Copy

 

                   

Monthly Export Report  04

 

Το  ερευνητικό «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
Ο ΣΕΒΕ που φέτος κλείνει τα 40 χρόνια από την ίδρυση του (1975), αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 600 μέλη από όλη την ελληνική επικράτεια και από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές διατήρησαν την αξία τους το 2014 πάρα τις αντίξοες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες

 
Απολογισμός πορείας ελληνικού εξωτερικού εμπορίου 2014

 
Ισοζύγιο Πληρωμών 2014 - Τράπεζα της Ελλάδος

 
Αρνητική κατά 155 εκ. ευρώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Δεκέμβριο 2014, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ

 
Παράταση έξι μηνών έλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά τις ασφαλίσεις πιστώσεων
 

Οι ελληνικές εξαγωγές διατήρησαν την αξία τους το 2014 πάρα τις αντίξοες συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας και τις διεθνείς συγκυρίες

Οι ελληνικές εξαγωγές το 2014, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσιάστηκαν αμετάβλητες και σε αξία υπολογίζονται σε €16,8 δις.

Αντίστοιχα,συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων κατέγραψαν πτώση σε ετήσια βάση κατά 1,4%.
Οι Έλληνες εξαγωγείς όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, έτσι και το 2014 (όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ), άντεξαν  και προσπάθησαν να ανοίξουν νέες αγορές και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, κόντρα στα αμέτρητα προβλήματα που ορθώνονταν, όπως η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία, το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με εστίαση στη φορολογία  και  στην ενέργεια,
αλλά και η απουσία διεθνούς πιστοληπτικής ικανότητας και καλής εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να αντέχουν το διεθνή ανταγωνισμό και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους είναι τα λιγοστά κεφάλαια που υπάρχουν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα και να αξιοποιηθούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, της εξωστρέφειας και της παραγωγής και όχι για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας δεν είναι δυνατή αν δεν χρηματοδοτηθεί με επαρκή κεφάλαια και με όρους ανταγωνιστικούς των άλλων χωρών-μελών της ΕΕ.

 
 

Απολογισμός πορείας ελληνικού εξωτερικού εμπορίου 2014
 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές το 2014, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατέγραψαν πτώση σε ετήσια βάση κατά 1,4% συμπ. καυσίμων, ενώ σε αξία ανήλθαν σε €27,1 δις. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας κατάφεραν να μην καταγράψουν απώλειες και σε αξία υπολογίζονται σε €16,8 δις. Να σημειώσουμε ότι η επίδοση αυτή των ελληνικών εξαγωγών έρχεται κόντρα στις προβλέψεις δεδομένων των αντίξοων συνθηκών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της χώρας, της αρνητικής συγκυρίας με τη Ρωσία, αλλά και την κάμψη του διεθνούς εμπορίου. Ειδικότερα, την επίδοση των εξαγωγών συμπεριλαμβανομένου των πετρελαιοειδών επηρέασε σημαντικά και η διεθνής συγκυρία της μείωσης της τιμής του πετρελαίου κατά το β΄ εξάμηνο του 2014.
 
 
 
Η αντιδιαμετρική πορεία των ελληνικών εισαγωγών με ετήσια αύξηση το 2014 κατά 2% είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 7,3%, με αύξηση κατά €1,4 δις. Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας μας το 2014 υπολογίζεται σε €20,6 δις και μετά το 2008 είναι η πρώτη χρονιά που καταγράφεται επιδείνωση.
 

Κλαδικές μεταβολές εξαγωγών 2013-2014

Πλην των πετρελαιοειδών, η πτώση εξαγωγών τροφίμων-ποτών-καπνών κατά 4% αποδίδεται κυρίως στα λίπη & έλαια (-43%), στα ζαχαρώδη (-28%), στα καπνά (-12%), στα νωπά φρούτα&καρπούς (-1%). Η πτώση εξαγωγών μετάλλων με ρυθμό 11% οφείλεται κυρίως σε χυτοσίδηρο-σίδηρο-χάλυβα (-37%). Στην κλωστοϋφαντουργία & ένδυση, η μείωση εξαγωγών κατά 6% αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο βαμβάκι (-17%) και στη γούνα (-15%). Τέλος, στα μη μεταλλικά ορυκτά, η εξαγωγική κόπωση κατά 4% οφείλεται στην πτώση εξαγωγών κοσμημάτων/ πολύτιμων λίθων (-30%) και μαρμάρου (-6%). Ανοδικά κινήθηκαν την τελευταία χρονιά οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών, κυρίως λόγω αύξησης εξαγωγών πλαστικών υλών κατά 9%, ενώ η άνοδος των εξαγωγών μηχανών & συσκευών κατά 16% αποδίδεται κυρίως στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 

Μεταβολές ελληνικών εξαγωγών στους βασικούς εξαγωγικούς εταίρους 2013-2014

Η γεωγραφική κατανομή των εξαγωγών αγαθών κατευθύνεται σε ποσοστό 48% σε ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο 52% σε τρίτες χώρες. Το 2014 και για στοιχεία χωρίς καύσιμα, εξετάζοντας τους κυριότερους εξαγωγικούς εταίρους μας, ανοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Πολωνία (12%), στις ΗΠΑ (10%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (5%), στην Ισπανία (5%) και στην Κύπρο (4%). Αντίθετα, απώλειες καταγράφηκαν στις χώρες: Ρωσία (-15%), Κίνα (-20%), Αυστρία (-14%), Γαλλία (-3%).
 
 
 

Ισοζύγιο Πληρωμών 2014 – Τράπεζα της Ελλάδος

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ελληνικές εξαγωγές το 2014 κατέγραψαν αύξηση σε ετήσια βάση κατά 5% ή κατά €1,1 δις. και συνολικά υπολογίζονται σε €23,6 δις. Η σχετική παράθεση των στοιχείων της ΤτΕ γίνεται με σκοπό την πληρέστερη εικόνα για την πορεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας, καθώς τα αποτελέσματα μεταξύ ΤτΕ και ΕΛΣΤΑΤ διαφέρουν*.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αγαθών (μερίδιο 63%) ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές καυσίμων (μερίδιο 35%) κατά 3% και οι εξαγωγές (εισπράξεις) πλοίων (μερίδιο 3%) κατά 41%. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των εισαγωγών κατά 5%, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε κατά 4% ή κατά €746 εκατ.

 
 
Στις εισπράξεις υπηρεσιών σημειώθηκε σημαντική άνοδος κατά 11% και σε αξία συνολικά υπολογίζονται το 2014 σε €31 δις. Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών (μερίδιο  43%) ενισχύθηκαν κατά 11%, οι εισπράξεις από μεταφορικές υπηρεσίες (μερίδιο 42%) κατά 9%) και οι εισπράξεις λοιπών υπηρεσιών (μερίδιο 14%) κατά 20%. Το εμπορικό πλεόνασμα υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 17% ή κατά €2,8 δις.
 
 
*Σημείωση: Σημειώνεται ότι τα στοιχεία εξωτερικού εμπορίου που δημοσιεύονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) βασίζονται στην τελωνειακή/φορολογική στατιστική και, επομένως, διαφοροποιούνται από αυτά του ισοζυγίου πληρωμών (Τράπεζα της Ελλάδος). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος, το εμπορικό ισοζύγιο καταρτίζεται με βάση τις στατιστικές πληροφορίες (στοιχεία συναλλασσόμενου, αξία αγαθών, χώρα προέλευσης και προορισμού, είδος εμπορεύματος και νόμισμα συναλλαγής) που αναγγέλλονται από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, για λόγους διασταύρωσης των στοιχείων, αντλεί απευθείας πληροφόρηση από τα διυλιστήρια για τις πληρωμές και εισπράξεις που αφορούν σε εισαγωγές και εξαγωγές καυσίμων, αντιστοίχως.
 

Αρνητική κατά 155 εκ. ευρώ η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις το Δεκέμβριο 2014, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ

 
Στο -3,1% διαμορφώθηκε το Δεκέμβριο του 2014, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 234 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 170 εκατ. ευρώ).

Η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Δεκέμβριο του 2014, ήταν αρνητική κατά 155 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 110 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,7%, από -3,6% το Νοέμβριο του 2014. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε αμετάβλητος στο -3,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ η καθαρή ροή χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 131 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2013: αρνητική καθαρή ροή 91 εκατ. ευρώ).

 
   

Παράταση έξι μηνών έλαβε η Ελλάδα σε ότι αφορά τις ασφαλίσεις πιστώσεων*
 

Παράταση έξι μηνών έλαβε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις πιστώσεων, παραμένοντας εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εμπορεύσιμους κινδύνους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι παρά τις όποιες θετικές εξελίξεις στην οικονομία, η Ελλάδα έπρεπε να εξαιρεθεί από τη λίστα των κρατών με εμπορεύσιμους κινδύνους και, κατά συνέπεια, έως και τις 30 Ιουνίου 2015 η χώρα μας συνεχίζει να εξαιρείται από τη λίστα των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους (χώρες ΟΟΣΑ). Αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγείς των χωρών μελών της ΕΕ θα μπορούν μέχρι τότε να ασφαλίζουν τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν σε Έλληνες εισαγωγείς με την εγγυοδοσία των Υπουργείων Οικονομικών των χωρών εξαγωγής.

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό το ιδιότυπο αυτό καθεστώς ήδη από τον Απρίλιο του 2012, οπότε η Ελληνική οικονομία περιήλθε σε αδιέξοδο λόγω της ύφεσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε την ανωτέρω απόφαση συγκεντρώνοντας στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μπορείτε να δείτε
εδώ και την πρόσφατη ανακοίνωση για την Ελλάδα εδώ.

 


   
Τυχόν επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ή προτάσεις βελτίωσης του "ΙΕΕΣ Monthly Export Report" μπορείτε να αποστείλετε με e-mail στο info@seve.gr
ΣΕΒΕ – Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 10709, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535 333, F: 2310 543 232 e-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr