Copy

Bekijk deze e-mail online

KNMOBeste lezer, van harte welkom,

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van nieuws en activiteiten van de KNMO en van belangrijke gebeurtenissen in de sector amateurmuziek.

De nieuwsbrief wordt verzonden aan onder meer de besturen van alle verenigingen die zijn aangesloten bij de bonden van de KNMO, met het vriendelijke verzoek deze door te zenden naar hun leden. Aanmelden voor persoonlijke ontvangst kan via de volgende link.
 


Reserveer vrijdag 24 juni in je agenda voor Festival Bombarie

Festival Bombarie - 23 t/m 26 juni in de Jaarbeurs te Utrecht: Het nieuw makersfestival boordevol workshops, masterclasses, optredens en fun.
Blaasmuzikanten en drummers opgelet, want vrijdag 24 juni staat geheel in het teken van blaasmuziek en drums. Zet deze dag vast met potlood in je agenda!
 


Méér Muziek in de Klas

De regeling Impuls Muziekonderwijs (Méér muziek in de klas) is bedoeld voor duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op basisscholen (of scholen voor speciaal onderwijs): zingen, het bespelen van instrumenten, muziek luisteren, bewegen op muziek, enz. Het gaat hier letterlijk om ‘meer’, dus nieuwe initiatieven of uitbreiding of verbetering van lopende activiteiten.
 
Scholen kunnen hierbij samenwerken met o.a. de lokale muziekschool en/of muziekvereniging(en). Muziekverenigingen kunnen een bijdrage leveren aan het verzorgen van de binnenschoolse lessen en zorgen dat hun buitenschoolse aanbod goed aansluit op wat de kinderen in de klas hebben geleerd.
De verenigingen kunnen niet zelf subsidie aanvragen in het kader van Impuls Muziekonderwijs, maar kunnen hiervan wel degelijk profijt hebben, onder meer door opleiding en aanwas van jeugdige leden.
 
De KNMO adviseert verenigingen daarom zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een of meerdere school/scholen in de omgeving om samenwerking te bewerkstelligen. Lees hier verder.
 
 


Nieuws van de KNMO doelgroep blaasmuziek

Herinnering: Nieuw reglement voor concertconcoursen HaFaBra per 01-01-2016
Omdat het Klein Repertorium komt te vervallen is er m.i.v. januari 2016 een nieuw reglement van kracht voor de KNMO Concertconcoursen voor Harmonie, Fanfare en Brassband, divisies 1-5 en introductie. Download hier het reglement.
 


Nieuws van de KNMO doelgroep Color Guard Nederland

Introducties Color Guard in Aalsmeer of Waalwijk  
Voor verenigingen die zoeken naar een andere en opwindende invulling van de winterperiode organiseert CGN een tweetal introducties over Color Guard, een grootse wintertak van de KNMO. Op 9 en 30 januari is er de mogelijkheid om uitgebreid en live kennis te maken met Color Guard.
 
Al meer dan dertig jaar organiseert Color Guard Nederland (CGN) in de winter een spannende competitie voor dansgroepen. Daar zijn veel groepen bij die zich speciaal toeleggen op deze vorm. Maar ook groepen voor wie het competitie-element een belangrijke stimulans is om in de winter de kwaliteiten voor de zomer te verhogen.
 
In deze introductie zal CGN voorafgaand aan een wedstrijd uitleg geven aan bestuurs- en staffleden van verenigingen die misschien wel gehoord hebben van CGN, maar nog niet zeker weten of het wel bij de leden van hun vereniging past.

Op zaterdag 9 januari en zaterdag 30 januari is er in respectievelijk Aalsmeer en Waalwijk ruimte voor degenen die kennis willen komen maken met Color Guard. Lees hier verder.
 


Nieuws van de KNMO doelgroep SMP

Nieuw reglement SMP per 2016
De doelgroepcommissie SMP heeft besloten om per 2016 het repertorium af te schaffen. Dit betekent dat het verplichte repertoire voor de SMP-concoursen en -wedstrijden voor korpsen komt te vervallen en dat dientengevolge de betreffende reglementen worden aangepast.
Daarnaast is de doelgroep van mening dat het reglement moet worden ingericht op basis van waardering en niet meer op basis van sanctie.
Het streven is om het reglement nog dit kalenderjaar af te ronden. Zodra het reglement definitief beschikbaar is zal dit hier worden gepubliceerd op de website van de KNMO. 

Verenigingen voor NKCS 2015 uitgenodigd
De TC en het kernteam SMP hebben besloten om alle verenigingen met minimaal 85 punten uit te nodigen voor het NKCS 2015. Dit NK vindt plaats op 30 januari 2016 in De Nieuwe Kolk in Assen.
Het NKCS (Nederlands Kampioenschap Concertwedstrijden Slagwerkensembles) 2015 wordt gehouden voor slagwerkkorpsen in de jeugd, 4e, 3e, 2e en 1e divisie.
Klik hier voor meer informatie.
 
Kwalificatienormen NK MMC 2015 bekend
De TC en het kernteam SMP hebben besloten om alle verenigingen met een eerste prijs uit te nodigen voor het NK MMC 2015. Dit NK vindt plaats op 23 januari 2016 in De Slagen in Waalwijk.
Het NK MMC (Nederlands Kampioenschap Marching & Music Contest) 2015 wordt gehouden voor blaas- en slagwerkkorpsen in de 4e, 3e, 2e en 1e divisie voor de onderdelen marcherend, concerterend of combi.
Verenigingen die hebben deelgenomen in de jeugddivisie kunnen in juni 2016 naar het NK voor jeugdorkesten in Vlissingen. Klik hier voor meer informatie.
 
Inschrijving voor NK Jeugd 2016 geopend
De inschrijftermijn voor de editie 2016 van het Nederlands Kampioenschap voor Jeugdkorpsen is geopend. Dit NK zal plaatsvinden op zaterdag 4 juni 2016 op het sportpark aan de Irislaan te Vlissingen.
Deelname kan plaatsvinden aan de mars-, marsparade- en showwedstrijden.
Korpsen die een try-out wensen kunnen in exhibition deelnemen. De Stichting NJF hoopt allen weer te mogen verwelkomen op dit grootse evenement.
Aanmelden kan via de link op de NJF website, www.nationaaljeugdfestival.nl/inschrijfformulier.php.
 


Nieuws van de KNMO doelgroep majorette & twirl

NK Majorette 2015
Het NK majorette wordt dit jaar vanwege het grote aantal inschrijvingen voor het eerst over twee dagen gehouden. Wedstrijdlocatie is Sporthal De Slagen, De Gaard 2 in Waalwijk. Op beide wedstrijddagen zullen ca.130 optredens plaatsvinden.
Op zaterdag 12 december is het kampioenschap voor de jeugd, op 19 december voor de junioren en senioren. Kijk hier voor meer informatie en het programma per dag.
De KNMO wenst alle deelnemers alvast veel succes en veel plezier bij hun optreden tijdens dit NK.
  
Bestuurssamenstelling NBTA Nederland
Met ingang van 1 november jl. is Conny van Walraven voorzitter van NBTA Nederland. Zij heeft in het afgelopen jaar al taken waargenomen als interim-voorzitter na het vertrek van Ton Houtman. Onlangs is deze periode geëvalueerd en heeft Conny besloten de functie van voorzitter op zich te nemen. Als voorzitter treedt zij ook op als landenpresident bij NBTA Europe. Sinds begin 2015 heeft Hans van den Broek als aspirant-bestuurslid meegedraaid binnen het bestuur. Deze periode heeft gediend als kennismakings- c.q. inwerkperiode en is onlangs geëvalueerd. Van beide kanten is de samenwerking goed bevallen en Hans is daarom met ingang van 1 november benoemd als bestuurslid. Hans heeft ruime bestuurlijke ervaring binnen de twirlwereld. NBTA is blij met deze uitbreiding.
 
NBTA Kampioenschappen
Bij NBTA Nederland is volop aandacht voor de beginner klasse. Voor hen werd een weekend met voorrondes georganiseerd op 28 en 29 november 2015 waaraan ook de intermediate en advance klassen konden meedoen. Deze laatste twee klassen gaan de strijd om het goud aan tijdens het Nederlandse Kampioenschap Twirl op
9 en 10 januari 2016. Voor de beginner klasse wordt een apart kampioenschap georganiseerd: het Runner-up Kampioenschap op 12 en 13 december 2015. Zo vlak voor de Kerstdagen is dit altijd een sfeervol en gezellig weekend. De KNMO wenst alle deelnemers veel succes!
 
EK Majorette 2017 in Nederland
Op het laatst gehouden NBTA Europe Congres, begin oktober in Italië, is de aanvraag van NBTA Nederland om het Europese Kampioenschap Majorette in 2017 te mogen organiseren behandeld. Wij zijn zeer verheugd dat het Congres heeft ingestemd en Nederland de organisatie heeft toegewezen. Daarmee krijgt Nederland, na de Europese Kampioenschappen Baton Twirling in 2013, opnieuw de mogelijkheid een internationaal kampioenschap binnen haar grenzen te organiseren.
Wij kijken ernaar uit de vele deelnemers en vertegenwoordigers uit heel Europa te mogen verwelkomen. Inmiddels zijn al enkele voorbereidende werkzaamheden gestart. Wij hopen uiteraard dat heel twirlend Nederland van 6 t/m 8 oktober 2017 naar de Topsporthal Almere zal komen.

Meer nieuws is te vinden op de geheel vernieuwde NBTA website www.nbta.nl of op Facebook https://www.facebook.com/NbtaNederland.
 


Veelgestelde vragen over Buma – Stemra

Deel 1 Grafisch reproductierecht
De laatste tijd ontvangen wij veel vragen van verenigingen over het kopiëren van bladmuziek. Daarom attenderen we graag op deze publicatie op de website van Buma-Stemra: http://www.bumastemra.nl/faq/grafisch-reproductierecht/
Zodra er meer bekend is over één nieuwe regeling per 2016 voor het kopiëren/vereenvoudigen en openbaar maken van liedteksten en/of muzieknotities/ bladmuziek, zal de KNMO dit meedelen via de website en deze nieuwsbrief.
 


Oproep van Vierdaagse Nijmegen aan Nederlandse orkesten

"100 MEETS 100"
 In 2016 is het honderd jaar geleden dat de Vierdaagse is ontstaan. Dit wordt groots gevierd en herdacht. Elk jaar zijn er tal van Nederlandse orkesten die zich spontaan aanmelden om op de vrijdagmiddag de intocht van dit grootste wandelevenement ter wereld op de Via Gladiola in Nijmegen muzikaal te ondersteunen.
De duizenden wandelaars zijn daar altijd erg blij mee, maar zeker ook de tienduizenden mensen die langs de route staan. 
Voor dit honderdjarig jubileum wil de organisatie iets unieks doen, nl. de intocht van de Vierdaagse mede laten opluisteren door Nederlandse orkesten die net als de Vierdaagse in 2016 honderd jaar bestaan. Daar zijn wel wat restricties aan verbonden, lees hier verder.  
 


LBM ondersteunt het Eurofestival 2016

Eurofestival 2016: zorg dat je erbij bent!
Op 16 en 17 april 2016 staat het prachtige podium van CC Don Bosco in Heel weer ter beschikking van maximaal 25 jeugdorkesten. Elk orkest heeft uitdagingen nodig om gemotiveerd te blijven en zich te ontwikkelen. Samen een prestatie neerzetten geeft ook nog eens veel voldoening. En dat geldt zeker voor een optreden tijdens het Eurofestival. Aan de samenstelling van het orkest zijn geen regels verbonden; iedereen kan dus meedoen.
Elk orkest ontvangt een schriftelijk verslag van een professionele jury.

Unieke ontmoetingen
Bovendien kunnen de jonge muzikanten meedoen aan drie workshops met gerenommeerde muzikanten bij Muziekcentrale Adams. Dirigeren, ademhaling of percussie; interactief leerzaam en leuk! Het bezoek aan Heel kan nog worden uitgebreid met een gezamenlijke feestavond en overnachting. Met ondersteuning van de LBM is het Eurofestival ieder jaar weer een waardevol weekend vol muziek en verrassende ontmoetingen. Kijk voor meer informatie, inschrijfmogelijkheden of een sfeerimpressie van voorgaande jaren op www.euro-festival.nl
 


Dirigentencursus met Lichte Muziek i.s.m. KLU

Op 1, 2 en 3 februari organiseert de BvOI een dirigentencursus Lichte Muziek i.s.m. het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Lees hier het volledige persbericht. 
 


Deadline voor Klankwijzer

Ook in het nieuwe jaar stelt Klankwijzer zich ten dienste van de leden van de KNMO om hun activiteiten te promoten. Op 2 februari 2016 verschijnt de volgende uitgave. Aankondigingen van activiteiten tussen 5 februari en 13 maart worden uiterlijk maandag 11 januari 2016 bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl
 
 


KNMO kantoor gesloten rondom kerst en oud en nieuw

Het kantoor van de KNMO is gesloten van donderdag 24 december tot en met vrijdag 1 januari. Op maandag 4 januari zijn de medewerkers u weer graag van dienst.

 


Twitter Facebook
KNMO
U bent ingeschreven via de website van de KNMO.

KNMO
Ganzenmarkt 6
Utrecht, 3512 GD
Netherlands

Add us to your address book
r.tesselaar@home.nl uitschrijven voor deze nieuwsbrief.