Copy
Měsíční zpravodaj Cesty domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Kaleidoskop Cesty domů

únor 2019
Od června 2018 lze žádat o novou dávku z nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Pro většinu pacientů domácích hospiců a jejich pečujících je ale tato dávka nedosažitelná, především z důvodu podmínky sedmidenní hospitalizace pacienta. Tu lze při obvyklém průběhu léčby nejčastěji onkologických, ale i jiných vážných onemocnění, jen těžko splnit. Oslovili jsme proto v minulých dnech dopisy ministryni práce a sociálních věcí a několik členů výborů pro zdravotnictví a pro sociální politiku obou komor Parlamentu ČR se žádostí o změnu v zákoně o nemocenském pojištění.

Jedná se o prospěch pacientů v pokročilé fázi nemoci či stáří, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí. Jim, jejich rodinám a pečujícím by mohla dávka a s ní spojené legitimní uvolnění ze zaměstnání významně ulehčit. Podrobnosti se dočtete v aktualitách na našem webu. Pokud máte chuť sami se zapojit do snahy o změnu v tomto zákoně nebo jiných předpisech, které se týkají poskytování paliativní a hospicové péče v České republice, můžete hledat podporu v advokační příručce dostupné taktéž na webu Cesty domů.

Přeji vám inspirativní čtení,

Lenka Váňová
koordinátorka programů pro veřejnost

Novinky

Nové sídlo v Michli 

Na konci ledna jsme převzali dokončenou stavbu našeho budoucího sídla v pražské Michli. Teď nás čeká spousta vyřizování a zařizování. Pokud vše půjde dobře, na přelomu jara a léta bychom se mohli stěhovat.

Barvitý příběh vzniku budovy si můžete přečíst na našem webu.

Týdeník Respekt a Deník N o smrti a umírání

Dva členové našeho podpůrného týmu, psychosociální pracovníci Jindřiška Prokopová a Oldřich Hanibal, poskytli rozhovor Deníku N a týdeníku Respekt. Ukázky si můžete přečíst on-line, celá znění jsou dostupná předplatitelům.

Paliativa v sociální a psychologické oblasti

Zveme vás na březnový večer z přednáškového cyklu Medicína a smrt, pořádaného Nadačním fondem Avast ve spolupráci s držiteli dvouletého stipendia Avast Foundation Palliative Care Scholarship. Přednášky jsou určené odborné i široké veřejnosti a jsou přístupné zdarma.

V úterý 19. března se přednáška uskuteční v Praze a bude věnovaná tématu rozvoje paliativní péče v sociální a psychologické oblasti. Hovořit bude Karolína Hrdá (Domov Sue Ryder) a Veronika Drnková (Cesta domů), která se zaměřuje na truchlení a poradenství pro pozůstalé a šíří povědomí o tzv. komplikovaném zármutku.

Ocenění pro MUDr. Kalvacha

Předseda správní rady Cesty domů a v minulosti náš lékař Zdeněk Kalvach je jedním ze tří nových držitelů Cen Nadace České spořitelny. 

Nadace uděluje ocenění od roku 2015 výrazným osobnostem, které se svou prací zasloužily o systémové změny v sociální práci a ve vzdělávání. Letošními laureáty jsou vedle Zdeňka Kalvacha akademička Jana Straková a metodik výuky matematiky Milan Hejný. Zdeněk Kalvach stojí za výjimečným projektem SIPS, systémem integrované péče o seniory.

foto: Nadace České spořitelny 

Výběrové řízení v České společnosti paliativní medicíny

Česká společnost paliativní medicíny vypisuje výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek. Uzávěrka přihlášek je 26. února, podrobnosti naleznete na webu ČSPM.

Zprávy z nakladatelství


První kniha, kterou pro letošek připravujeme, má název Stínidla. Je to původně finská kniha pro děti o stesku, který nás opanuje, když někdo odejde nebo zemře, ale který nás také trochu provází a chrání. Kniha je plná pochopení a fantazie a má nevšední, krásné obrázky. Těšit se na ni můžete na začátku jara.

Seznam všech publikací chystaných pro tento rok najdete postupně na našem webu a v katalogu. Pokud ještě nemáte náš nástěnný kalendář, poslední kousky jsou v prodeji v e-shopu i v obchodech za poloviční cenu.

Potkejme se

Kavárna


Zveme vás v pátek 22. února na první letošní čtení s Martinem Myšičkou a jeho ženou Bárou. Nenechte si čtení ujít, další chystáme až na duben.

První neděle v měsíci patřívá v naší kavárně divadlu a dílnám pro děti. Na březen jsme připravili změnu a nabídneme večerní představení pro dospělé. 3. března autorský tým Tereza Magnan a Michal Cáb uvede objektové divadlo pro dospělé Jenůfa, inspirované dramatem Gabriely Preissové Její Pastorkyňa.
 
Do 12. března si můžete v kavárně prohlédnout výstavu obrazů Terezy Říčanové Sny na skle. Ve čtvrtek 14. března v 18 hodin se bude konat vernisáž výstavy Mezizemě, která představí díla Jitky Štenclové. Výstava potrvá do konce dubna.

Děkujeme

Dar na provoz půjčovny

Již druhým rokem nás podporuje společnost Cushman & Wakefield. Letos její finanční dar pokryje náklady spojené s dvouměsíčním chodem naší půjčovny pomůcek. Podpory si velmi vážíme, děkujeme!

Hezké zážitky v Pražském kulinářském institutu

Srdečně děkujeme manželům Vaňkovým a Pražskému kulinářskému institutu. Už podruhé nám darovali kurz vaření, na který jsme mohli pozvat své příznivce a dárce a společně strávit odpoledne plné příjemných zážitků, nových dovedností a skvělého jídla. Odnesli jsme si i praktické recepty, ke kterým se budeme vracet. Děkujeme a doporučujeme návštěvu některého z pestré nabídky kurzů.

Článek

Dát ten velký dar

 
S oceněnou hospicovou dobrovolnicí o cestě od antropologie ke zdravotnictví, životu v USA i povídání si s umírajícími.
Copyright © 2019 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat zpravodaj Cesty domů, můžete se odhlásit.

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.