Copy
Nieuwsbrief project Vijverweg 14
Bekijk deze email in je browser
Geachte omwonenden, geïnteresseerden in Vijverweg 14,

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent Vijverweg 14 in Bloemendaal.
 
Participatietraject
Het participatietraject, om te komen tot een stedebouwkundig plan, is afgerond. De gemeenteraad heeft het stedebouwkundig plan op 27 oktober akkoord bevonden. Dit mede dankzij de inspanningen van o.a. de gemeente, de Denktank en de Wijde Blik als onafhankelijk voorzitter.

De kleuren en materialen voor de buitenzijde van het gebouw zijn gepresenteerd en besproken met de Denktank tijdens een inloopbijeenkomst. De architect neemt de opmerkingen mee bij het bepalen van de definitieve materialen en kleuren. Het verslag van deze bijeenkomst is te bekijken op de website.

Bestemmingsplan
De benodigde stukken voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn deze week verstrekt aan de gemeente. In de vergadering van 20 december neemt de gemeenteraad een besluit over het ontwerp bestemmingsplan. Dit ontwerp bestemmingsplan zal begin januari ter inzage worden gelegd.
 
Omgevingsvergunning (bouwaanvraag)
Wij verwachten dat wij vóór 15 november de aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen. Deze aanvraag wordt, met het ontwerp bestemmingsplan, begin januari ter inzage  gelegd.
 
Met vriendelijke groet,
Projectteam Vijverweg 14


Schrijf u uit van deze mailinglijst  Pas uw instellingen aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp