Copy

Bekijk deze e-mail online

KNMOBeste lezer, van harte welkom,

Via deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte houden van nieuws en activiteiten van de KNMO en van belangrijke gebeurtenissen in de sector amateurmuziek.

De nieuwsbrief wordt verzonden aan onder meer de besturen van alle verenigingen die zijn aangesloten bij de bonden van de KNMO, met het vriendelijke verzoek deze door te zenden naar hun leden. Aanmelden voor persoonlijke ontvangst kan via de volgende link.


Nieuws van de KNMO doelgroep SMP

Deelnemers Nederlands Kampioenschap solisten/ensembles SMP veel succes gewenst

Zaterdag 27 juni vindt in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel het NK voor solisten en kleine ensembles plaats. Het belooft weer een mooie muzikale dag te worden, met een vol programma.

Kom genieten van de prestaties van de veelal jonge topsolisten.
Het dagprogramma en de adresgegevens van de accommodatie vindt u hier.
De uitslagen zullen worden gepubliceerd op de KNMO-website.
 


Ook KNMO maakt bezwaar tegen kabinetsplannen om het lage btw-tarief te verhogen

De KNMO, de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BVOI) en de Vereniging van Nederlandse Koren Organisaties (VNK) maken ernstig bezwaar tegen de kabinetsplannen om het lage btw-tarief te verhogen.

Rijksbeleid treft opnieuw de (amateur)kunst en brengt de mogelijkheid voor mensen om iets aan hun hobby te doen ernstig in gevaar. Talloze muziekverenigingen worden door wegvallende muziekopleidingen en subsidies op lokaal niveau ernstig in hun bestaan bedreigd, de voornemens van dit kabinet maken de toegang tot amateurkunst alleen maar moeilijker.
Lees hier het volledige gezamenlijke persbericht.
 KNMO voorzitter Bart van Meijl ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas

Bart van Meijl is vanaf 1 maart 2015 lid van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs. De ambassadeurs van het platform werken de komende vijf jaar mee aan het doel van ‘Méér muziek in de Klas’: structureel muziekonderwijs voor alle kinderen van vier tot twaalf jaar. Bart van Meijl vertegenwoordigt binnen dit platform de sector amateurmuziek(verenigingen).

Méér Muziek in de Klas
Het belang van meer muziek in de klas wordt inmiddels breed erkend. Er werken dan ook veel mensen en organisaties aan mee om ervoor te zorgen dat alle kinderen op de basisschool in 2020 muziekles krijgen. Zowel landelijk als regionaal. Dat gebeurt onder andere door een subsidieregeling bij het Fonds Cultuurparticipatie waar scholen aanspraak op kunnen maken. Om het muziekonderwijs structureel in te bedden op school is het belangrijk dat scholen samenwerken met partners uit de regio: muziekverenigingen, muziekscholen en conservatoria. Vanaf 2016 krijgen schoolklassen de kans om hun regio te vertegenwoordigen in een tv-programma dat in het teken staat van muziek in de klas. Dit programma zal vanaf het najaar van 2016 te zien zijn op NPO 3. De strijd tussen de scholen start in het voorjaar van 2016 en zal te volgen zijn via internet.
Lees hier het volledige artikel.
 


Nieuws van de KNMO doelgroep blaasmuziek

Nieuw reglement concertconcoursen in de maak
Omdat per 1 januari 2016 het Klein Repertorium komt te vervallen, zal de doelgroepcommissie blaasmuziek een nieuw reglement voor concertconcoursen, divisies 1 t/m 5 en introductie, uitgeven.
Het huidige reglement wordt zodanig aangepast dat orkesten een programma kunnen samenstellen uit werken uit het Groot Repertorium en eventueel incidenteel goedgekeurde werken. Het nieuwe reglement (ingangsdatum 1-1-2016) wordt aan het begin van het laatste kwartaal 2015 gepubliceerd.
 


Nieuws van de KNMO doelgroep majorette & twirl

Meer samenwerking tussen KNMO-NBTA en NTSB
De voorzitters van de KNMO (namens de kernteams majorette en NBTA) en de Nederlandse Twirl Sport Bond (NTSB) hebben een intentieverklaring ondertekend om de komende periode de mogelijkheden te verkennen om op onderdelen te komen tot meer afstemming en samenwerking. 

De inzet is om samen de belangen van alle Nederlandse majorettes en twirlers nog beter te kunnen behartigen. Lees hier het persbericht.
 


KNMO bij Ballistic Brass

De KNMO-voorzitter was 23 juni live te gast in een dubbele uitzending van Ballistic Brass. Heeft u het gemist, luister hier.


Samen sterk voor de club!
Oproep van de Grote Clubactie

(Extra) inkomsten voor uw vereniging?
Heeft uw vereniging geld nodig voor nieuwe materialen?
Is het clubhuis toe aan een opknapbeurt of wilt u een uitje organiseren voor de hele vereniging? Start dan nu en haal geld op door loten te verkopen voor de Grote Clubactie.
De Grote Clubactie bouwt mee aan een gezond verenigingsleven in Nederland, omdat we geloven in de kracht en maatschappelijke waarde van vitale verenigingen. Met een loterij en ondersteunende voorzieningen helpen we verenigingen in muziek, cultuur en sport hun financiële positie versterken.
Grote Clubactie helpt zo'n 6.000 Nederlandse verenigingen al 43 jaar aan extra inkomsten.

Meer weten
Wilt u meer weten over het realiseren van extra inkomsten? Vraag dan informatie aan. Bel naar 013-455 28 25 of bezoek www.clubactie.nl. Heeft u nog vragen of wilt u deelnemen, laat het ons dan weten. We helpen u graag!


Week van de Amateurkunst 2016

Informatie voor verenigingen die hiermee alvast rekening willen houden in hun agenda: volgend jaar is de WAK van 28 mei t/m 5 juni.


Deadline voor Klankwijzer

Op 1 september 2015 verschijnt de eerste uitgave van Klankwijzer na de vakantie. Aankondigingen van activiteiten tussen 4 september en 11 oktober 2015 worden uiterlijk maandag 10 augustus 2015 bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.


Fijne zomervakantie gewenst

Het is bijna zover, de zomervakantie is in zicht. Het verenigingsleven staat de komende weken op een wat lager pitje. Tijd voor velen om even iets anders te doen en mogelijk andere culturen te verkennen.
De KNMO wenst iedereen een goede zomer toe en daarna een frisse start van een fantastisch nieuw seizoen!
 


Twitter Facebook
KNMO
U bent ingeschreven via de website van de KNMO.

KNMO
Ganzenmarkt 6
Utrecht, 3512 GD
Netherlands

Add us to your address book
r.tesselaar@home.nl uitschrijven voor deze nieuwsbrief.