok jsme vydávali knihy a další publikace, před Vánoci dokonce náš první román z hospicového prostředí. Velké úsilí věnujeme vzdělávání a sdílení našich znalostí a zkušeností – ať již nabídkou stáží a přednášení, tak ve formě provozování informačního portálu Umírání.cz a osvětové činnosti.
 
Právě začínající rok 2019 se zatím jeví jako ještě bohatší na velké události než ten minulý... tak nám prosím držte palce!

Lenka Váňová
koordinátorka programů pro veřejnost

Novinky

Výběrové řízení na pozici Vedoucí kanceláře a provozu

Cesta domů hledá všestranného kolegu či kolegyni zodpovědného za vedení kanceláře a každodenního provozu. Bližší informace naleznete na našem webu.
Na odpovědi se těšíme do 3. února.

Pronájem kavárny


Nabízíme pronájem salonku naší kavárny v Soukenické ulici. Prostor je možno upravit pro firemní akce (prezentace, tiskové konference, vzdělávací akce)
i oslavy nebo komorní kulturní akce. K dispozici je dataprojektor s projekčním plátnem. V případě zájmu nabízíme i pronájem celé kavárny. Více informací o možných uspořádáních a ceně naleznete na našem webu, přečíst si můžete i rozhovor o historii a současnosti kavárny.

Potvrzení o daru za rok 2018


Potvrzení o daru za rok 2018 budeme rozesílat automaticky e-mailem v tomto týdnu, není potřeba o něj žádat. Bude obsahovat všechny dary za rok 2018. Nejpozději by mělo dorazit do vašich e-mailových schránek 27. ledna. Pokud vám do 27. ledna potvrzení nepřijde, zkuste se podívat do spamu i do složky reklamních sdělení.

Nejste si jisti, zda máme vaše aktuální kontaktní údaje? Zašlete nám je e-mailem na potvrzeni@cestadomu.cz.

Děkujeme všem, kteří Cestu domů v roce 2018 podpořili.

Vzdělávání v roce 2018

V průběhu minulého roku Cesta domů pokračovala ve své vzdělávací a osvětové aktivitě: naši lektoři odpřednášeli 96 hodin pro přibližně 1300 účastníků seminářů, konferencí a besed (nejčastěji přednášeli pro lékaře, studenty, psychology a terapeuty). Stáží v Cestě domů v roce 2018 prošlo celkem 44 stážistů během 80 dní, z nichž 12 bylo lékařů v přípravě na atestaci z paliativní medicíny.

Uspořádali jsme také tři semináře pro menší skupiny účastníků o možnostech domácí hospicové péče – pro pediatry, dále pro pracovníky agentur domácí péče a poslední v listopadu pro studenty pečujících oborů. Všechny vzdělávací akce, stáže a konzultace jsme mohli uskutečnit díky podpoře Nadace KB Jistota a MPSV. Zároveň děkujeme za poskytnutí zázemí a prostor pro naše semináře Akademickému klubu 1. LF.

Grant od NF Avast

Máme velkou radost a je nám ctí, že Nadační fond Avast přidělil Cestě domů dvouletý grant na rozvoj Centra excelence v paliativní péči. Podporu využijeme k prohloubení spolupráce s FN Motol při péči o dětské pacienty, rozšíření péče o pozůstalé, činnosti vzdělávacího centra a k dalším aktivitám.

Desatero paliativní péče pro praktické lékaře


V roce 2018 realizovalo Centrum paliativní péče za podpory partnerů vzdělávací projekt pro praktické lékaře Paliativní praktik. Nejdůležitější informace a aspekty péče o pacienty v závěru života shrnuli autoři ve stručné publikaci Desatero paliativní péče pro praktické lékaře, která je dostupná online a také se chystá její dotisk.

Zprávy z nakladatelství


V roce 2018 jsme vydali 18 publikací, z toho 8 reedic nebo dalších vydání. Tři nové knihy byly dětské, z toho dvě původní a jedna přeložená. Celkově jsme včetně pozvánek, letáků a papírnictví realizovali asi 90 druhů tisků (pro zajímavost je to celkem 115 601 kusů). Čtyři publikace jsme přeložili z angličtiny a jednu z norštiny. Ke konci roku jsme vydali svůj první román – pokud jste jej nedostali pod stromeček, neváhejte, ještě jsou dlouhé večery na čtení! 

Také nabízíme dvě malé knížky pro rodiče, kterým zemřelo miminko. Naštěstí jsme jinde než v době našich babiček a prababiček, které to zažívaly téměř každá a ne jednou. Stejně ale víme, že mnoha lidem tyto brožurky mohou pomoci. Doporučujeme je pro hospice, poradny, porodnice. Brzy zveřejníme katalog na tento rok, na knihách již pilně pracujeme.

Potkejme se

Kavárna


Před pár dny jsme zahájili výstavu děl Terezy Říčanové. Výstavu nazvanou Sny na skle můžete navštívit do 12. března, od pondělí do pátku mezi 8. a 20. hodinou.

V neděli 3. února v 15 hodin zahraje Adriana Kubištová Máčiková v koprodukci se spolkem Loutky bez hranic příběh podle pohádky H. Ch. Andersena Malá mořská víla. Představení je určeno dětem od 4 let. 

Děkujeme

Podpora v oblasti IT

V Cestě domů každodenně pracujeme s IT systémy, které vyžadují údržbu a úpravy, reflektující potřeby naší práce s důrazem na maximální bezpečnost. V naší databázi nejsou pouze údaje o pacientech, sloužící především našemu týmu v terénu, ale i o našich dárcích, kteří na ně myslí a poskytují jim své prostředky, aby mohli i na samém konci svého života být doma mezi svými blízkými. Dvěma významným dárcům bychom rádi poděkovali právě za podporu v této zdánlivě neviditelné oblasti: společnost Amgen nám vloni darovala 100 tis. Kč na údržbu našich IT systémů a společnost Alza.cz nám darovala počítače další IT vybavení v hodnotě 160 tis. Kč. 

Mezi významné dárce loňského roku se přidala také společnost Up Česká republika, která bude po dobu tří let podporovat pěti tisíci euro naši Ambulanci paliativní a podpůrné péče. Společnosti Cushman & Wakefield patří vděk za dar, který podpoří provoz půjčovny pomůcek na dva měsíce i za organizaci předvánočních akcí v obchodním domě Quadrio. Rádi bychom také poděkovali za štědrost společnostem MEDIAN, HenneckeOpportunusIMMUNIA a dalším, kterých je naštěstí tolik, že jim nyní děkujeme alespoň formou zveřejnění na našem webu

Dar od společnosti Metrostav Development

Zaměstnanci společnosti Metrostav Development vybírali v rámci své loňské dobročinné sbírky peníze pro Cestu domů. Získaná částka byla následně společností Metrostav Development zdvojnásobena, a my jsme obdrželi 115 800 Kč. Děkujeme zaměstnancům i vedení společnosti!

Nové přírůstky v knihovně


V roce 2018 přibylo do knihovny Cesty domů 438 nových knih a audioknih, z nichž přesně polovina byla získána z darů. Většina nových knih je odborných – z oblasti paliativní péče, zhruba pětinu pak tvoří tematicky zaměřená beletrie. Fond se snažíme doplňovat o novinky, které vyšly v daném roce, zároveň odpovídáme na poptávku čtenářů o další specializovaná témata. V minulém roce se navíc podařilo rozšířit sbírku audioknih o celou třetinu. Díky tomu můžeme posílat do rodin našich klientů a pacientů opravdu širokou nabídku mluveného slova. Nové přírůstky našich knih a audioknih si můžete prohlédnout v katalogu.

Jmenovitě bychom chtěli poděkovat za laskavost vydavatelstvím Radioservis a Tympanum a nakladatelstvím Portál, Anag, Dybbuk a Karmelitánskému nakladatelství. Dále bychom chtěli vyjádřit díky individuálním dárkyním paní Zuzaně S. a Tereze H. za opakovanou přízeň. Kromě darů jsme mohli zrealizovat nákup knih i prostřednictvím několika dotací a grantů. Děkujeme tedy za významnou finanční podporu MPSV, ESF (v rámci Operačního programu Zaměstnanost) a Lize proti rakovině.

Článek

Obstát ve smrti

 
Rozhovor s filozofem Ondřejem Krásou o touze a o pojetí smrti v antické filozofii.
Copyright © 2019 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat zpravodaj Cesty domů, můžete se odhlásit.

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.