Copy
Zpravodaj Vzdělávacího centra Cesta domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Cesta ke vzdělávání 

Newsletter se vzdělávací nabídkou Cesty domů
1/2021

Vítáme vás v novém roce a přejme Vám, aby nejen v počtu vzdělávacích akcí byl úspěšnější než rok loňský. Těšíme se na Vás, z kraje roku zatím online, později, doufáme, i naživo v našem michelském Vzdělávacím centru!

Nejbližší vzdělávací akce

Všechny lednové akce se uskuteční online, a to pomocí aplikace Zoom (informace s postupem k přihlášení zasíláme předem, máme i technickou podporu na telefonu).


11. 1. 2021 (16:00–18:00)

Webinář o geriatrické paliativní péči 

Kdy a jak správně nastavit paliativní péči u geriatrického pacienta? Jak správně indikovat pacienta, jak zvážit prospěch dalších invazivních postupů a jak na otevřenou komunikaci s pacientem i jeho rodinou? Webinář se bude věnovat též léčbě symptomů u geriatrického křehkého pacienta a příkladům plánu péče na vybraných kazuistikách. 

 • Cílová skupina: praktičtí lékaři
 • Počet účastníků: neomezený
 • Přednášející: primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma

13. 1. 2020 (15:00–17:00)

Webinář: Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí

Zajímá vás, jak ovlivňuje kulturní prostředí pacienta jeho potřeby v posledních týdnech života? Jaký vliv může mít střet různých kultur na komunikaci? Na co si dávat pozor, jak vycházet vstříc potřebám a zachovávat důstojnost konkrétního člověka a jeho rodiny? Pomocí kazuistik se seznámíte s příklady z praxe Cesty domů, stejně jako s různými religiózními představami o posmrtném životě, přechodových rituálech, doprovázení umírajících a rituálech pro pozůstalé. 

 • Cílová skupina: pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, mobilních i lůžkových hospicích, lidé profesně se setkávající s umírajícími z různých kulturních prostředí 
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: vedoucí podpůrných služeb Cesty domů a psychosociální pracovník Mgr. Pavel Duba
 • Přihláška: na webu
 • Cena: 200 Kč

21. 1. 2021 (14:00–17:00)

Kazuistický webinář: Když umírá dítě v domácím prostředí

Webinář pro studenty zaměřující se na témata: způsob přijetí dětského pacienta do péče domácího hospice, jak funguje multidisciplinární tým domácího hospice a co může nabídnout rodinám, jaké potřeby mají rodiny pečující o umírající dítě, jak probíhá péče o umírající dítě včetně členů jeho rodiny, jak vypadá podpora rodiny při a po úmrtí dítěte, jaké jsou potřeby a způsoby podpory ošetřujícího personálu.

 • Cílová skupina: studenti především pomáhajících oborů
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: lékařka Cesty domů MUDr. Katarína Vlčková a psychosociální pracovnice Ing. Jindřiška Prokopová
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma

25. 1. 2021 (16:00–18:00) 

Webinář o etických dilematech v perinatální paliativní péči

Webinář pro zdravotníky, sociální pracovníky i psychoterapeuty o etických dilematech a výzvách v péči o ještě nenarozené děti či novorozence s předpokládanou krátkou životní prognózou. Přednášku povede etik docent MUDr. Jiří Šimek, CSc., oslovený k tomuto tématu Cestou domů.

 • Cílová skupina: zdravotníci, sociální pracovníci, psychoterapeuti 
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: etik docent MUDr. Jiří Šimek, CSc.
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast zdarma

27. 1. 2021 (14:00–17:00)

Specifika ošetřovatelství v paliativní péči (online přednáška) 

Přednáška zaměřená na témata: paliativní léčba symptomů, péče o klinicky nestabilního pacienta, fungování mobilní specializované paliativní péče včetně úhrad z veřejného zdravotnického pojištění, komunikace s pacientem a jeho blízkými.

 • Cílová skupina: zdravotní sestry setkávající se v praxi s umírajícími pacienty, studenti všeobecného ošetřovatelství
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: vedoucí sestra Cesty domů Pavel Klimeš
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast zdarma

V únoru chystáme: 

8. 2. 2021 16:0018:00

Webinář pro lékaře "Komunikace v paliativní péči"

V rámci webináře budou představeny důležité komunikační situace, které v paliativní péči nevyhnutelně nastávají: rozhovor o závažné diagnóze, o cílech léčby a plánu paliativní péče, o nepříznivé prognóze, o umírání a smrti, o (ne)využití KPR a jiných život prodlužujících léčebných metod a podobně. Webinář nabídne přehledný „návod“, jak se v komunikaci zlepšovat a jaké metody a postupy využít, aby nemocní dostali potřebné informace co nejméně traumatizující formou. 

 • Cílová skupina: lékaři a všichni, kdo se ve své praxi setkávají s nevyléčitelně nemocnými pacienty
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma
Více informací o vzdělávacích akcích sledujte na našem webu nebo Facebooku.
Všem dárcům děkujeme za podporu našich vzdělávacích aktivit v roce 2020.
 
       

Organizacím, které vzdělávají v paliativě a souvisejících tématech, nabízíme pronájem prostor našeho Vzdělávacího centra za zvýhodněných podmínek.
Cesta domů na Facebooku
Cesta domů na Twitteru
Cesta domů
Instagram
YouTube
Copyright © 2021 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat informace z Cesty domů, můžete se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.