Copy
Nieuwsbrief de Bewuste Zaak januari 2017
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven, klik dan hier.
'de Bewuste Zaak wenst u een mooi,
gezond en bewust 2017'

D E  L E Z I N G E N  E N  W O R K S H O P S  
 V A N   D E   B E W U S T E   Z A A K
Een onthullende avond in het
Boshotel waar wetenschap en
spiritualiteit elkaar ontmoeten…


Lezing donderdag 2 februari 2017
Johan Oldenkamp:
 

Door dr Johan Oldenkamp
Al bijna een decennium lang en voltijds onderzoekt Johan Oldenkamp alles waarvan hij het naatje van de kous wil weten. Daardoor heeft hij niet alleen ontdekt dat onvoorstelbaar veel zaken veelal ten onrechte voor waar zijn aangenomen door de overgrote meerderheid van de mensen. Ook heeft hij kunnen ontdekken hoe het dan wel zit… Zo weet hij dat waarachtige wetenschap en zuivere spiritualiteit twee zijden zijn van dezelfde medaille. 
Dankzij zijn grondige onderzoek was hij instaat beide zijden weer te herenigen tot één geheel, waaraan hij de Engelstalige naam “Wholly Science” heeft gegeven. Mogelijke Nederlandstalige vertalingen hiervan zijn “Heelige Wetenschap”, “Helende Wetenschap” of “Heelheidswetenschap”, maar ook in alle andere talen noemt hij het “Wholly Science”.

Wholly Science biedt tijdloze en universele verklaringen aan voor het geheel van alles. Wholly Science verklaart en integreert de ware wijsheid uit alle oude mystieke geschriften met alle hedendaagse empirische bevindingen. Wholly Science biedt onderbouwde verklaringen voor alle verschijnselen, zowel natuurlijke als die door de mens zijn veroorzaakt.

Wholly Science is gebaseerd basis van slechts twee basisregels:
 1. De verklaring met de meeste kracht (reikwijdte) is het meest heel (Wholly).
 2. De meest eenvoudige verklaring is het meest wetenschappelijk (Science).
Wholly Science herenigt:
 • Aards & Hemels
 • Natuurlijk & Bovennatuurlijk
 • Normaal & Paranormaal
 • Fysica & Metafysica
 • Chemie & Alchemie
 • Astronomie & Astrologie
 • Wiskunde & Numerologie
 • Empiricisme & Mysticisme
Wholly Science verbindt:
 • Linker- & Rechterhersenhelft
 • Verstand & Gevoel
 • Hoofd & Hart
 • Liefde & Wijsheid
 • Mannelijke & Vrouwelijk
 • Elektriciteit & Magnetisme
 • Klassiek & Modern
 • Openbaar & Occult
 • Exoterisch & Esoterisch
 • West & Oost
Op donderdagavond 2 februari 2017 deelt allround wetenschapper en spiritueel meester Johan Oldenkamp en auteur van 37 boeken in het Hampshire Boshotel te Vlodrop  zijn onderzoeksresultaten met de aanwezigen. 
Zou hij dat in detail doen, dan vraagt dit meer dan 60 uur. 
Wie al deze details wil weten, die kan de online videocursus in Wholly Science doen. Op donderdagavond kiest Johan ervoor om voornamelijk antwoord te geven op de vragen vanuit het publiek, nadat hij daarvoor een uiterst korte inleiding in de Wholly Science heeft gegeven.
Aanmelden kan via de aanmeldbutton hieronder of telefonisch op telefoonnummer 0651388729. De bijdrage voor deze avond is EUR 17,50
(zie INFORMATIE beneden in deze nieuwsbrief) 

 
KLIK HIER OM U PER E-MAIL AAN TE MELDEN
Over Johan Oldenkamp
Allround wetenschapper en spiritueel leraar Johan Oldenkamp is de grondlegger van Wholly Science, wat de completerende hereniging is van verstandige wetenschap en deugdelijke spiritualiteit.

Hij is de auteur van 37 boeken en was gastheer van meer dan 150 talkshows die rechtstreeks via internetradio werden uitgezonden als Pateo Radio, en hij was de presentator van ongeveer 100 videopresentatieshows die via Pateo TV grotendeels eveneens rechtstreeks werden uitgezonden.
Johan verstuurt periodiek een digitaal nieuwsbulletin genaamd de Pateo Nieuwsbrief. Naast het geven van lezingen, workshops, seminars, cursussen en retraite-weken, hij heeft ook een online video cursus over Wholly Science ontwikkeld. Onlangs begon hij tevens met Heelige Schrift TV, waarin hij de esoterische betekenis van de originele Bijbelteksten uitlegt.

Dr. Johan H. Oldenkamp was lector in kennisoverdracht, innovatie en ondernemerschap aan de Stenden Hogeschool. In het najaar van 2008 heeft hij bewust ontslag genomen om zo al zijn tijd, energie en spaargeld te kunnen gaan besteden aan de verdere ontwikkeling van Wholly Science. Sindsdien leeft hij (door zijn eigen keuze) zonder inkomen uit een baan of werkloosheidsuitkering. Voorafgaand aan zijn lectoraat werkte Johan als onderzoeker en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, als lid van de wetenschappelijke staf van het Telematica Research Center (later hernoemd tot Telematica Instituut), als management consultant bij Ernst & Young Consulting (en haar rechtsopvolgers), als freelance trainer, docent, consultant en coach, en ook als een leraar in Oosterse Krijgskunsten.
Johan behaalde een doctoraal (internationaal aangeduid als M.Sc. van Master of Science in het Engels of van Magister Scientiae in het Latijn) in de cognitieve psychologie (ook wel Functieleer genoemd), waarna hij een post-doctorale beroepsopleiding tot kennistechnoloog afronde, gevolgd door een doctoraat (internationaal aangeduid als Ph.D.als afkorting van de Latijnse titel Philosophiæ Doctor waarvan de letterlijke betekenis Leraar in Liefde voor Wijsheid is) voor het onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, veelal afgekort tot AI) te combineren met Operations Research.

Met de voltooiing van zijn proefschrift doorstond Johan de academisch proeve van bekwaamheid waarmee hij aantoonde om in staat te zijn om professioneel wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Hoewel als een student al wel wist hij dat de reguliere universitaire “wetenschap” bevooroordeeld, onjuist en misleidend is, het kostte hem toch nog ongeveer 20 jaar om alle leugens van dit dogmatisch geloof systeem genaamd “sciëntisme” volledig te weerleggen.

In plaats van alleen maar alle blunders van sciëntisme bloot te leggen, samen met alle tekortkomingen van de georganiseerde religies, besloot Johan om zijn levenswerk juist toe te spitsten op de ontwikkeling van een nieuw en allesomvattende paradigma: Wholly Science
KLIK HIER OM U PER E-MAIL AAN TE MELDEN

I N F O R M A T I E
 

Deze lezing vindt plaats in het Hampshire Boshotel, Boslaan 1, 6063 NN Vlodrop / Roermond.
Aanmelding vooraf is nodig via info@debewustezaak.nl of via tel. 06 51 38 8729 

 

Aanvang om 19.30u (inloop vanaf 19.00u). 

Deelnamekosten € 17,50 p.p. (incl. koffie en thee.)

De entree kunt u betalen vóór aanvang
van de lezing in het Boshotel.

 

Kijk op www.debewustezaak.nl voor de actuele stand van zaken aangaande lezingen en workshops!

Vanuit een open blik en een open hart wil de Bewuste Zaak ruimte geven aan het mysterie dat ten grondslag ligt aan het leven.
De Bewuste Zaak biedt, naast individuele begeleiding en advies, een podium voor lezingen en workshops over bijzondere onderwerpen door inspirerende mensen. Het motto daarbij is “wees nieuwsgierig, verruim je blikveld en open je hart want er is zoveel meer”.

De lezingen en workshops gaan over thema’s rondom innerlijke groei, bewustwording, spiritualiteit en grenswetenschappen. De Bewuste Zaak hoopt zo een positieve bijdrage te leveren aan ieders persoonlijke groeipad, de zoektocht naar meer en de bewustwording van onze onderlinge verbondenheid.
 
Verwonder je en laat je verrassen. In deze nieuwsbrief tref je beneden meer informatie aan over de eerstvolgende voordacht.
 
Voel je welkom!
Van harte,
Marlène Dohmen
Facebook
Website
Twitter
Copyright © 2017 De Bewuste Zaak