Nieuwsbrief 1 Agroforestry Nederland

Eindelijk: de eerste nieuwsbrief
Over projecten en beleidsontwikkelingen met agroforestry 

Het heeft even geduurd, maar hier is dan de eerste nieuwsbrief van Stichting Agroforestry Nederland, oftewel EURAF Nederland. Agroforestry Nederland is opgericht in mei 2014 tijdens het minisymposium "Bomen over bomen". Het is een netwerk van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. Het netwerk komt jaarlijks bijeen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast zoeken we elkaar op tijdens de uitvoer van projecten. Ons doel is het stimuleren en verder ontwikkelen van agroforestrysystemen in Nederland.

In deze nieuwsbrief een update van projecten in Nederland die te maken hebben met agroforestry.
De bedoeling van deze nieuwsbrief is dat alle leden gebruik kunnen maken van dit medium. Neem dus gerust contact met ons op, als je informatie wilt delen over projecten, bedrijven, praktijkvoorbeelden of beleidsontwikkelingen die te maken hebben met agroforestry.

Wilt u ook nieuws delen over agroforestry of lid worden van Agroforestry Nederland?
Stuur een mail naar Boki Luske

Website onder constructie

www.agro-forestry.nl

De afgelopen tijd is er gewerkt aan het ontwerp van een website voor Agroforestry Nederland. Het doel hiervan is om alle initiatieven te bundelen en een overzicht te geven van allerlei praktijkvoorbeelden met agroforestry. De website is al in de lucht, maar nog niet klaar. Dus neem en kijkje op www.agro-forestry.nl en kom gerust met aanvullingen.
Neem contact op met Boki Luske

Agenda

Bijeenkomsten en activiteiten

Op 23 april organiseren het Louis Bolk Instituut, Probos, Inagro en Ilvo een bijeenkomst over bomen in de kippenuitloop.
Op 6 mei zal eenzelfde bijeenkomst plaatsvinden, maar dan in Vlaanderen. Het programma van beide dagen is nog in ontwikkeling. Als u op de hoogte wilt blijven en de officiële uitnodigingen wilt ontvangen, neem dan contact op met Monique Bestman

Nieuws van EURAF

Beleidsontwikkelingen in Europa

Agroforestry Nederland maakt onderdeel uit van de Europese agroforestry beweging EURAF. De EURAF probeert op allerlei manieren invloed uit te oefenen op het Europese landbouwbeleid met als doel om beleidsmatige belemmeringen voor agroforestry weg te nemen. Zo neemt EURAF plaats in zeven van de dertien “Civil Dialogue Groups” van de Europese Commissie. Het thema Agroforestry wordt op deze manier goed vertegenwoordigd en staat regelmatig op de strategische agenda. Lobbyiste  Mélanie Lamaison van Aliénor EU is ingehuurd om via haar kanalen en op de juiste manier te reageren op voorstellen van de Europese Commissie. Zij schrijft onder andere brieven aan commissieleden om het onderwerp bij hun onder de aandacht te brengen.
EURAF heeft afgelopen jaar verschillende Engelstalige nieuwsbrieven verstuurd die u hier kunt bekijken:
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 6

Bijzonder hoogleraar agroforestry

Prof. Dr. Meine van Noordwijk

Sinds 1 januari 2014 is Prof. Dr. Meine van Noordwijk buitengewoon hoogleraar agroforestry van Wageningen UR.
Zijn inaugurele rede vond plaats op donderdag 16 oktober ven was getiteld: Agroforestry as plant production system in a multifunctional landscape. Bekijk het filmpje over zijn visie op agroforestry, als systeem om te werken aan duurzame ontwikkeling.

Verslag bijeenkomst 'Meerwaarde van Bomen'

Op bedrijf van Wim Thomassen

Op 17 november 2014 organiseerde Agroforestry Nederland i.s.m. praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal!, het project Klimaat voor Vernieuwing een bijeenkomst over ‘De Meerwaarde van bomen op je bedrijf’ op het bedrijf van Wim Thomassen.
Helaas kon door het uitbreken van de vogelgriep de bijeenkomst geen doorgang vinden op het pluimveebedrijf zelf, maar is uitgeweken naar het Louis Bolk Instituut in Driebergen. Aan de hand van foto’s kon pluimveehouder Wim Thomassen uit Overberg toch veel vertellen over de appelbomen in de kippenuitloop.
De kippen doen het zeer goed onder bomen en gebruiken het hele perceel van 1.5 ha nu intensief tot achterin het perceel. De bomen staan op 2 meter van elkaar en de rijen staan op 3 meter van elkaar. De kosten van deze boomgaard bedroeg € 20.000,-. Dat moet terug komen uit de verkoop van appels en appelsap. Wim verwacht dat  de investeringen in een paar jaar terug verdiend zijn. Dat lukt omdat hij arbeid in kan zetten van zorgboeren. Naast deze functie kunnen bomen ook een grote rol spelen in het vastleggen van koolstof. Het permanente grasland onder de bomen legt ook veel koolstof vast omdat het organische stof gehalte toeneemt.
 

Copyright © 2015 Agroforestry Nederland. Alle rechten voorbehoud. AfmeldenVoorkeuren wijzigen.