Copy

 

                   

Monthly Export Report  25Dec 2016 

Το  ερευνητικό «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
Ο ΣΕΒΕ που το 2015 έκλεισε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του (1975), αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 600 μέλη από όλη την ελληνική επικράτεια και από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

 
 


 
Σχόλιο του Προέδρου του ΣΕΒΕ Δρ.Κυριάκου Λουφάκη για την έλλειψη ρευστότητας και την αναγκαία ρύθμιση των "κόκκινων δανείων"
 


Ευρωπαϊκό Εξαγωγικό Εμπόριο αγαθών, Ιαν-Οκτώβριος 2016

Εξελίξεις στις διεθνείς αγορές: Highlights
Έρευνα της ICAP για την γυναικεία επιχειρηματικότητα για το 2016

Στο -1,3% η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον Νοέμβριο 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ

 

 Σχόλιο του Πρόεδρου του ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκου Λουφάκη για την έλλειψη ρευστότητας και την αναγκαία ρύθμιση των "κόκκινων δανείων"


"Το 2016 που αφήσαμε πριν μερικές ημέρες πίσω μας ήταν μία ακόμη δύσκολη χρονιά για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, τόσο η διοίκηση, όσο και το προσωπικό του ΣΕΒΕ συνεχίσαμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια υπηρετώντας στο ακέραιο τον στόχο υποστήριξης της εθνικής εξωστρέφειας.

Το νέο έτος θα πρέπει όλοι μας να κοιτάξουμε μπροστά με αισιοδοξία, παρά τα δεδομένα προβλήματα και το ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα αντικίνητρα παραμένουν πολλά και εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι οι μικρές δυνατότητες χρηματοδότησης των εξαγωγών, λόγω των capital controls, τα οποία έχουν αποδυναμώσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Εάν οι τράπεζες δε σταθούν στα πόδια τους, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις,  οι ελληνικές εξαγωγές θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλα εμπόδια στην προσπάθεια τους να αναπτυχθούν.

Επιπλέον, η έλλειψη ρευστότητας των επιχειρήσεων επιτείνεται από το γεγονός,  ότι το κράτος δεν αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς αυτές, με το κυριότερο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς, εξαιτίας της μη έγκαιρης επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ. Ο Έλληνας εξαγωγέας είναι ο μόνος στον κόσμο που επιβαρύνεται με πρόστιμο 24%, έστω και αν αυτό σε μεγάλο βάθος χρόνου το παίρνει πίσω. Ακόμα, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας της χώρας, το οποίο πέραν της προβληματικής εικόνας της χώρας συνολικά, επιτείνεται από τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εσωτερική αγορά με κλεισίματα δρόμων, λιμανιών και σιδηροδρόμων από οργανωμένες μειοψηφίες.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί, ότι η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος περνάει μέσα από την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των κόκκινων δανείων.

Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης εξαιτίας των «κόκκινων δανείων» όχι μόνο των προβληματικών, αλλά και υγιών και βιώσιμων επιχειρήσεων, θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο η αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών δανείων, με βασικό στόχο τη διάσωση των επιχειρήσεων και όχι των επιχειρηματιών.
 
Στον ΣΕΒΕ θεωρούμε, ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί στηριζόμενο σε μία σειρά από βασικές αρχές. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει αφενός διαχωρισμός μεταξύ βιώσιμων και μη βιώσιμων επιχειρήσεων, αφετέρου διαχωρισμός συνεργάσιμων και μη συνεργάσιμων επιχειρήσεων.
 
Επιπλέον, για τις υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις το κούρεμα των υποχρεώσεων τους προς τις τράπεζες πρέπει να είναι μόνο η αρχή. Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση του χρέους θα πρέπει να συνοδευτεί από χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιστρέψουν σταδιακά στην ομαλότητα και να αναπτυχθούν.
 
Αυτό μπορεί να γίνει με συνδυασμό απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεων με το κόστος να βαρύνει τις τράπεζες, αλλά και με τη συμμετοχή νέων επενδυτικών κεφαλαίων στο κεφάλαιο της επιχείρησης, μειούμενης αναλογικώς της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στη σύνθεση της."

 


 


Εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο, Νοέμβριος 2016


Η ήπια αύξηση εξαγωγών αγαθών (χωρίς καύσιμα) που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015, μετά και την σταδιακή υποχώρηση της επίδρασης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες και τον Νοέμβριο 2016 οι εξαγωγές αγαθών υπολογίζονται υψηλότερες κατά 11,1% συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2015, με αποτέλεσμα στο ενδεκάμηνο 2016 να ανέρχονται συνολικά σε €17 δις.
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφεται σταδιακή αποδυνάμωση στις εξαγωγές αγαθών, με οριακή πτώση συνολικά κατά 0,6% το ενδεκάμηνο 2016, σε ετήσια βάση.
 
Η ανάσχεση της πτωτικής τάσης στις εξαγωγές αγαθών (εκτός καυσίμων, που συνεχίζουν την κατακόρυφη πτώση και τον Νοέμβριο 2016 κατά 11,5% σε ετήσια βάση) προέρχεται από την άνοδο σε βιομηχανικούς κλάδους όπως: φάρμακα (19%), μηχανολογικός εξοπλισμός (13%), πλαστικά (5%) και αγροτικούς κλάδους όπως: νωποί καρποί & φρούτα (20%), ), ιχθυηρά (15%), καπνά (13%), λίπη & έλαια (12%), παρασκευασμένα λαχανικά & φρούτα (11%), βαμβάκι (9%).
 
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αγαθών (χωρίς καύσιμα), τον Νοέμβριο 2016 κατέγραψαν σημαντική πτώση κατά 12,3% συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2015, μετά από άνοδο τους δύο προηγούμενους μήνες. Στο ενδεκάμηνο 2016 υπολογίζονται συνολικά σε €31,9 δις.

  

Εξελίξεις στις Διεθνείς Αγορές: Highlights


 
  • Για την Ελλάδα, ο οίκος Moody's εκτιμά, ότι το 2017 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
 
  • Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε από 0,6% στο 1,1% καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 3,5 ετών.
 
  • Στη Γερμανία, η ανεργία παρέμεινε στο 6%, ενώ ο πληθωρισμός ενισχύθηκε σημαντικά και από το 0,8% ανήλθε στο 1,7%
 
  • Στις ΗΠΑ οι εξαγωγές μειώθηκαν 0,2% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 1,1% με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να ξεπεράσει τα $45 δις. 
 
  • Στη Γαλλία ο πληθωρισμός σημείωσε οριακή άνοδο και ανήλθε στο 0,6%.

 
 


Έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα για το 2016

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ICAP για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα οι  επιδόσεις της γυναικείας επιχειρηματικότητας για το 2016 ήταν ιδιαίτερα θετικές. Συγκεκριμένα, ενδυναμώνεται η τάση διείσδυσης των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της Ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακά αυξανόμενη αποδοχή των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι, σήμερα 3.757 εταιρείες έχουν στο τιμόνι τους Γυναίκες (ποσοστό 22,4%  επί συνόλου 16.773 εταιρειών που δημοσίευσαν ισολογισμό), μερίδιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (21,1% του συνόλου).

Βασικό χαρακτηριστικό της γυναικείας παρουσίας στο τιμόνι των επιχειρήσεων είναι ότι, αυτή εντοπίζεται κυρίως σε εταιρείες μικρότερου μεγέθους. Έτσι, συναντάμε γυναίκες στην κορυφή στο 25% του συνόλου των πολύ μικρών εταιρειών (με κύκλο εργασιών <€2 εκατ.), ενώ στις μεγάλου μεγέθους εταιρείες (>€50 εκατ.). το ποσοστό των γυναικών που διοικούν περιορίζεται σε 11%.

Όπως έδειξε η πρόσφατη έρευνα της ICAP που απευθύνθηκε σε 680 μεγαλύτερες εταιρείες με Γυναίκες επικεφαλής, αυτές είναι υψηλού μορφωτικού επιπέδου, αφού  πάνω από το 33% διαθέτει Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών. Δείχνουν επιμονή και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ως τη σημαντικότερη ανταμοιβή τους την προσωπική ανάπτυξη, την καταξίωση και αναγνώρισή τους στο επαγγελματικό περιβάλλον. Παράλληλα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι, ο βασικότερος παράγοντας που οδηγεί στην καταξίωση είναι η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία και πραγματοποίηση καριέρας (82%) και η αξιοποίηση ευκαιριών (81%).

Επιπλέον, οι Γυναίκες επικεφαλής εργάζονται σκληρά, δεδομένου ότι το 50% εξ’ αυτών εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα, ενώ παράλληλα έχουν αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις. Επίσης χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία και εργατικότητα, ενώ θεωρούν ότι υπερτερούν των ανδρών συναδέλφων τους στον τομέα της καλύτερης κατανόησης συναδέλφων, στις επικοινωνιακές δεξιότητες και στο επίπεδο της διορατικότητας.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τις δυνατότητες των Γυναικών και συνεπώς τόσο η Πολιτεία όσο και οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν περισσότερο το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες.

 

 

 

Στο -1,3% η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα τον Νοέμβριο 2016, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ
 

Tο Νοέμβριο του 2016, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο -1,3%, από -1,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 62 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 308 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Νοέμβριο του 2016, ήταν θετική κατά 283 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 88 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,2%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο 0,5%, από 0,1% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 226 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 126 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο -4,3% το Νοέμβριο του 2016, από -5,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 57 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 214 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων 

Tο Νοέμβριο του 2016, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 13 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 36 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -2,1%, από -2,2% τον προηγούμενο μήνα.
 

 


   
Τυχόν επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ή προτάσεις βελτίωσης του "ΙΕΕΣ Monthly Export Report" μπορείτε να αποστείλετε με e-mail στο info@seve.gr
ΣΕΒΕ – Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 10709, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535 333, F: 2310 543 232 e-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SEVE - Greek International Business Association · Morihou Sq. 1 · Thessaloniki 54625 · Greece

Email Marketing Powered by Mailchimp