Nieuwsbrief 6 Agroforestry Nederland

EURAF conferentie in Montpellier

Onderzoek, beleid en praktijk

De derde EURAF conferentie vond plaats van 23 tot en met 26 mei in Montpellier, hét uitwisselingsevenement over agroforestry in Europa. Er waren informatieve presentaties over beleid en onderzoek, maar ook interessante veldexcursies. Zo werden onder andere de beroemde Franse agroforestry locaties Les Domaine de Restinclières bezocht (foto).
Alle presentaties van de conferentie zijn terug te vinden op de website van EURAF. Ook is het boek met samenvattingen daar te downloaden.
Les Domaine de Restinclières

Beleid en regelgeving in Nederlands

Nu weinig ruimte voor agroforestry

Tijdens één van de sessies in Montpellier werd de stand van zaken voor agroforestry in de verschillende Europese landen besproken. De Nederlandse beleidssituatie werd daarbij toegelicht door Boki Luske van het Louis Bolk Instituut. De belangrijkste conclusie van de presentatie was dat de huidige regelgeving en (landbouw)beleid weinig ruimte biedt voor ‘agroforestry’. Bomen worden in Nederland vaak als ‘natuur’ bestempeld, en niet gezien als een onderdeel van het landbouwecosysteem. Bomen zijn beschermd door de Boswet en mogen niet zomaar weggehaald worden (afhankelijk van de soort en de hoeveelheid). Het planten van bomen kan tevens een waardedaling van de grond veroorzaken, en effect hebben op de mestplaatsingsruimte. Hierdoor is het voor boeren vaak niet aantrekkelijk om bomen te integreren op landbouwgrond. De regelgeving zou meer flexibel moeten zijn om agroforestry meer kans te geven. Bijvoorbeeld door meer tussenvormen van landgebruik of multifunctioneel landgebruik mogelijk te maken. In het verleden konden boeren bijvoorbeeld een tijdelijk bos aanplanten.
Het was interessant om te horen dat de Nederlandse situatie herkenbaar was  voor mensen uit Ierland en Engeland. Ook daar is de scheiding tussen landbouw en natuur aanwezig en worden bomen eerder als natuur aangemerkt. En ook daar zoekt men naar nieuwe openingen in de wet en regelgeving voor agroforestry.
Lees hier het artikel van deze presentatie
 

Ontwikkelingen in Vlaanderen

Agroforestry onderdeel van vergroening

Vlaanderen zit in de unieke positie dat agroforestry onderdeel is van de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook zijn er subsidies beschikbaar voor het aanplanten van agroforestry. De komende jaren wordt deze regeling verlengd. Het is niet zo dat er de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt is van deze regeling, maar dit heeft ook te maken met de onbekendheid van agroforestry en dat er weinig voorbeeldbedrijven zijn. Op de website van Agroforestry Vlaanderen is informatie te vinden over hoe agroforestry nu leeft in Vlaanderen en voorbeeldbedrijven.
Lees hier ook een artikel

Legkippen in laanbomenteelt

Start van pilot met mobiele kippenhokken

Boomkwekerij Udenhout en Het Pluimhuis uit Oirlo beginnen een pilot met het houden van leghennen in de laanbomenteelt. Het boomkwekerijbedrijf zocht naar een manier om het gras onder de bomen kort te houden en schadelijke insecten weg te vangen, anders dan maaien. Tegelijk wilden ze dat de kippenhouderij professioneel (dus economisch duurzaam) aangepakt zou worden. Het Pluimhuis is altijd op zoek naar innovatieve manieren om kippen te houden en eieren en/of vlees te vermarkten. Net buiten Udenhout zullen op 5 hectare met jonge laanbomen 5 mobiele hokken geplaatst worden. Elk hok biedt plaats aan 250 leghennen. De eieren worden lokaal afgezet. De eerste ronde met de leghennen is een pilot. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de hokken en de eerste leghennen arriveren in november. Omdat deze vorm van kleinschalig pluimvee houden nieuw is, zijn er naast alle praktische vragen m.b.t. de kippenhouderij ook andere vragen. Bijvoorbeeld: Leveren de leghennen de gewenste ‘diensten’ zonder al te grote nadelige effecten? En in geval van opschaling naar meer kippen op meer boomkwekerijpercelen: hoe moet deze manier van pluimvee houden vergunning technisch beoordeeld worden? Wat is de te verwachten ammoniakemissie uit de hokken? Het Louis Bolk Instituut zoekt allerhande vragen uit m.b.t. de technische aspecten die van belang zijn voor ‘de kip, de lucht en de bodem’. Mark Vonk van de Sprankenhof is betrokken als adviseur en zal in de toekomst mogelijk werkzaamheden verrichten bij het pluimvee. De Provincie Brabant is actief betrokken bij het project. Het wordt gefinancierd door de Provincie Brabant, de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant en de twee genoemde ondernemers.

Meer biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Metastudie naar effecten agroforestry

Vanuit het Agforward-project is er gewerkt aan een vergelijkende metastudie over agroforestry en de effecten op biodiversiteit. De onderzoekers concluderen dat er in agroforestrysystemen een hogere biodiversiteit hebben en meer ecosysteemdiensten leveren dan gangbare landbouwsystemen. Zo gaan er minder nutriënten uit de bodem verloren door bodemerosie. Het artikel is door de Europese commissie opgepikt als nieuwsbericht in de categorie "wetenschap voor milieubeleid". Bekijk hier het nieuwsbericht met link naar het artikel.
 

Natuur wijst landbouw de weg

Tweede Van Akker naar Bos congres

Op vrijdag 9 december organiseert Van Akker naar Bos een tweede congres over natuurlijke landbouw waaronder agroforestry. Hoofdspreker zal zijn Pablo Tittonell en Kees van Veluw laat sprekende voorbeeldbedrijven zien. Vanuit Agroforestry Nederland zal er een inspiratietafel worden verzorgd over het nut en noodzaak van onderzoek aan agroforestrysystemen.
Bekijk hier het volledige programma

Copyright © 2016 Agroforestry Nederland. Alle rechten voorbehoud. AfmeldenVoorkeuren wijzigen.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Agroforestry Nederland · Kosterijland 3-5 · Bunnik, 3981 AJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp