Copy

Brandpreventieweken 2016:
Hé doe de deur dicht

Thema Brandpreventieweken 2016
Dit jaar is het landelijke thema van de campagne Brandpreventieweken ‘Hé doe de deur dicht’. In dit thema zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt. Het thema biedt volop gelegenheid om aan te sluiten bij de regionale Brandveilig Leven acties.
De landelijke campagne is zoals ieder jaar gericht op zowel de algemene doelgroep als de specifieke doelgroep senioren.
 
Hé doe de deur dicht
Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden.
Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders. De deurhanger communiceert deze boodschappen en vraagt aandacht voor rookverspreiding in de verblijfsruimte en tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.
 
Plaats hoorbare rookmelders
In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Daarom communiceren we deze boodschap prominent in de campagnemiddelen. Lees verder >>>

Brandje? Wat blus je zelf?
Het is voor veel mensen onduidelijk wanneer je wel of wanneer je niet een brandje zelf moet blussen. Op basis van internationale voorbeelden kiezen we voor de boodschap: Is de brand groter dan een voetbal? Blus de brand niet zelf en breng uw huisgenoten zo snel mogelijk in veiligheid. Vanzelfsprekend is tijdens de campagne ook aandacht voor de juiste wijze van blussen van kleine brandjes.

Vlucht veilig….
Een eerste inventarisatie van de regionale Brandveilig Leven acties geeft aan dat er ook dit jaar regionaal veel aandacht is voor het veilig vluchten en het bespreken van een vluchtplan. De eerste vraag tijdens het bespreken van het vluchtplan is of de bewoner de rookmelder kan horen als de deur dicht is. Kan men de rookmelder niet overal horen, kies dan voor rookmelders die onderling gekoppeld zijn. Het plaatsen van hoorbare rookmelders zonder aanvullende maatregelen heeft echter een beperkte effectiviteit bij mensen die verminderd of niet zelfstandig mobiel zijn. Zij kunnen na tijdige alarmering niet altijd snel genoeg vluchten. In die gevallen zijn aanvullende maatregelen nodig om de kans op brand/de effecten daarvan te beperken en  snelle ondersteuning te kunnen krijgen bij het vluchten.
 
….Of blijf in de rookvrije ruimte!
Als er door de dichte rook of andere omstandigheden geen mogelijkheid tot vluchten meer is, is het advies: Blijf in de rookvrije ruimte, houdt binnendeuren gesloten, maak de brandweer kenbaar waar u zich bevindt en wacht daar op redding.
DISTRIBUTIE REGIOPAKKETTEN

De Regiopakketten campagnemateriaal Brandpreventieweken zullen vanaf aanstaande woensdag 7 september bij de afgesproken adressen worden afgeleverd.

Rookmelderteam in actie!
In het rapport ‘Gebrand op Inzicht’ luidt de conclusie dat rookmeldercampagnes leiden tot een toename van het aantal huishoudens met werkende, juist geplaatste rookmelders als deze door het voorlichtingsteam zelf geïnstalleerd worden en er herhaalde aandacht is voor blijvend onderhoud. Tijdens de Brandpreventieweken is er extra aandacht voor het inzetten van het Rookmelderteam. Gezamenlijk komen we in actie om het aantal  rookmelders in seniorenwoningen te vergroten. Wat zou het mooi zijn als we het in oktober voor elkaar krijgen minimaal 1.000 woningen van senioren brandveiliger te maken door de plaatsing van een rookmelder. U kunt hiervoor het Rookmelderteam inzetten!
In het gratis regiopakket Brandpreventieweken zitten flyers en posters van het Rookmelderteam. We rekenen op ieders hulp om deze onder de aandacht van de doelgroep te brengen.
Wilt u weten hoe het Rookmelderteam werkt? Ga dan naar de speciale pagina van het Rookmelderteam.

Inhoud:

- Thema Brandpreventieweken
- Brandje? Wat blus je zelf?
- Vlucht veilig
- Rookmelderteam in actie

Contact


Nationale Brandpreventieweken

P/A Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29, Postbus 1015
1940 EA Beverwijk

tel. 0251-275555
info@brandpreventieweek.nl
www.brandpreventieweek.nl
Tweet
Forward
Share
Share

Mede mogelijk gemaakt door:

Copyright © 2016 Nederlandse Brandwonden Stichting, All rights reserved.


Our mailing address is:
Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29
Beverwijk, NH 1941 AJ
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp