Copy

 

                   

Monthly Export Report  11Oct 2015 

Το  ερευνητικό «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
Ο ΣΕΒΕ που φέτος κλείνει τα 40 χρόνια από την ίδρυση του (1975), αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 600 μέλη από όλη την ελληνική επικράτεια και από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

 

 


Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για τον νέο Επενδυτικό Νόμο

Οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εξαγωγές το οκτάμηνο Ιαν-Αύγ 2015

 


Εξελίξεις στις διεθνείς αγορές: Highlights
 

Στις αγορές του εξωτερικού το ελληνικό ρόδιΑρνητική κατά 1,5% η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο 2015, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ
 


Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για τον νέο
Επενδυτικό Νόμο

 
"Παρά τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με πιο πρόσφατο αυτό των capital controls, οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους αντέχουν και συνεχίζουν την προσπάθειά τους να είναι παρούσες στις αγορές του εξωτερικού. Είναι όμως επιβεβλημένη πλέον η άμεση εφαρμογή πρωτοβουλιών και δράσεων για την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων για εισαγωγές πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων, την ενίσχυση της ρευστότητας και χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, την απλούστευση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα και γενικότερα τη διασφάλιση κατά το δυνατό ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ο ΣΕΒΕ αναμένει από τη νέα Κυβέρνηση να ενισχύσει την ελληνική παραγωγή και την εξωστρέφεια, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, το νέο ΕΣΠΑ και το νέο επενδυτικό νόμο.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης κατέθεσε δέσμη προτάσεων, σύμφωνα με τις οποίες, ο νέος επενδυτικός νόμος θα πρέπει να δώσει έμφαση στη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη της εξωστρέφειας στη βάση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου της επιχείρησης για την ανάπτυξη των εξαγωγών της και της επιχορήγησης άυλων δαπανών που έχουν ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ οι επιχειρήσεις, στην παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, εξαντλώντας τις δυνατότητες, άμεσης ή έμμεσης, ακόμη και κατ’ εξαίρεση, ενίσχυσης για την Ελλάδα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων για εξωστρεφείς επιχειρήσεις και επενδύσεις, που στόχο έχουν την ενίσχυση εξαγωγών. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, αντίστοιχο κριτήριο με σημαντική συμμετοχή στη συνολική βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης.

Οι βελτιώσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την απρόοπτη μεταβολή συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις με δεδομένη τη βαθιά παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών στην οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, και το περιορισμένο έως ανύπαρκτο ενδιαφέρον για επενδύσεις.

Ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι οι ενισχύσεις του επενδυτικού θα πρέπει να εστιάσουν στις επιχορηγήσεις και όχι στις φορολογικές απαλλαγές καθώς η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι σήμερα το ζητούμενο. Βεβαίως η σημασία της φορολογικής απαλλαγής παραμένει για τις κερδοφόρες επιχειρήσεις και θα πρέπει η σχετική διαδικασία να απλουστευθεί αισθητά, χωρίς περιορισμούς, σε σχέση με την επιδότηση. 

Μείζον θέμα είναι η με κάθε τρόπο διευκόλυνση της ρευστότητας όπως με την επανεξέταση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, τη διεύρυνση της έννοιας της ίδιας συμμετοχής και την αύξηση των δόσεων της επιχορήγησης με βάση την υλοποίηση της επένδυσης. Επίσης οι περιορισμοί ως προς την απασχόληση θα πρέπει να επανεξεταστούν καθώς στόχος του επενδυτικού θα πρέπει να είναι καταρχάς η διατήρηση του προσωπικού των επιχειρήσεων στον αριθμό που βρίσκεται σήμερα.

Βασικές αλλαγές θα πρέπει να γίνουν και ως προς την απλοποίηση, τυποποίηση και συντόμευση της όλης διαδικασίας από την υποβολή μέχρι την ολοκλήρωση και η παράλληλη με το σχέδιο νόμου επεξεργασία του εφαρμοστικού πλαισίου, τo οποίo θα πρέπει να τεθεί σε διαβούλευση ταυτόχρονα με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο.

Δύο βασικές προϋποθέσεις για τις όποιες αλλαγές, πέραν βεβαίως της ανάγκης εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τον επενδυτικό νόμο, συνιστούν:
 
  1. η διασφάλιση ενός αξιόπιστου, αντικειμενικού και ευέλικτου μηχανισμού αξιολογήσεων-εγκρίσεων-εκταμιεύσεων, με την αντίστοιχη τεχνογνωσία και εξειδίκευση 
     
  2. η διασφάλιση διαδικασιών one-stop-shop ή τουλάχιστον fast track για όλες τις επενδύσεις, μεγάλες, μεσαίες και μικρές (σε θέματα αδειοδοτήσεων, κ.λ.π)  31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις.
 
Τέλος, αιτήματα του ΣΕΒΕ αποτελούν ο άμεσος έλεγχος και εκκαθάριση-περαίωση εκκρεμοτήτων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων και η παράταση της διάρκειας ισχύος των νόμων 3299/04 και 3908/11 μέχρι την  31/12/17, χωρίς όρια και προϋποθέσεις."


Το σύνολο των προτάσεων του ΣΕΒΕ μπορείτε να δείτε 
εδώ.


 


   
 


Οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εξαγωγές το οκταμηνο Ιαν-Αύγουστος 2015


Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών το οκτάμηνο Ιαν-Αύγουστος 2015 ενισχύθηκαν κατά 7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Να σημειωθεί ότι στο σύνολο των 28 κρατών-μελών, τα 23 κατέγραψαν αύξηση στις εξαγωγές τους, η Λετονία στασιμότητα και μόλις 4 πτώση το οκτάμηνο 2015. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat, μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών σημείωσαν οι χώρες Κύπρος (+25%), Ιρλανδία (+21%), Ην. Βασίλειο (+11%) και Κροατία (+11%). Στον αντίποδα, μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών καταγράφηκε στα κράτη-μέλη Λιθουανία (-5%), Ελλάδα (-3%), Φιλανδία (-3%) και Εσθονία (-2%). Κλαδικά, στις εξαγωγές των Ευρωπαϊκών κρατών – μελών προς τρίτες χώρες, με ταχύτερους ρυθμούς κινήθηκαν οι εξαγωγές χημικών προϊόντων (+15%) και μηχανημάτων-οχημάτων και τροφίμων-ποτών (6%), ενώ ισχυρή πτώση σημειώθηκε στις εξαγωγές πετρελαιοειδών (-21%).
 


 
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εξαγωγές, παρόλο που παρουσιάζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη, η κάμψη αυτή είναι συγκυριακή και οφείλεται στη μεγάλη εξάρτηση των εξαγωγών από τα πετρελαιοειδή που, λόγω της τιμής του πετρελαίου, είναι σε αξία μειωμένες. Η πορεία των υπόλοιπων κλάδων είναι ανοδική και σε ορισμένες περιπτώσεις έντονα ανοδική. Συγκεκριμένα, συνεχίζοντας την ανοδική τους πορεία από την αρχή του έτους, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή τον Αύγουστο ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 6,8% και στο διάστημα Ιαν-Αύγουστος κατά 12,3%.
 

Κλαδικά, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις, με τον ρυθμό αύξησής τους να ενισχύεται σημαντικά κατά 17,4% στο εξεταζόμενο διάστημα. Στη μεταβολή αυτή συνέβαλαν κυρίως τα λίπη-έλαια (+203%), αλλά και τα ποτά-καπνά (+23%) και τα τρόφιμα (+4%). Οι εξαγωγές πρώτων υλών υπολογίζονται σε €628 εκατ., αυξημένες κατά 5,4% από το οκτάμηνο 2014. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων κινούνται ανοδικά, με ρυθμό 10,7%. Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή των μηχανημάτων & υλικού μεταφορών (+19,2%) και των βιομηχανικών ειδών ταξιν. κατά α’ ύλη (+16,3%), ενώ τα χημικά προϊόντα κατέγραψαν μικρότερη αύξηση εξαγωγών (1,7%).


 

Εξελίξεις στις Διεθνείς Αγορές: Highlights


 
  • Η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο
 
  • Στη Γερμανία ο δείκτης ZEW για τις οικονομικές προσδοκίες μειώθηκε τον Σεπτέμβριο στις 1,9 μονάδες από τις 12,1 που ήταν τον προηγούμενο μήνα.
 
  • Στις ΗΠΑ ο δείκτης μεταποίησης του ISM μειώθηκε από τις 51,1 στις 50,2 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο 2013.
 
  • Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) προχώρησε αιφνιδιαστικά σε νέα μείωση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, η PBOC μείωσε κατά 25 μονάδες το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους, φτάνοντάς το στο 4,35%, ενώ το επιτόκιο καταθέσεων ενός έτους, έπιασε το 1,5%.
 
  • Στη Ν. Κορέα, ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο μειώθηκε οριακά στο 0,6%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 8,3%.
 
  • Στην Ιαπωνία, η βιομηχανική παραγωγή και οι εξαγωγές παρουσίαστηκαν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο τον Αύγουστο. Παράλληλα, αρνητικός μετά από 2 χρόνια καταγράφηκε ο δομικός πληθωρισμός της Ιαπωνικής οικονομίας.
 

Στις αγορές του εξωτερικού το ελληνικό ρόδι

 
Παγκόσµιος παίκτης αρχίζει σταδιακά να γίνεται το ελληνικό ρόδι. Σύµφωνα µε τον διευθυντή του Α.Σ. Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγ. Αθανασίου ∆ράµας, κ. Παναγιώτη Αθανασιάδη, η ζήτηση του διεθνώς, τόσο για το νωπό ρόδι όσο και για το χυµό είναι τον τελευταίο καιρό αυξημένη.
 
Μάλιστα, για το 2015 η ζήτηση είναι αυξηµένη και από νέες αγορές, κυρίως του Αραβικού κόσµου, εκτός από τις παραδοσιακές αγορές, όπως είναι η Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ωστόσο φέτος η ελληνική παραγωγή είναι μειωμένη, κατά 30-40%, στους 10.000 τόνους.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασιάδη και σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Agrenda, οι τιµές που έδωσε φέτος ο Συνεταιρισµός κυµάνθηκαν µεταξύ 50-60 λεπτών το κιλό για τα πρώτης ποιότητας και στα 20 για τα β’.

Σηµειώνεται επίσης, ότι τα περισσότερα ρόδια της περιοχής κατατάσσονται σε αυτά της β’ ποιότητας, που προορίζονται δηλαδή για χυµό, λόγω του ότι τα δέντρα είναι ακόµα νεαρά. Για αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις έντονες καιρικές συνθήκες, µε αποτέλεσµα φέτος η παραγωγή να είναι µειωµένη.

 
Το διαβάσαμε εδώ.

 

 


Αρνητική κατά 1,5% η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα τον Σεπτέμβριο 2015, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ

 
Τον Σεπτέμβριο του 2015, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -1,5%, από -1,6% τον προηγούμενο μήνα, υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση τα στοιχεία της
ΤτΕ, η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 293 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 710 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2015, ήταν αρνητική κατά 51 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 422 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,0% έναντι -0,2% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1,2% τον Σεπτέμβριο του 2015, από -1,4% τον Αύγουστο του 2015 και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 116 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 427 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 19,3% τον Σεπτέμβριο του 2015, από 18,0% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 66 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων
Τον Σεπτέμβριο του 2015, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 5 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 20 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,1%, από -0,6% τον Αύγουστο του 2015.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων
Αρνητική κατά 237 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Σεπτέμβριο του 2015, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 267 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -3,2%, από -3,1% τον Αύγουστο του 2015.

 
 


   
Τυχόν επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ή προτάσεις βελτίωσης του "ΙΕΕΣ Monthly Export Report" μπορείτε να αποστείλετε με e-mail στο info@seve.gr
ΣΕΒΕ – Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 10709, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535 333, F: 2310 543 232 e-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr