Copy
Nieuwsbrief project Vijverweg 14
Bekijk deze email in je browser
Geachte omwonenden, geïnteresseerden in Vijverweg 14,

Graag informeren wij u via deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen omtrent Vijverweg 14 in Bloemendaal.

Eind mei heeft het college een besluit genomen over de overeenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaars van de Vijverweg. Deze overeenkomst is reeds ondertekend. Zoals afgesproken met de gemeente zijn we in overleg gegaan met omwonenden om te komen tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan. 

Participatietraject
Op 16 juni vond de startbijeenkomst van dit participatietraject met omwonenden plaats. De stedenbouwkundige en de architect hebben, op basis van de wensen van omwonenden, de afgelopen weken een nieuw plan gemaakt. Dit plan hebben ze op donderdag 14 juli gepresenteerd aan de klankbordgroep van omwonenden en een afvaardiging van Stichting Ons Bloemendaal (samen de denktank). De omwonenden, gemeente en wij als ontwikkelaar zijn positief gestemd over het verloop van het participatieproces. In het gepresenteerde plan zijn echter nog niet alle wensen verwerkt. Komende week zal de stedenbouwkundige bekijken of de laatste opmerkingen alsnog verwerkt kunnen worden. Dit bespreken we op donderdag 21 juli met de denktank. 

Na de zomervakantie organiseren we een bijeenkomst voor de hele buurt waarin we de uitkomst van het participatietraject presenteren. 

Wilt u meer weten over dit traject? Presentaties en verslagen van bijeenkomsten vindt u op www.participatievijverweg.nl.  

Met vriendelijke groet,
Projectteam Vijverweg 14


Schrijf je uit van deze lijst  Pas je instellingen aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp