Nieuwsbrief 3 Agroforestry Nederland

Van Akker naar Bos

Workshops en congres met speciale gast Mark Shepard

Landbouw wordt Voedselbos, Stad ontmoet Platteland
Mark Shepard, auteur van ‘Herstellende Landbouw, agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui’  geeft van 24 tot 27 november vier workshops in Park Lingezegen, het nieuwe landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Op zaterdag 28 november is Mark de keynote speaker op het Van Akker naar Bos congres dat plaats zal vinden in de hogeschool Van Hall Larenstein te Velp.
 
Mark Shepard is een hele week in Nederland en zal in de vier workshops tot in detail ingaan op de eigenschappen en uitdagingen van het gebied. Alle deelnemers krijgen ook volop aandacht met hun vragen, want er kunnen maximaal 40 deelnemers per workshop meedoen. 
 
Ook het congres duurt een hele dag. Behalve een uitgebreide lezing van Mark Shepard, zal Louis Dolmans vertellen over het park, Ruud Foppen over de achteruitgang in biodiversiteit, en prof.dr. Ewic Goewie over de omschakeling naar duurzame voedselproductiesysteemen. Ook zullen er diverse interessante break out sessies plaatsvinden. 

Lees meer op www.akkernaarbos.nl
Inschrijven kan op www.meetup.com/Van-Akker-naar-Bos/
In deze tool meld je je eerst aan bij de van Akker naar Bos groep en daarna kun je je per workshop of voor het congres inschrijven.
 
Er zijn kosten verbonden aan zowel de workshops als het congres. Wij hebben deze zo laag mogelijk gehouden: €95,00 voor een dag workshop en €75 voor het congres.
 
Van Akker naar Bos is een initiatief van Stichting Doornik Natuurakkersin samenwerking met de gebruikersraad van park LingezegenHogeschool Van Hall Larenstein en het Louis Bolk Instituut
 

Bomen voor Buitenkippen
Nieuwe brochure voor pluimveehouders

Deze brochure is het eindproduct van praktijknetwerk ‘Bomen voor Buitenkippen’ (2012-2015). Samen met pluimveehouders is onderzocht hoe je met beplanting de uitloop zo goed mogelijk kunt inrichten. De volgende aspecten komen aan bod: beschutting voor de kippen, opbrengst in de vorm van fruit, brandstof of strooisel, verspreiding van de kippen en daarmee ook hun mest, weren van watervogels en landschappelijke waarde.

De brochure kunt downloaden en bestellen via deze link

Samenwerking fruittelers en pluimveehouders
Specifieke vakkennis voor fruitbomen in de uitloop

In het kader van Europese onderzoeksproject AgForward zijn fruittelers, pluimveehouders en boomtelers bevraagd om verschillende manieren van samenwerken te bespreken. Want pluimveehouders met fruitbomen in de uitloop hebben inmiddels ondervonden dat er veel werk en vakkennis bij komt kijken om de bomen goed te verzorgen. Tijdens een bijeenkomst en verschillende interviews zijn de wensen van pluimveehouders en fruittelers besproken. Deze samenwerking is kansrijk voor fruitondernemers, omdat zij met hun specifieke vakkennis pluimveehouders kunnen bedienen.
Op basis van deze gesprekken zijn de beste combinaties en manieren van samenwerking op een rij gezet:
  • De fruitteler is adviseur en verzorgt de bomen in de uitloop. De opbrengst van de bomen kan verrekend worden met een deel van de arbeid, bijvoorbeeld vanaf het vijfde jaar. Vóór die tijd is de opbrengst immers nog onvoldoende en gaat de kost voor de baat uit;
  • De fruitteler is eigenaar van de bomen en pacht de grond voor een bedrag dat bijvoorbeeld afhangt van de bodemconditie;
  • De pluimveehouder schaft de bomen aan in samenspraak met de fruitteler en draagt ze daarna over.
In twee artikelen in Ekoland (juli/augustus 2015) en Pluimveehouderij (4 september 2015) staan de bevindingen van de interviews en de bijeenkomst. De artikelen zijn op te vragen bij Monique Bestman
 

Agroforestry in Europa en NL

In kaart brengen

In het kader van het Europese onderzoeksproject AgForward heeft Michael den Herder van het European Forest Institute in kaart gebracht hoeveel agroforestry er op dit moment in Europa plaatsvindt. Dit heeft hij op twee manieren gedaan. Eerst op basis van wetenschappelijke literatuur en tevens op basis van een uitgebreide landgebruik-database.
De eerste methode liet nog veel witte vlekken zien. De wetenschap heeft uiteraard niet al het landgebruik in Europa beschreven. In totaal zou het volgens de literatuur om 3,3 miljoen hectare gaan dat in Europa in gebruik is voor agroforestry. De tweede methode berekende een totaal van 25 miljoen hectare aan agroforestry. Het grootste deel vindt plaats in Scandinavië en de Mediterrane landen. Het gaat dan om rendieren die grazen in het bos in Lapland, en vee dat gecombineerd wordt met (kurk)eiken in Spanje, Portugal en Griekenland (dehesas of montadas-systemen).
In Nederland zou het volgens de literatuur om slechts 3 hectare aan agroforestry gaan of 80 ha volgens de landgebruik database. Op dit moment proberen we vanaf de grond in kaart te brengen waar en hoeveel bedrijven hier bomen geïntegreerd hebben op het landbouwbedrijf. Een eerste voorproefje is terug te vinden op deze kaart op de website van Agroforestry Nederland.
Kent u zelf nog bedrijven die agroforestry toepassen? Geef ze dan aan ons door, dan zetten we ze op de kaart.

Boek: Bomen en struiken van hier

Beeldend boek over inheemse bomen en struiken

Bomen en struiken van hier schetst, met veel mooie foto’s, een beeld van  onze inheemse bomen en struiken: hun kenmerken, geschiedenis en gebruik toen en nu. Maar liefst 38 soorten worden op beeldende wijze beschreven. Daarnaast ook aandacht voor aanleg en onderhoud van nieuwe landschapselementen en het beheer van onze traditionele landschapselementen zoals heggen, houtwallen en elzensingels. De auteurs willen niet slechts informatie geven maar de lezers stimuleren en inspireren. Met voorbeeldprojecten wordt de lezer aangespoord om zich in te zetten voor een rijk landschap.
Verkrijgbaar bij uw boekhandel voor € 24,75, voor de lezers van deze nieuwsbrief voor 22,50 Euro thuisbezorgd. Stuur een mailtje naar Heg & Landschap

Boek: Walnoot+

Over de veelzijdigheid van de walnoot

Walnoot+ beschrijft de veelzijdigheid van de walnoot. Het vruchtvlees, het hout, de wortel, de bast, het blad, de bolster, de schaaldelen, de tussenschotjes…..alle onderdelen kunnen worden benut. Het is dus de moeite waard meer walnoten aan te planten. Hiervoor zijn meer dan zeventig verschillende rassen beschikbaar. Voor een goede notenproductie is het belangrijk dat ze laat bloeien om niet te bevriezen door late voorjaarsnachtvorst, en dat ze weinig gevoelig zijn voor ziekten. Omdat de notenproductie pas na een aantal jaren goed op gang komt is het handig om tussen de notenbomen eerst een ander gewas te telen en/of dieren te houden. Hiervan worden in dit boek voorbeelden beschreven. Tenslotte wordt ingegaan op de kosten en opbrengsten van een notenbeplanting.

Het boek kost 20 euro (excl. 4 euro verzendkosten) en is te bestellen door 24 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening NL 13 INGB 0003 1130 01 t.n.v. A. Oosterbaan en/of G.A. Oosterbaan-Gussinklo en uw adresgegevens te sturen naar Anne Oosterbaan.

Nieuws van EURAF

Beleidsontwikkelingen in Europa

Agroforestry Nederland maakt onderdeel uit van de Europese agroforestry beweging EURAF. De EURAF probeert op allerlei manieren invloed uit te oefenen op het Europese landbouwbeleid met als doel om beleidsmatige belemmeringen voor agroforestry weg te nemen.
EURAF heeft afgelopen maanden weer twee Engelstalige nieuwsbrieven verstuurd. Deze gaan over de activiteiten die deze zomer hebben plaatsgevonden. Ook worden er voorbeeldbedrijven met agroforestrysystemen uitgelicht. U kunt de nieuwsbrieven hier teruglezen:
Nieuwsbrief 11
Nieuwsbrief 12

Lid worden van Agroforestry Nederland

15 euro per jaar

Door 15 euro over te maken op ons rekeningnummer wordt je op persoonlijke titel lid van Agroforestry Nederland. Je blijft dan op de hoogte via deze nieuwsbrief, kunt zelf ook berichten aanleveren voor de nieuwsbrief, maar kunt zelf niet meestemmen in de jaarvergadering van EURAF. Ook organiseren we één keer per jaar een bijeenkomst met alle leden. Wij vragen deze kleine bijdrage zodat de kosten gedekt zijn om als groep lid te blijven van EURAF.
Het lidmaatschap loopt van 1 september 2015 t/m 31 augustus 2016.
Het rekeningnummer is: NL11 TRIO 0197 8755 72 tnv Stichting Agroforestry Nederland. Stuur ook even een mail met uw contactgegevens naar Boki Luske.

 

Copyright © 2015 Agroforestry Nederland. Alle rechten voorbehoud. AfmeldenVoorkeuren wijzigen.