Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών | First Aid Courses  (Strovolos Municipality/Strovolos Municipal Multifunctional Foundation & Aglantzia Municipality)

Μαθήματα Social Media | Social Media Courses (Strovolos Municipality/Strovolos Municipal Multifunctional Foundation)

Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Computer Courses ( Aglantzia Municipality)

Μαθήματα Κυπριακών χορών | Cyprus Traditional Dance Lessons (Yeri Municipality)