Copy

 

                   

Monthly Export Report  01 

 

 

Το  ερευνητικό «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
Ο ΣΕΒΕ αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 600 μέλη από όλη την ελληνική επικράτεια και από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

 
Editorial Προέδρου ΣΕΒΕ
Κάμψη των ελληνικών εξαγωγών το α' εξάμηνο 2014
Έρευνας Συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας για τις ΜμΕ
   
 

Editorial Προέδρου ΣΕΒΕΜε την ανάληψη της θητείας της νέας Διοίκησης του ΣΕΒΕ, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αρκετές και σημαντικές προκλήσεις σχετικά με την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι εξαγωγές παρά την οικονομική κρίση επέδειξαν ισχυρά αντανακλαστικά, ωστόσο ακόμα παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα βάσει των δυνατοτήτων τους. Η Ελλάδα εξάγει σήμερα περίπου το 1/3 από τις πραγματικές της δυνατότητες και από όσο εξάγουν άλλες οικονομίες με το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Προκειμένου όμως να αποκτήσουν οι εξαγωγές τη δυναμική, όπου μπορούν πραγματικά να έχουν θα πρέπει να δοθεί άμεσα λύση στο
 
μεγαλύτερο πρόβλημα, όπου αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας σημαντικός  όγκος σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στις επιχειρήσεις, ο οποίος παραμένει αδρανής εξαιτίας της αδυναμίας άντλησης κεφαλαίων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Στον ΣΕΒΕ, θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια να αναζητάμε και να προτείνουμε λύσεις προκειμένου να επιλυθεί το κρίσιμο αυτό πρόβλημα -και όχι μόνο-, έτσι ώστε η ελληνική παραγωγή και οι εξαγωγές να αποκτήσουν εκ νέου τη δυναμική τους.
Δρ. Κυριάκος Λουφάκης
Πρόεδρος ΣΕΒΕ

 

Κάμψη των ελληνικών εξαγωγών το
α' εξάμηνο 2014


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την ανάλυση του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ για το α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών συναλλαγών κατέγραψαν πτώση κατά 4,6%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, (συμπ. των πετρελαιοειδών).
 
Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 4%. Αντίθετα, οριακή αύξηση κατά 1,2% σημείωσαν οι εισαγωγές (συμπ. των πετρελαιοειδών), διαμορφώνοντας την αξία του εμπορικού ελλείμματος σε €10,6 δις., αυξημένο σε ετήσια βάση κατά 9,6%.
 
 
 
Η πτώση των εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα προήλθε κυρίως από τον κλάδο των πετρελαιοειδών (-7%) και των βιομηχανικών ειδών (-2,8%), ενώ σταθερότητα κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων. Επιπλέον, διατηρείται η έντονη κάμψη στις πωλήσεις ελληνικού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές (-68,6%), ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εξαγωγές μας σε ποτά – καπνά (-11,3%). Στον αντίποδα, η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου των χημικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση κατά 6,5%, αποσπώντας μερίδιο 10,2% στις συνολικές εξαγωγές μας.
 
Ελληνική εξαγωγική επίδοση (εξαγωγές % ΑΕΠ)
 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ το α’ εξάμηνο 2014 κατέγραψε μείωση κατά 3,2% σε ετήσια βάση, ενώ σε αξία ανήλθε σε €85,9 δις. Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, εκφρασμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ για το ίδιο διάστημα υπολογίζονται σε 15,3%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών & υπηρεσιών υπολογίζονται σε 29,8%.
 
 
Σημαντική αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών από το εξωτερικό

Σημαντική είναι επίσης η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την σταδιακή βελτίωση της διεθνούς οικονομίας, την βελτίωση των σχετικών τιμών, αλλά και την βελτίωση της εικόνας της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το α’ εξάμηνο 2014 σημειώθηκε αύξηση κατά €1.228 εκατ. στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, μια εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (7,8%), αλλά και από την αύξηση στις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (13,4%).
 

Έρευνα συγκυρίας της Εθνικής 
Τράπεζας για τις ΜμΕ


"Οι εξαγωγές περίπου στο 1/3 των πραγματικών δυνατοτήτων τους-
Το μεγαλύτερο πρόβλημα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση..."Σύμφωνα και με την εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας της Εθνικής Τράπεζας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), στην Ελλάδα, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) – εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζόμενους – συνεισφέρουν το 35% των εξαγωγών, έναντι 24% για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ. Ακόμα και σε αυτή την περίοδο της έντονης κρίσης, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις ξεχωρίζουν ως το πιο υγιές και δυναμικό κομμάτι του εταιρικού τομέα. Συγκεκριμένα, το 48% των εξωστρεφών ΜμΕ έχει στόχο ανάπτυξης για τα επόμενα έτη έναντι 34% για τις υπόλοιπες ΜμΕ.
 
 

 
 

Το ποσοστό εξαγωγών ως προς τις πωλήσεις αυξήθηκε μόνο για το 33% των εξωστρεφών ΜμΕ και η κύρια αιτία για τη χαμηλή αυτή δυναμική, είναι η δυσκολία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης.

Μάλιστα σύμφωνα με την έρευνα της ΕΤΕ, υπάρχει και ένα 16% των ΜμΕ, οι οποίες έχουν την πρόθεση να διεθνοποιηθούν εφόσον βρουν πρόσβαση σε ειδικές χρηματοδοτήσεις εξαγωγών.
 

Υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο περαιτέρω διείσδυσης στις διεθνείς αγορές (κυρίως στις υψηλά κερδοφόρες της Δυτικής Ευρώπης), αν οι ελληνικές ΜμΕ κινηθούν πιο επιθετικά. Αναλυτικότερα, στη μελέτη της ΕΤΕ τονίζεται ότι η αρχική προσέγγιση για την πραγματοποίηση των εξαγωγών έγινε σε μεγάλο βαθμό από την πλευρά των εισαγωγέων (31% στη Δυτική Ευρώπη και 24% για τις υπόλοιπες αγορές). 
 
 
Εκτός από το 30% των ΜμΕ οι οποίες ήδη δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα τμήμα των ΜμΕ (της τάξης του 16%), οι οποίες είναι δυνητικά εξωστρεφείς. Συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι προτίθενται να εξάγουν σε περίπτωση που αρθούν τα υπάρχοντα εμπόδια – μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν την ανεπαρκή πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις εξαγωγών.
 
ΣΕΒΕ – Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 10709, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535 333, F: 2310 543 232 e-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr