Copy
Zpravodaj Vzdělávacího centra Cesta domů
Zobrazit tento e-mail v prohlížeči

Cesta ke vzdělávání 

Newsletter se vzdělávací nabídkou Cesty domů
3/2020

Vážení příznivci vzdělávání Cesty domů, v aktuálním vydání našeho občasníku bychom rádi ukázali, jak mohou dohromady fungovat, vzájemně se doplňovat a propojovat služby domácího hospice, nakladatelství a nabídky vzdělávání.

V roce 2019 začala Cesta domů pro veřejnost nabízet perinatální poradenství a provázení, tedy pomoc rodičům, kterým byla sdělena nepříznivá diagnóza jejich ještě nenarozeného nebo právě narozeného dítěte. Předcházely ji dvě brožury „Naše miminko zemřelo“ a „Našemu dítěti zemřel sourozenec“.

Letos na podzim vyšla další kniha, „Darovaný čas“, která provází rodiče složitým procesem vyrovnávání se s perinatální ztrátou, truchlením a objasňuje rovněž principy a potřebnost perinatální paliativní péče. Tato péče je totiž specifická a předpokládá komplexní přístup mnoha odborností. Proto bychom chtěli nabídku služeb i vydavatelskou činnost dále doplňovat o vzdělávání a možnosti sdílet zkušenosti. Zveme vás proto na první webinář k tomuto tématu – o etických dilematech v perinatální paliativní péči, který proběhne 14. 12. 2020.

Téma perinatální ztráty někteří odmítají, tabuizují a leckdy se i obávají, že zájmem o něj na sebe přivolají neštěstí. Na druhé straně se ale některých osobně dotýká. Takoví lidé jsou vděční za literaturu, která jim pomůže, uleví jim, navede je. Není možné se dopředu připravit na všechny těžké životní situace, když ale nastanou, je dobré vědět, kam se obrátit. Prioritou Cesty domů je, aby se informace o možnostech a pomoci dostaly k lidem včas. Ať už skrze odborníky, nebo třeba naše publikace a vzdělávací aktivity.

Možná se divíte, proč právě v předvánočním čase přicházíme s tak náročným tématem. Nicméně právě v možnosti sdílet o něm důležité informace a vzdělávat sebe a ostatní v celé jeho komplexnosti spatřujeme velkou naději. A ta k vánočním svátkům přece patří.

Přejeme vám krásné svátky a těšíme se na shledanou – online anebo u nás ve vzdělávacím centru.

Nejbližší vzdělávací akce

Všechny akce se uskuteční online, a to pomocí aplikace Zoom (informace s postupem k přihlášení zasíláme předem, máme i technickou podporu na telefonu).


10. 12. 2020 (13:00–17:00)

Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči

Kurz v rozsahu 5 vyučovacích hodin akreditovaný MPSV pod číslem č. A2020/0653-SP/PC/VP určený pro sociální pracovníky. Cílem webináře je vysvětlit princip a způsob fungování domácího hospice a jeho zasazení do rámce sociálních a zdravotních služeb na území hl. m. Prahy, ukázat možné formy spolupráce s nemocničními paliativními týmy i způsoby referování pacientů z lůžkových zařízení do specializované paliativní péče. Kurz proběhne online pomocí aplikace Zoom.

 • Cílová skupina: sociální pracovníci
 • Počet účastníků: 25 (již pouze náhradníci)
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma

14. 12. 2020 (16:00–18:00)

Webinář o etických dilematech v perinatální paliativní péči

Webinář pro zdravotníky, sociální pracovníky i psychoterapeuty o etických dilematech a výzvách v péči o ještě nenarozené děti či novorozence s předpokládanou krátkou životní prognózou. Přednášku povede etik docent MUDr. Jiří Šimek, CSc., oslovený k tomuto tématu Cestou domů.

 • Cílová skupina: zdravotníci, sociální pracovníci, psychoterapeuti 
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast zdarma

16. 12. 2020 (9:00–17:30)

Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?

Kurz, akreditovaný MPSV pod č. A2020/0652-SP/PC/VP, určený odborníkům, kteří vedou s pozůstalými terapeutické či podpůrné rozhovory. Obsah je zaměřen na prevenci a včasné rozpoznání rozvoje tzv. komplikovaného truchlení, včetně jeho teoretických základů. Kurz doporučujeme sociálním pracovníkům, terapeutům a poradcům pro pozůstalé, vhodný je i pro lékaře a zdravotní sestry. Kurz proběhne online pomocí aplikace Zoom.

 • Cílová skupina: odborníci, kteří se ve své praxi setkávají s pozůstalými
 • Počet účastníků: 20
 • Přihláška: na webu
 • Cena: 1 500 Kč

Vzdělávací akce v lednu 2021

11. 1. 2021 16:0018:00

Webinář pro lékaře o geriatrické paliativní péči

Kdy a jak správně nastavit paliativní péči u geriatrického pacienta? Důležitým předpokladem pro zahájení včasné a adekvátní péče je správné indikování pacienta, zvážení prospěchu dalších invazivních postupů a otevřená komunikace s pacientem i jeho rodinou. Webinář se bude věnovat i léčbě symptomů u geriatrického křehkého pacienta a příkladům plánu péče na vybraných kazuistikách.

 • Cílová skupina: praktičtí lékaři
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: primářka domácího hospice Cesta domů Irena Závadová
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma

13. 1. 2021 (15:00–17:00) 

Webinář: Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí

Zajímá vás, jak ovlivňuje kulturní prostředí pacienta jeho potřeby v posledních týdnech života? Jaký vliv může mít střet různých kultur na komunikaci? Na co si dávat pozor, jak vycházet vstříc potřebám a zachovávat důstojnost konkrétního člověka a jeho rodiny? Pomocí kazuistik se seznámíte s příklady z praxe Cesty domů, stejně jako s různými religiózními představami o posmrtném životě, přechodových rituálech, doprovázení umírajících a rituálech pro pozůstalé. 

 • Cílová skupina: pracovníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních, mobilních i lůžkových hospicích, lidé profesně se setkávající s umírajícími z různých kulturních prostředí 
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: vedoucí podpůrných služeb Cesty domů a psychosociální pracovník Mgr. Pavel Duba
 • Přihláška: na webu
 • Cena: 200 Kč


21. 1. 2021 (14:00–17:00)

Kazuistický webinář: Když umírá dítě v domácím prostředí

Webinář pro studenty zaměřující se na témata: způsob přijetí dětského pacienta do péče domácího hospice, jak funguje multidisciplinární tým domácího hospice a co může nabídnout rodinám, jaké potřeby mají rodiny pečující o umírající dítě, jak probíhá péče o umírající dítě včetně členů jeho rodiny, jak vypadá podpora rodiny při a po úmrtí dítěte, jaké jsou potřeby a způsoby podpory ošetřujícího personálu.

 • Cílová skupina: studenti především pomáhajících oborů
 • Počet účastníků: neomezen
 • Přednášející: lékařka Cesty domů MUDr. Katarína Vlčková a psychosociální pracovnice Ing. Jindřiška Prokopová
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast možná zdarma

27. 1. 2021 (14:00–17:00) 

Specifika ošetřovatelství v paliativní péči (osobně či online dle situace)

Přednáška zaměřená na témata: paliativní léčba symptomů, péče o klinicky nestabilního pacienta, fungování mobilní specializované paliativní péče včetně úhrad z veřejného zdravotnického pojištění, komunikace s pacientem a jeho blízkými.

 • Cílová skupina: zdravotní sestry setkávající se v praxi s umírajícími pacienty, studenti všeobecného ošetřovatelství
 • Počet účastníků: 20 (při osobní účasti), neomezen (při online formě)
 • Přednášející: vedoucí sestra Cesty domů Pavel Klimeš
 • Přihláška: na webu
 • Cena: díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy účast zdarma 

Záznamy webinářů pro praktické lékaře


Na našem webu se můžete podívat na záznamy některých webinářů určených pro praktické lékaře, například: Na webu najdete i řadu dalších videí z přednášek a seminářů uskutečněných v našem Vzdělávacím centru. Videa jsme pro přehlednost rozdělili do několika playlistů.
CHCI SE PODÍVAT NA VZDĚLÁVACÍ VIDEA

Novinky z nakladatelství a knihovny

 
Knihovna Cesty domů se na podzim rozrostla o již zmiňovanou knihu Darovaný čas pojednávající o tom, jak se vyrovnat s perinatální ztrátou nebo smrtí novorozence v důsledku smrtící anomálie. Jedná se o překladové dílo autorek Amy Kuebelbeck a Deborah L. Davis. 

Pro anglické publikum jsme vydali překlad knihy Kocouře, ty se máš – Matt the Cat, you have all the luck. Titul děti naučí, jaké potřeby mají staří lidé a jak jim lze s jejich zdravotními obtížemi pomoci, například za použití kompenzačních pomůcek.
 
Přestože je Knihovna Cesty domů pro veřejnost již více než měsíc uzavřená, průběžně doplňujeme fond o novinky. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlužovány, aktuální informace o obnovení běžného provozu můžete sledovat na stránkách Knihovny. Kompletní nabídku knihovny pak můžete prozkoumat v našem online katalogu. Pokud máte jakékoliv nejistoty ohledně výpůjček nebo byste akutně potřebovali nějaké knihy vypůjčit, neváhejte napsat na knihovna@cestadomu.cz. 

Na co dalšího se můžete těšit v roce 2021?


Příští rok plánujeme zopakovat některé z kurzů roku 2020, jako Specifika ošetřovatelství v paliativní péči (jeden z termínů bude zaměřen na dětské paliativní pacienty), webináře pro praktické lékaře, Komplikované truchlení, Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči, Praktický kurz pro pečující (až situace dovolí), Kazuistickou dílnu pro psychosociální pracovníky, terapeuty a poradce pro pozůstalé nebo Rituály rozloučení.

Z nových kurzů se můžete těšit na seminář „Jak s dětmi mluvit o smrti“, na podpůrná setkání pro pečující a několik besed nad knihami z našeho nakladatelství.

O termínech budeme informovat v tomto newsletteru, sledovat můžete i web a FB.
Tip: Během dlouhých zimních večerů můžete navštívit také náš elearning!
Všem dárcům děkujeme za podporu našich vzdělávacích aktivit v roce 2020.
 
       

Organizacím, které vzdělávají v paliativě a souvisejících tématech, nabízíme pronájem prostor našeho Vzdělávacího centra za zvýhodněných podmínek.
Cesta domů na Facebooku
Cesta domů na Twitteru
Cesta domů
Instagram
YouTube
Copyright © 2020 Cesta domů. 


Pokud už nechcete dostávat informace z Cesty domů, můžete se odhlásit.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi.