Copy
Nieuwsbrief project Vijverweg 14
Bekijk deze email in je browser
Geachte omwonenden, geïnteresseerden in Vijverweg 14,

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent Vijverweg 14 in Bloemendaal.
 
Participatietraject
Op 29 augustus heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in het gemeentehuis waarbij het stedebouwkundig plan, de uitkomst van het participatietraject, gepresenteerd is aan de omwonenden.
Wij kijken heel positief terug op de samenwerking met de Denktank en de gemeente. Het was een intensief en spannend traject. Door de inbreng van de denktank zijn we erin geslaagd om een door de buurt gedragen plan te ontwikkelen. Met de Denktank is ook gesproken over de keuze van de materialen voor de buitengevels (beeldkwaliteitsplan). Dit beeldkwaliteitsplan wordt momenteel verder uitgewerkt.
 
Wilt u meer weten over dit traject? Presentaties en verslagen van bijeenkomsten vindt u op www.participatievijverweg.nl.
Stedebouwkundig plan
Het stedebouwkundig plan is inmiddels ingediend bij de gemeente. Het college heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. Op 11 oktober wordt het stedebouwkundig plan behandeld in de commissie Grondgebied en op 27 oktober neemt de Gemeenteraad een besluit.
Website

Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

De laatste stand van zaken is te bekijken op onze vernieuwde website: vijverweg14.nl.
 
Met vriendelijke groet,
Projectteam Vijverweg 14


Schrijf u uit van deze mailinglijst  Pas uw instellingen aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp