Copy

 

                   

Monthly Export Report  09Aug 2015 

Το  ερευνητικό «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) ιδρύθηκε το 1990 από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ.
Ο ΣΕΒΕ που φέτος κλείνει τα 40 χρόνια από την ίδρυση του (1975), αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο σύνδεσμο επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα και το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα. Αριθμεί πάνω από 600 μέλη από όλη την ελληνική επικράτεια και από όλους τους κλάδους δραστηριότητας.

 

 


Σχόλιο Προέδρου ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκου Λουφάκη για τις τρέχουσες εξελίξεις

Οι ελληνικές εξαγωγές το α΄εξάμηνο 2015

 
Οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωζώνη από τη βίαιη πτώση των χρηματιστηρίων της Ασίας και ειδικότερα της Κίνας
 
 
Έρευνα της PwC  - Κεφάλαιο χρηματοδότηση: Οι δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων και η εικόνα στην Ελλάδα

Κερδίζοντας τις αγορές καταναλωτικών αγαθών των χωρών της Αφρικής
 
Αρνητική κατά 1,5% η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο 2015, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ
 

 

Σχόλιο Προέδρου ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκου Λουφάκη για τις τρέχουσες εξελίξεις


"Είναι προφανές, ότι η πολιτική αστάθεια τον τελευταίο χρόνο, το καίριο πλήγμα που δέχτηκε η αγορά από την εφαρμογή των capital controls αλλά και το βάρος των δημοσιονομικών μέτρων μπορούν να οδηγήσουν σε νέο σπιράλ ύφεσης την επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να μειωθούν οι συνέπειες στις επιχειρήσεις, την απασχόληση και τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, πρέπει να επανέλθουν η σταθερότητα και η ασφάλεια στις οικονομικές συναλλαγές το συντομότερο δυνατόν.
 
Ιδιαίτερα πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση των αρνητικών συνεπειών της εφαρμογής των capital controls που, παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει, εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τις ελληνικές επιχειρήσεις και να έχουν αρνητικότατες συνέπειες στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας. Θα πρέπει άμεσα να δοθεί η δυνατότητα πληρωμής τιμολογίων εξωτερικού χωρίς προαπαιτούμενα, γραφειοκρατικές διαδικασίες και χρονικές καθυστερήσεις. Έτσι μόνο θα επέλθει η ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 
Αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από την ύφεση, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους από τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας, της παραγωγής και της εξωστρέφειας. Αυτό προϋποθέτει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το συντομότερο και τη διαμόρφωση ενός φιλικότερου επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.

Αν ο στρατηγικός στόχος της νέας Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ενθαρρυνθεί η αύξηση της παραγωγής με ελληνικές και ξένες άμεσες επενδύσεις, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη, η έξοδος από την κρίση μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη. Διότι και τις δυνατότητες έχουμε και τα κόστη επένδυσης έχουν πέσει τόσο χαμηλά που καθιστούν την χώρα μας ελκυστικό επενδυτικό προορισμό."

 


   
 


Οι ελληνικές εξαγωγές το α' εξάμηνο 2015


Το α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε αξία σε €12,9 δις, συμπ. καυσίμων, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφοντας πτώση κατά 1,8% συγκριτικά με το α΄ εξάμηνο 2014. Οι εισαγωγές αγαθών αντίστοιχα κατέγραψαν πτώση κατά 6,1%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να βελτιωθεί κατά 11,9% που σε αξία υπολογίζεται σε €1,2 δις.
 
Οι εισπράξεις από υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος, το α’ εξάμηνο 2015 ενισχύθηκαν κατά 2,9% ή κατά €357,7 εκατ. Ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών το διάστημα Ιαν-Ιούνιος 2015 ανέρχονται σε 15,1%, ενώ μαζί με τις εισπράξεις από υπηρεσίες το ποσοστό υπολογίζεται σε 27%


 
 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας βρίσκεται στην 20η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών. Συνολικά οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών (συμπ. πετρ) το α΄ εξάμηνο 2015 μειώθηκαν κατά 3% συγκριτικά με τα α’ εξάμηνο 2014.
 
Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά 13,7% το εξεταζόμενο διάστημα, σε ετήσια βάση, αφού πλην των καυσίμων όλοι οι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση. Πιο συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στους κλάδους: λίπη και έλαια (209,6%), ποτά και καπνά (29,7%), μηχανήματα και οχήματα (22,3%) και βιομηχανικά προϊόντα ταξινομημένα κυρίως κατά α’ ύλη (17,6%).

 

 
 

Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των καυσίμων στην κλαδική σύνθεση των εξαγωγών είναι υψηλότερη για την Ελλάδα στο σύνολο των 28 χωρών-μελών, με μερίδιο 29,5%. Υψηλή είναι η συμμετοχή των εξαγωγών καυσίμων και στην Κύπρο (25%), όπου όμως καταγράφηκε, σε αντίθεση με τη χώρα μας, σημαντική αύξηση το α΄εξάμηνο 2015 κατά 114,8%.
 


 
 
 

Οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωζώνη από τη βίαιη πτώση των χρηματιστηρίων της Ασίας και ειδικότερα της Κίνας


 

 
Σύμφωνα με την Wall Street Journal οι φόβοι εστιάζονται κυρίως σε μία καθοδηγούμενη από την Κίνα επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών, οι οποίοι ανατρέπουν τις ελπίδες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, ότι μία ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη και ένα αδύναμο ευρώ θα έδιναν ώθηση στην υποτονική ανάκαμψή της.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι η άμεση οικονομική έκθεση της Ευρώπης στην Κίνα, μέσω των εξαγωγών, είναι περιορισμένη, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη και άλλες ασιατικές οικονομίες που είναι στενά συνδεδεμένες με την Κίνα, σημειώνουν οικονομολόγοι. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει τις στενότερες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, αλλά οι εξαγωγές της προς αυτή αποτελούν μόνο το 6,6% των συνολικών γερμανικών εξαγωγών, σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας. Ωστόσο, η Ευρώπη μπορεί να είναι ευάλωτη με έμμεσους τρόπους, εάν η αναταραχή στην κινεζική αγορά συνεχισθεί, ιδιαίτερα μέσω της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

Το ευρώ άρχισε να ανατιμάται έναντι του δολαρίου και πολλών άλλων νομισμάτων, μετά τη σημαντική εξασθένησή του στις αρχές του 2015. Ένα αδύναμο ευρώ αποτελούσε πηγή ελπίδας για μία ισχυρότερη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, καθώς βοηθά τους Ευρωπαίους εξαγωγείς, καθιστώντας τις φθηνότερες για τους ξένους. Οι πολιτικές νομισματικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και, αντίστοιχα, οι προσδοκίες ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αύξανε τα επιτόκια το Φθινόπωρο, ήταν που προκάλεσαν σε μεγάλο βαθμό την εξασθένηση του ευρώ φέτος. Οι επενδυτές θεωρούν τώρα ότι η Fed θα διστάσει να αυξήσει τα επιτόκια, ωθώντας το δολάριο σε υποτίμηση και το ευρώ σε ανατίμηση.

Το ευρώ είναι ακόμη σχετικά φθηνό (λίγο κάτω από τα 1,16 δολάρια), αλλά μία συνέχιση της ανατίμησης του ευρώ θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές για τις ευρωπαϊκές εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα αν ταυτόχρονα το διεθνές εμπόριο ήταν αδύναμο. Μία ανατίμηση του ευρώ μπορεί να κρατήσει, επίσης, χαμηλό τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, κάτι που αποτελεί πονοκέφαλο για την ΕΚΤ, η οποία πασχίζει να τον αυξήσει προς τον στόχο της που είναι λίγο κάτω από το 2%. Ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός, που κρατά υψηλό το κόστος των επιτοκίων και πλήττει τους δανειζόμενους, ήταν ένας από τους παράγοντες της αναιμικής ανάπτυξης της Ευρώπης.

Στα «συν» για την Ευρώπη, είναι ότι η επίπτωση από την αγορά της Κίνας πιέζει προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αρκετό δικό τους πετρέλαιο και πρέπει να δαπανούν πολλά χρήματα για εισαγωγές ενέργειας. Έτσι, με τη μείωση των τιμών πετρελαίου, μειώνονται οι δαπάνες για εισαγωγές και, εφόσον οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές της βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης, θα τονώσουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.


Tο συνολικό άρθρο της WSJ μπορείτε να το διαβάσετε
εδώ.


 
 

Έρευνα της PwC  - Κεφάλαιο χρηματοδότηση: Οι δυσκολίες των μικρών επιχειρήσεων και η εικόνα στην Ελλάδα

 
 
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα της PwC oι μικρές επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησής τους σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες και το μεταξύ τους χάσμα διαρκώς να μεγαλώνει. Το 2010, το χάσμα μεταξύ του μεγέθους κεφαλαίου κίνησης των μεγάλων εταιρειών και των μικρών επιχειρήσεων ανερχόταν σε μόλις 7,6 ποσοστιαίες μονάδες. Κατά τη διάρκεια της πενταετίας που ακολούθησε, το χάσμα αυτό αυξήθηκε σε 10,6 ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στις μικρές επιχειρήσεις παρατηρείται σημαντική επιδείνωση.
 
Από την ίδια σύγκριση διαπιστώνεται ότι οι μεγάλες εταιρείες έχουν την ικανότητα να παράγουν περισσότερα χρηματικά διαθέσιμα από τις δραστηριότητές τους, εν μέρει λόγω χαμηλότερων αναγκών χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης. Οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε εξωτερικό δανεισμό για χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα συγκριτικά υψηλότερα επιτόκια που πληρώνουν δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
 
Η βελτίωση της χαμηλής αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης των μικρών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποδώσει τη χρηματοροή που απαιτείται για να σπάσει αυτός ο κύκλος και να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα.
 
Αυτά είναι κάποια από τα συμπεράσματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας που διεξήγαγε η PwC για το κεφάλαιο κίνησης -στην οποία παρουσιάζονται επιτυχημένες περιπτώσεις βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης.
 
Στη φετινή επισκόπηση διαφαίνεται, για πρώτη φορά από το 2010, ότι η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι εταιρείες συνειδητοποιούν τη σημασία της ρευστότητας έναντι των κερδών. Αυτή η βελτίωση συνέβαλε στην εκτόξευση των ταμειακών διαθεσίμων των εταιρειών στο 11,3%. Ωστόσο, μόνο 7 από τους 16 κλάδους κατάφεραν στην πραγματικότητα να βελτιώσουν το κεφάλαιο κίνησής τους σε σχέση με το 2010.
 
Η έρευνα εντόπισε διαφορά αποδοτικότητας και ανά γεωγραφική περιοχή. Οι ασιατικές εταιρείες έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά καθαρών κεφαλαίων κίνησης (NWC) και από τους λιγότερο αποδοτικούς ταμειακούς κύκλους, καθώς η αποδοτικότητα των κεφαλαίων κίνησής τους μειώθηκε σημαντικά κατά την τελευταία πενταετία.
 
Η ανάλυση της PwC εντοπίζει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των πρώτων και των τελευταίων ανά κλάδο και ανά χώρα. Η ανάλυση αναδεικνύει μια ανησυχητική τάση: το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων της κορυφής και της βάσης διευρύνεται.
 
Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, σύμφωνα με το διευθυντή του τομέα Μεγάλων Επιχειρήσεων της PwC στη χώρα μας, οι ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και η χρηματοδότησή του είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ελάχιστες εξ αυτών έχουν αναπτύξει έξυπνα συστήματα διαχείρισης, με αποτέλεσμα μεγάλα χρηματικά ποσά να είναι μόνιμα δεσμευμένα σε αποθέματα και πελάτες. Η συστηματική προσέγγιση του θέματος θα απελευθέρωνε κεφάλαια για τη στήριξη της ανάπτυξης αυτών των επιχειρήσεων.

Βρείτε τη συνολική έρευνα της PwC εδώ.

 
 

Κερδίζοντας τις αγορές καταναλωτικών αγαθών των χωρών της Αφρικής
 

Τα τελευταία χρόνια, επενδυτές και επιχειρήσεις αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση των τεράστιων δυνατοτήτων που παρέχει η αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά της Αφρικής. Η ήπειρος που στεγάζει πάνω από 1,1 εκατ. ανθρώπους σήμερα, θα αντιπροσωπεύει το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού το 2025, ενώ τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Αφρικανοί εισέρχονται στην κατηγορία «καταναλωτής» για τις δυτικές αγορές.
 
Ωστόσο παραμένουν οι γνωστοί αποτρεπτικοί παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αφρική, όπως η πολιτική αστάθεια και οι κακές υποδομές, που κάνουν τις εταιρίες να διστάζουν να μπουν στην ήπειρο.
 
Το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό σε όρους εργασίας στην Αφρική αυξάνεται κατά 2,7% ετησίως (αντίστοιχα ποσοστά για την Λατινική Αμερική υπολογίζονται σε 1,3% και 1,2% για τη Νοτιοανατολική Ασία). Μέχρι το 2025, σχεδόν τα 2/3 των εκτιμώμενων 303 εκατ. νοικοκυριών της Αφρικής θα έχουν ένα σεβαστό διαθέσιμο για κατανάλωση εισόδημα. Αυτή η μαζική επέκταση του καταναλωτισμού (προσθήκη 90 εκατ. καταναλωτών σε μόλις 10 χρόνια) θα τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ της ηπείρου από 4,9% σήμερα στο 6,2% την επόμενη δεκαετία, ξεπερνώντας κατά πολύ τον παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης.
 
Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές της Αφρικής είναι νέοι και πρόθυμοι να δαπανήσουν το εισόδημά τους. Το 53% των καταναλωτών σήμερα είναι μεταξύ 16 και 34 ετών, μια ηλικιακή ομάδα που είναι πιο ενημερωμένη και πρόθυμη να δοκιμάσει νέα προϊόντα. Αυτοί είναι οι καταναλωτές που θα συμβάλλουν σε περισσότερο από $400 δις. συνολική αύξηση της κατανάλωσης την επόμενη δεκαετία.
 
Οι βασικές τάσεις που τροφοδοτούν αυτή την τάση και θα συνεχίσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην καταναλωτική αγορά της Αφρικής είναι η αστικοποίηση και η επέκταση των τηλεπικοινωνιών. Μέχρι το 2025, σχεδόν το 50% των Αφρικανών θα ζουν σε πόλεις. Η Αφρική έχει ήδη πολλές πόλεις, με περισσότερο από 1 εκατ. κατοίκους, όπως η Βόρεια Αμερική. Στις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής, η αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να συναγωνιστεί ακόμα και των μεγάλων πόλεων στη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία ή και την Κίνα.Οι προκλήσεις
 
-Πολιτική αστάθεια και συγκρούσεις. Οι πόλεμοι και οι αυταρχικές κυβερνήσεις εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και την πολιτική σε πολλές χώρες της Αφρικής. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο δείκτη ελευθερίας, από τις 54 αφρικανικές χώρες, μόλις οι 10 έχουν χαρακτηριστεί ελεύθερες, οι 22 θεωρούνται εν μέρει ελεύθερες και οι δεν θεωρούνται ελεύθερες.
 
-Κακές υποδομές. Παρά το γεγονός ότι πολλές αφρικανικές πόλεις έχουν σύγχρονα συστήματα δρόμων, μόνο περίπου το 1/3 των Αφρικανών ζουν μέσα σε 2 χλμ. Ασφαλτοστρωμένο δρόμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλο τον χρόνο. Τα μεταφορικά κόστη στο εσωτερικό της ηπείρου είναι απαγορευτικά δαπανηρό (5 έως 8 φορές υψηλότερα απ’ ότι σε αγορές όπως η Βραζιλία ή το Βιετνάμ), ενώ περίπου το 70% του πληθυσμού δεν έχει ακόμα πρόσβαση σε ηλεκτρισμό. Τα προβλήματα αυτά όχι μόνο περιορίζουν τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και την προσφορά. Τα λιμάνια σε πολλά αφρικανικά κράτη έχουν προβλήματα χωρητικότητας καθώς και υψηλά κόστη.
 
-Πολλές γλώσσες. Για να επικοινωνούν αποτελεσματικά τα προϊόντα τους στους αφρικανούς καταναλωτές οι εταιρίες θα πρέπει να μεταφράσουν το περιεχόμενο σε μια πληθώρα γλωσσών. Η Νότια Αφρική έχει 11 επίσημες γλώσσες. Η επικοινωνία γίνεται περισσότερο περίπλοκη καθώς υπάρχει υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού στην  ήπειρο. Σε ορισμένες χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας, το ποσοστό αναλφαβητισμού φτάνει το 70%.
 
-Κατακερματισμένη αγορά λιανικής. Οι αφρικανοί αγοράζουν τα αγροτικά προϊόντα τους κυρίως από τοπικά παντοπωλεία ή ανεξάρτητα καταστήματα.      Το ποσοστό των παντοπωλείων που έχουν εξαγοραστεί από μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ-μάρκετ είναι πολύ χαμηλά και μονοψήφια. Εξαίρεση εδώ αποτελεί η αγορά της Νότιας Αφρικής.
 
-Χαμηλή διαθεσιμότητα στατιστικών δεδομένων. Ιστορικά υπάρχει μεγάλη έλλειψη στατιστικών δεδομένων για τις αγορές της Αφρικής, αναγκαία για να γίνει μια σωστή έρευνα αγοράς, γεγονός που ισχύει και σήμερα, εκτός από τις μεγαλύτερες πόλεις.Προσαρμογή προσφοράς στις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις
 
Είναι αναγκαίο οι εταιρίες να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις που οδηγούν στην μαζική υιοθέτηση των προϊόντων τους στην αγορά. Για παράδειγμα, η P & G άλλαξε τη σύσταση του απορρυπαντικού Ariel στη Νιγηρία, έτσι ώστε να βγάζει αφρό γρηγορότερα, με λιγότερο νερό, έχοντας ανακαλύψει ότι οι τοπικοί καταναλωτές θεωρούν τη σαπουνάδα ως δείκτη ποιότητας και αποτελεσματικότητας του απορρυπαντικού. Οι εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων πρέπει να συνειδητοποιήσουν όχι μόνο τις τοπικές προτιμήσεις για το προϊόν τους, αλλά και την τοπική αγοραστική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, στο Λάγος (Νιγηρία) και τη Λουάντα (Αγκόλα), οι καταναλωτές θεωρούν ότι τα προϊόντα διατροφής με χαμηλή τιμή, συνοδεύονται και από χαμηλή ποιότητα, ενώ οι καταναλωτές στο Ναϊρόμπι δεν μοιράζονται την ίδια αντίληψη και συνεπώς δεν διστάζουν να αγοράσουν τρόφιμα με έκπτωση. Ο ορισμός από την εταιρία ομάδων ανά χώρα, επιφορτισμένων με τη συλλογή γνώσεων για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των καταναλωτών είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων στις τοπικές αγορές της Αφρικής.Το συνολικό άρθρο της McKinsey μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.
 

Αρνητική κατά 1,5% η καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο 2015, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της ΤτΕ

 
Στο -1,5% διαμορφώθηκε o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο του 2015, έναντι -1,7% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 607 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 430 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. 

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούλιο του 2015, ήταν αρνητική κατά 204 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 416 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 0,0% έναντι -0,5% τον προηγούμενο μήνα.
Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε στο -1,1% τον Ιούλιο του 2015, από -0,7% τον Ιούνιο του 2015, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 839 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 378 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 16,5% τον Ιούλιο του 2015, από 2,5% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 635 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 38 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Ιούλιο του 2015, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 21 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 29 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -0,7% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με την ΤτΕ, αρνητική κατά 382 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα τον Ιούλιο του 2015, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 14 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο -3,1%.

 

   
Τυχόν επισημάνσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ή προτάσεις βελτίωσης του "ΙΕΕΣ Monthly Export Report" μπορείτε να αποστείλετε με e-mail στο info@seve.gr
ΣΕΒΕ – Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 10709, 541 10 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 535 333, F: 2310 543 232 e-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr