Copy
Pietas Online Nieuwsbrief
Bekijk deze email in browser

Nieuwsbrief Pietas Online

Nr. 7. september 2016
Introductie
Het vorige nummer van deze Nieuwsbrief verscheen in augustus 2015. Sindsdien is het aantal geregistreerde volgers gestegen van 200 naar 240. Hartelijk dank voor het vertrouwen! Attendeer anderen op deze Nieuwsbrief of zend hem door. Rond Pietas Online is veel werk verzet. De bestanden worden intensief gebruikt. Er is wisselwerking met lopend onderzoek en voordrachten. De weerslag daarvan verschijnt in publicaties. Het aantal digitale versies van de oudere vroomheidsteksten groeit snel. Over dit alles in deze Nieuwsbrief met veel aanklikbare voorbeelden.

Pietas Online
De publieke versie van Pietas is in het afgelopen jaar met ruim 500 werken gegroeid en bevat circa 6500 beschrijvingen. Het werk van alle broers en zonen Teellinck is nu vrijwel compleet aanwezig; ook bijvoorbeeld aanvullingen op de geschriften van Sara Nevius en Bernardus Smijtegelt; en een onbekende editie van de zeer populaire Gouden trompet van John Andrews in de Badische Landesbibliothek Karlsruhe. Minder zichtbaar is dat honderden beschrijvingen zijn uitgebreid of verbeterd.
Het bezit van de UB Vrije Universiteit Amsterdam is prominent in Pietas aanwezig, omdat zich daar de grootste collectie protestantse vroomheids-werken bevindt, die jaarlijks wordt aangevuld. Dat is levende geschiedenis in lijn met de VU-traditie. Tegelijkertijd is er vanuit Pietas een open oog voor belangrijke particuliere collecties en speciale bibliotheken.

Digitale teksten
Binnen Pietas wordt vanuit de beschrijvingen direct verwezen naar ruim 450 digitale teksten. Zie drie voorbeelden uit: Pietas Bronnenarchief,  Google Books van BCU Lausanne en UB Vrije Universiteit Amsterdam. Complete teksten zijn nodig voor het onderzoek naar de gereformeerde vroomheid, maar het gebruik voor persoonlijke stichting blijkt ook nog levend. Google Books levert veel teksten, maar de afwerking laat meermalen te wensen over.
De Koninklijke Bibliotheek biedt kwalitatief hoogwaardige digitale versies van het vóór 1700 gedrukte bezit aan via de commerciële website Early European Books. Nederlandse gebruikers hebben gratis toegang tot alle werken van de Haagse KB. De eerste 50 zijn nu in Pietas te vinden. Zie bijvoorbeeld Vergees-telijk[t] en hemels thee-gebruyk, een boekje van Kasparus Alardin.

Het gebruik van Pietas Online
Al jarenlang ontvangt de website dagelijks tussen de 80 en 90 bezoekers en dat is per maand ruim 800 unieke bezoekers. Op dit moment is een artikel van C. Graafland nogal populair. Het werd in september reeds 58 maal opgehaald. Kennelijk is het ergens verplichte stof. De vindbaarheid wordt bevorderd door de digitale teksten van Pietas Studies door Google Scholar te laten indexeren.

Congres over Jodocus van Lodensteyn (1620-1677)
Het jaarlijkse publiekscongres van de SSNR is dit jaar gewijd aan de Utrechtse mystiek georiënteerde predikant en begaafde liederendichter Jodocus van Lodensteyn. Opgeven met formulier. Pietas bevat zijn complete werk met maar liefst 73 digitale versies.

Twee nieuwe publicaties
Op het congres verschijnen twee nieuwe publicaties, die een duidelijke relatie met Pietas hebben. In de eerste plaats deel II van de Encyclopedie Nadere Reformatie. Bij elkaar geven ze biografieën van ongeveer 300 personen die in de periode 1600-1800 betrokken waren bij de gereformeerde vroomheid; zowel bevorderaars als critici. Voor informatie en namenlijsten, lees verder …
In de tweede plaats verschijnt een groen vierkant boekje over het leven en de werken van de Utrechtse uitgever Hendrik Versteeg (1630-1672). Hij was de eerste uitgever van Jodocus van Lodensteyn. Lees verder …

Pietas Online is gratis
Pietas Online is gratis èn kostbaar. De meeste arbeid wordt om niet verricht, maar het technisch onderhoud en de uitbouw kosten jaarlijks geld. Wie helpt? Doneer aan Pietas Online en/of zoek een goede sponsor voor dit project dat een initiatief was van de Stichting Studie Nadere Reformatie. De Stichting heeft de ANBI-status. Wie doet de penningmeester van de SSNR een voorstel?

F.W. (Frans) Huisman
Redacteur van Pietas & Pietas Studies
e: fwhuisman@ssnr.nl
 
Zingen met uitzicht op Utrecht. Illustratie uit: J. van Lodensteyns Uytspanningen. Utrecht, by de wed. van Willem Clerck, 1694.
Copyright © 2016 Pietas Online, All rights reserved.


deze emails niet meer ontvangen    mijn gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp