Copy

Stage One - 7th November

Web version

Stage One


Friday 7th November, 6.30pm


National Dance Company Wales invites you to join us at the Dance House to watch three independent contemporary dance artists present fresh new work currently in development plus the chance to network with your peers and discuss what you have seen.
 
Guest conversationalist Catherine Bennett will introduce extracts of work from:
 
Aleksandra Jones, Sarah Rogers & Michael Williams
 
Each presentation is an opportunity for the artists to share thoughts and ideas in their current practice and engage in open discussions as they explore, question and strengthen new concepts for future development.
 
The evening will conclude with the chance to carry on the conversation over a glass of wine.
 
For tickets please visit www.wmc.org.uk or call box office on 02920 63 6464
 


Nos Wener 7 Tachwedd, 6.30pm


Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn eich gwahodd i ymuno â ni yn y Tŷ Dawns er mwyn gwylio tri artist dawns gyfoes yn cyflwyno gweithiau newydd ffres sydd wrthi’n cael eu datblygu ar y pryd a bydd cyfle hefyd i chi ymuno â sgwrsio gydag eraill o blith y gynulleidfa a thrafod yr hyn a welsoch.
 
Bydd hwylusydd y sgwrs, Catherine Bennett, yn cyflwyno detholion o weithiau gan:
 
Aleksandra Jones, Sarah Rogers & Michael Williams
 
Bydd pob cyflwyniad yn gyfle i’r artist rannu syniadau a myfyrdodau ynghylch eu dull cyfredol o weithio a chynnal trafodaeth agored wrth iddynt archwilio cwestiynau a chryfhau cysyniadau ar gyfer eu datblygu yn y dyfodol.
 
Bydd cyfle ar ddiwedd y noson i gael sgwrs bellach dros wydraid o win.
 
Er mwyn cael tocynnau, cysylltwch os gwelwch yn dda â www.wmc.org.uk ynteu rhowch ganiad i’r swyddfa docynnau ar 02920 63 6464