Copy
Nieuwsbrief Martenastate mei 2016
Lees de nieuwsbrief online
In deze nieuwsbrief informeren wij u weer graag over enkele onderwerpen die vanuit de achterliggende periode het melden waard zijn. Dit doen we naast het aankondigen van enkele voornemens in de tweede helft van het jaar. Zoals altijd staan wij open voor uw reacties via info@martenastate.nl.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Martenastate  

Stinzenflora-seizoen

Hoewel Martenastate een bezoek waard is in elk seizoen, trekt de groei en bloei van de stinzenplanten tijdens de eerste maanden van het jaar extra aantallen belangstellenden. De aantrekkingskracht van deze prachtige voorjaarbloeiers is groot. Dit is ook gebleken tijdens de verschillenden excursies die zijn georganiseerd, hetzij onder leiding van onze gids Geert de Vries of natuurfotografe Betty Kooistra. Het Haarlems klokkenspel zorgde voor een indrukwekkende afsluiting.  
De groeiende belangstelling is onlosmakelijk verbonden met het succes van de zgn. stinzenflora-monitor. De zeer informatieve website over de actuele groei en bloei van stinzenplanten op verschillende historische locaties in Fryslân en daarbuiten, blijkt in een grote behoefte te voorzien. Het toenemend aantal bezoekjes aan de site www.stinze-stiens.nl/stinzenflora-monitor is hiervan een illustratie. Naast het gemak om op de hoogte gesteld te worden van de daadwerkelijke groei van planten bij een van deelnemende parken, wordt door de professionele invulling van de monitor door Trudy en Willem van Riemsdijk van “Stinze Stiens” ook de kennis van en de belangstelling voor stinzenplanten vergroot.
De weersgesteldheid in de eerste maanden van het jaar heeft er voor gezorgd dat enkele soorten een wat minder uitbundiger groei te zien hebben gegeven. De afhankelijkheid van de weergoden zal altijd een factor van belang blijven. Anderzijds is inmiddels ook een beeld gevormd hoe b.v. door aanvullend maaibeheer en bemesting de groei kan worden bevorderd waardoor een nog gunstiger klimaat kan ontstaan voor de komende jaren.  
Stinzenplanten staan niet op de balans van onze stichting, echter voor Martenastate  vormen zij een bijzonder rijk bezit. Niet alleen vanwege de cultuurhistorische betekenis als wel vanwege de landschappelijke waarde. 
 

Toenemende belangstelling

De afronding van het ingrijpende herstelplan in maart jl. heeft tot veel publiciteit geleid in provinciale en regionale dag- en weekbladen en op Omroep Fryslân. Dat heeft een aanzienlijke toename van het aantal bezoekers met zich meegebracht. Niet alleen was dat te merken aan de hiervoor genoemde excursies, ook andere groepen en individuele belangstellenden weten Martenastate frequenter te vinden. Deze ontwikkeling wordt van harte toegejuicht. Het stichtingsbestuur ziet het immers als opdracht om het landschapspark publiekelijk toegankelijk te laten zijn. Het is aangenaam om te kunnen genieten van de groene omgeving, de lommerrijke laantjes en de waterpartijen. Het is verder een plaats met veel cultuurhistorie, rond 1400 woonde de familie Martena hier al! De sedert 2003 verleende beschermde status van rijksmonument maakt Martenastate interessant voor elke bezoeker.

Cursus 'Leven in een Stinzentuin'

Landschapsbeheer Friesland heeft in april jl. een cursus georganiseerd met als titel 'Leven in een stinzentuin'.  De cursus kende twee interessante onderdelen. Tijdens een avondlijke bijeenkomst schonken de docenten Willem van Riemsdijk en Rita Radetzky aandacht aan bodemverbetering, beheer en onderhoud en aan respectievelijk de tuingeschiedenis in onze provincie.    
Een dagexcursie langs verschillende locaties met stinzenplanten werd door de deelnemers eveneens als bijzonder leerzaam ervaren. Excursieleidster Heilien Tonckens, 'Groen Advies', landschapsarchitect en groot kenner van stinzenplanten, wist op onderhoudende en professionele wijze de aandacht van de deelnemers voortdurend vast te houden.
Vanuit Martenastate heeft een flink aantal vrijwilligers deelgenomen aan deze cursus, daartoe in de gelegenheid gesteld door It Fryske Gea. Dat al voorzichtig is gesproken over een vervolgcursus in het komende winterseizoen, illustreert het succes van dit nieuwe initiatief.

Honden aan de lijn

In de vorige nieuwsbrief is aandacht gevraagd voor de noodzaak om tijdens een wandeling in het park alleen gebruik te maken van de paden en om honden aangelijnd te houden. Op deze wijze wordt de beplanting niet aangetast en wordt er geen overlast veroorzaakt voor vogels en onze waterbewoners. Hoewel deze spelregels op meerdere plekken op bordjes zijn verwoord, is het nodig om bezoekers er nog eens aan te herinneren. Binnenkort zullen nog enkele maatregelen worden getroffen die de 'opruim- en aanlijnplicht' nog wat nadrukkelijker onder ogen brengt.

Communicatie

Om huidige en toekomstige bezoekers blijvend op juiste wijze te informeren, is een hedendaagse communicatie meer dan ooit van belang. De verschillende uitingsvormen - denk aan de website, het twitter-account en de wandelfolder - zullen binnenkort waar nodig worden geactualiseerd en gemoderniseerd. Ook op deze wijze zal Landgoed Martenastate met enige regelmaat van zich laten horen en de publiciteit zoeken.

Bijeenkomst voor Vrienden

Vriendschap moet onderhouden worden weten we uit onze eigen privé-ervaringen. Dat is ook van toepassing op onze 'Vrienden van Martenastate'. Zij zijn met name zich bewust van de waarde en schoonheid van Martenastate. Binnenkort worden de Vrienden uitgenodigd om vanuit de ontstane band elkaar te treffen tijdens een genoeglijk en inhoudelijk samenzijn. De vrijwilligers die met vaste regelmaat werkzaamheden in het park verrichten, scharen we ook onder onze vriendengroep.

Word u ook vriend? Bekijk hier onze vriendenfolder.    
 

Natuurkampeerterrein

De eerste warme periode in mei heeft effect gehad op de bezetting  op ons  natuurkampeerterrein. We hopen van harte dat dit prille mooie voorjaar een voorbode mag zijn van een zomer die kampeerders gaat uitnodigen om te genieten van de natuur, het gefluit van de vogels en de schone lucht. Als kampeerder is het goed toeven op dit rustieke en kleinschalige terrein. Natuurliefhebber en rustzoeker voel u van harte welkom!
Enkele bezoekers van de luchtmachtdagen op Vliegbasis Leeuwarden op 11 en 12 juni a.s. zullen trouwens ook hun weg naar Koarnjum vinden. De F-35 is echter wel een heel bijzondere vogel.

Toezending nieuwsbrief

Indien u als ontvanger van deze nieuwsbrief de wens hebt dat ook andere u bekende  belangstellenden voor Martenastate op deze wijze met enige regelmaat geïnformeerd worden, dan kunt u het betreffende e-mailadres doorgeven via info@martenastate.nl

Vrienden gezocht

Draagt u Martenastate een warm hart toe? Geniet u van de jaarlijkse bloemenpracht aan stinzenplanten? Wandelt u graag in deze groene omgeving? Wilt u Stichting Martenastate steunen bij het vele kostbare werk dat zij verricht? Word dan voor minimaal € 15,- per jaar “Vriend van Martenastate”. Opgave via e-mail: info@martenastate.nl

Tot slot

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of over andere onderwerpen aangaande Landgoed Martenstate, kan contact worden gezocht met de bestuurders:
Dooitzen Swierstra, e-mail swi@ziggo.nl,
tel. 058 – 25 724 26 of
Henk Buith, e-mail hg.buith@hetnet.nl,
tel. 06 – 51 51 63 92

of via onze algemene gegevens:
 
 
© foto’s in deze nieuwsbrief zijn van Sjoerd Hogerhuis
 
Copyright © 2016 Stichting Martenastate.
 
Deze nieuwsbrief van Stichting Martenastate wordt via e-mail toegezonden aan de huurders van de stichting, de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Britsum / Koarnjum / Jelsum, de subsidiënten, de 'Vrienden' van Martenastate, culturele en recreatieve partners binnen de gemeente  en overige betrokkenen en belangstellenden.

Bezoekadres: Landgoed Martenastate  /  Martenawei 1 /  9056 PE  /  Koarnjum  /  Fryslân
Secretariaat Stichting Martenastate:  p/a Ikeleane 5 / 9051 SB  / Stiens
Bankrekening: NL13 INGB0002 3954 92
KvK: 4102841

Verzending vindt plaats zonder zichtbaarheid van alle e-mailadressen teneinde privacy te waarborgen. Indien u geen prijs meer stelt op toekomstige toezending, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Martenastate · Martenawei 1 · Koarnjum, Fryslân 9056 PE · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp