Copy
GO News Update | Week 12 - 2015
View this email in your browser
                      
For English click here

Bent u een Topper? Wij vinden van wel! 

Daarom bent u geselecteerd voor een unieke incentive om kaarten te winnen voor: Het enige wat u hoeft te doen, is de Plantronics-oplossingen te bestellen bij Exertis GO Connect. Voor elke 100 euro aan Plantronics producten verdient u 1 Top Point. 

De vijf Nederlandse en vijf Belgische/Luxemburgse resellers die de meeste Top Points bij elkaar weten te sprokkelen gedurende de actieperiode, ontvangen een uitnodiging voor een van de twee bovengenoemde arrangementen.
 
KLIK HIER OM MEE TE DOEN AAN DEZE ACTIE!
Accelerator
Plantronics heeft recent nieuwe producten op de markt gebracht: de Blackwire 725, de Calisto 610, de Clarity 340 en de Voyager Edge UC.* Als u een van deze producten koopt, krijgt u per verkocht product niet 1 Top Point, maar 5 extra Top Points. In totaal dus 6 Top Points!
Direct bestellen
Blackwire 725 Klik hier Blackwire 725-M Klik hier
Calisto 610 Klik hier Calisto 610-M Klik hier
Clarity 340             Klik hier Clarity 340-M Klik hier
Voyager Edge UC Klik hier Voyager Edge UC-M Klik hier
Actievoorwaarden
 • De looptijd van de actie: 18 maart t/m 30 april 2015.
 • Registratie is verplicht om deel te nemen aan deze actie.
 • Winnaars worden in de eerste week van mei bekendgemaakt.
 • Er zijn per event maximaal 10 kaarten beschikbaar (max. 2 per winnende klant).
 • Tijdens de looptijd van de actie wordt u op de hoogte gehouden van uw tussenstand.
 • Exertis GO Connect behoudt zich te allen tijde het recht voor deelnemers uit te sluiten van deelname.
 • Exertis GO Connect behoudt het recht wijzigingen in het reglement aan te brengen.
 • Bij onvoorziene zaken beslist de directie van Exertis GO Connect.
 • De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Exertis GO Connect zijn van toepassing.
* Meer productinformatie vindt u op www.plantro.net en www.plantronics.com.

Are you a ‘Topper’? We think so!

That’s why you have been selected to participate in a unique incentive to win tickets for: The only thing you have to do, is to the order Plantronics solutions at Exertis GO Connect!
For each 100 euro on Plantronics products you will receive 1 Top Point.

The five Dutch and five Belgian/Luxembourg resellers with the most gathered Top Points during the promotional period, receive an invitation for one of the two packages mentioned above.
 
CLICK HERE TO PARTICIPATE IN THIS PROMOTION!
Accelerator
Plantronics has recently released new products: the Blackwire 725, the Calisto 610, the Clarity 340 and the Voyager Edge UC.* When you buy these products, you receive 5 extra Top Points per sold product. So, 6 Top Points in total!
Direct order
Blackwire 725 Click here Blackwire 725-M Click here
Calisto 610 Click here Calisto 610-M Click here
Clarity 340             Click here Clarity 340-M Click here
Voyager Edge UC Click here Voyager Edge UC-M Click here

Terms & Conditions

 • This promotion is valid from March 18th until April 30th, 2015.
 • Registration is required to participate in this promotion.
 • Winners will be announced in the first week of May.
 • There is a maximum of 10 tickets per event (max. 2 per winning customer).
 • During the promotion you will be kept informed of your standings.
 • Exertis GO Connect reserves the right to exclude participants.
 • Exertis GO Connect reserves the right to make changes in the regulations.
 • In unforeseen circumstances the management of Exertis GO Connect decides.
 • The general delivery and payment terms of Exertis GO Connect apply.
* More product information can be found on www.plantro.net and www.plantronics.com.
Forward
Share
Share
Tweet
+1
exertis-footer-mail.gif   info@exertisgoconnect.eu
 
exertis-footer-phone.gif   +31 78 88 00 700
 
Calandstraat 1
3316 EA Dordrecht (NL)
KvK: 23083418
 
Culliganlaan 1b
1831 Diegem (BE)
RPR: 898810908
 
exertis-social-facebook.gif   exertis-social-linkedin.gif   exertis-social-twitter.gif   exertis-social-youtube.gif   exertis-social-google.gif
Copyright © 2015 Exertis (Benelux), All rights reserved.


dcc-company.png
Unsubscribe
Email Marketing Powered by Mailchimp