Copy
Feel the difference, make the difference.

 

Nederlands/Vlaams: scroll omlaag voor een vertaling van deze mail.

For the Dutchies: scroll down for a Dutch translation of this email.

 

Happy New Year

As the days start lengthening again, it's time to reflect on the past year and look forward to what comes next.

2018 was amazing. Building up a business is very much a creative process, with ups and downs, bursts of inspiration and doubts.
Of course, there were 365 times last year when I thought "I can't do this, I better quit". Yarnz and our concept of Making the Fair Way is our dream, but living your dream is not like Disney. Where happiness and fullfillment just sort of happen by magic, with sprinkles. 
The real life version is where you have to work your ass off, make sacrifices and focus with all your heart and soul to manifest this dream and make it reality.
And the numbers and the good vibes tell me we are doing exactly that.

We're onto something with Yarnz. Providing you with honest & sustainable crafting materials, offering a Fair alternative in this fast & furious consumer society and supporting those who have no place or voice in this world.

We are only able to do that, thanks to you. Thank you for your trust and your support. Let's make 2019 even better!


~Michèle

Highlights of 2018

We organised our very first Needlework Retreat.
You can still join the next one!

More info
 
We went to our first show "abroad".

The Handwerkbeurs in Ghent - well, not very foreign perhaps, but still it was a big adventure!
We added new yarn to our family...

The gorgeous, gorgeous Garthenor organic collection Number 1, Number 2 and Number 3.

View Garthenor
 
... and new needles.

We're proud to be one of the few stockists who have these distinguished Black Walnut knitting needles.

View Black Walnut
We published our third Making the Fair Way Project Club Kit.


More info
We supported ASHWA Uganda in empowering women, with our Green Friday campaign.

More info

Plans for 2019

We're SUPER excited for our next foreign adventure!

Swiss Yarn Festival
On the prowl for new yarns... sustainable, Fair and of course beautiful!
 
We're taking the Project Club to the next level...

Join us
Behind the scenes we're working hard on a new webshop that meets all our needs.
 

Other news

New in the Yarnz family:
Bio Balance.

A lovely blend of cotton and wool, reasonably prices and GOTS certified!


View Bio Balance
Usually a change in price means a raise...
But not this time!

We have been able to lower the price of our Nurturing Fibres Supertwist and KidSilk range.

View Supertwist Sock

We now stock Soak Wash, yippee!

View Soak
The Indigo dreamteam is back in stock, hurray!
View KOKON Indigo

Buy Fair

Think about the pricetag of products you're about to buy. When it's cheap, the real cost is usually paid by someone or something else.

When you buy sustainable and ethical products instead, you know that there is no hidden suffering behind the glitter of your new product. You know the people have been treated fairly and the environmental impact has been kept to a minimum.
Learn more about us and how we do things

Large Project Benefits

These yarns apply for LPB, all year round
KOKON Merino
From the Mountain Cashmere
Nurturing Fibres
Supertwist Sock
Nurturing Fibres
KidSilk Lace
A large order means more profit, this stands to reason. That's nice for us, because we have to earn a living, just like everybody else.
But there comes a point where it gets somewhat out of balance. And we'd like to keep it fun & fair for everyone. That includes you, the valued customer *kiss*.

That's why weve introduced the Large Project Benefit Scheme, for selected yarns. So that it stays fun for you, too, to make a large project with honest & sustainable yarn.
Large Project Benefits in a nutshell:
5 - 9 skeins = 5% off
10 or more skeins = 10% off
More info about Large Project Benefits

Thanks for making it all the way to the bottom

Have a beautiful 2019, make it a good one!

For the Dutchies & of course our Belgian friends

De Nederlandstalige versie van deze mail.
Met links naar de Nederlandstalige webshop.

Gelukkig Nieuw Jaar

Nu de dagen weer beginnen te lengen, is het tijd om terug te kijken op vorig jaar en vooruit te blikken naar de toekomst.

2018 was geweldig. Een bedrijf opbouwen is ook een creatief proces, met ups en downs, overweldigende inspiratie en dan weer twijfels.
Natuurlijk heb ik 365 keer gedacht "ik kan dit niet, ik stop er mee". Yarnz en ons concept van Making the Fair Way is onze droom, maar je droom leven gaat niet zoals in Disney. Waar geluk en voldoening soort van gewoon gebeuren, op magische wijze, met glitters en discodip.
In het echte leven werk je je te pletter, moet je dingen opofferen en met heel je hart en ziel focussen op het realiseren van deze droom.
En de cijfers en de "good vibes" vertellen me dat we dat precies aan het doen zijn!

We zitten op het goede spoor met Yarnz. Mensen voorzien van eerlijke & duurzame handwerk artikelen, een eerlijk alternatief bieden voor de krankzinnigheid van de consumptiemaatschappij en het steunen van hen zonder stem, waar geen plaats voor is in deze wereld. 

We kunnen dit alleen maar doen dankzij jou. Dank voor je vertrouwen en je steun. Laten we 2019 nog mooier maken!


~Michèle

Highlights van 2018

We organiseerden onze allereerste Handwerk Retraite.
Binnenkort is de volgende, je kunt nog meedoen!

Meer info
 
We gingen naar ons eerste evenement in "het buitenland".

De Handwerkbeurs in Gent - OK, niet heel exotisch, maar het was toch een groot avontuur!
We kregen nieuw garen in de familie...

De prachtige, prachtige Garthenor biologische collectie Number 1, Number 2 en Number 3.

Bekijk Garthenor
 
... en nieuwe naalden.

We zijn trots om één van de selectieve winkeliers te zijn die deze bijzondere Black Walnut breinaalden verkopen.

Bekijk Black Walnut
We brachten ons derde Making the Fair Way Project Club pakket uit.


Meer info
We doneerden aan ASHWA's steun aan jonge vrouwen, met onze Groene Vrijdag campagne.

Meer info

Plannen voor 2019

SUPER spannend! Ons volgende buitenlandse avontuur!

Swiss Yarn Festival
De jacht naar nieuwe garens gaat door.. duurzaam, eerlijk en natuurlijk mooi!
 
We're tillen de Project Club naar een hoger plan.

Doe mee
En achter de schermen werken we aan een nieuwe webshop, die beter voorziet in alles wat we nodig hebben.

Ander nieuws

Nieuw in de Yarnz familie:
Bio Balance.

Een heerlijke blend van katoen en wol, met een vriendelijk prijskaartje en nog GOTS gecertificeerd ook!


Bekijk Bio Balance
Meestal betekent een prijsverandering een verhoging....
Maar dit keer niet!

We hebben de prijs van onze Nurturing Fibres Supertwist en KidSilk kunnen verlagen.

Bekijk Supertwist Sock

We hebben nu Soak Wash, in verschillende soorten & maten!

Bekijk Soak
Het Indigo dreamteam is weer op voorraad, hoera!

Bekijk KOKON Indigo

Koop eerlijk

Denk eens na over het prijskaartje van het product wat je wilt kopen. Als het goedkoop is, wordt de echte prijs meestal betaald door iets of iemand anders.

Als je duurzame en ethische producten koopt, weet je dat er geen verborgen leed achter de glitter van je nieuwe aanwinst zit. Dat de mensen eerlijk behandeld zijn en de impact op het milieu zo laag mogelijk is gehouden.
Lees meer over ons en hoe we dingen aanpakken

Large Project Benefits

Deze garens komen in aanmerking voor LPB. Het hele jaar door.
KOKON Merino
From the Mountain Kasjmier
Nurturing Fibres
Supertwist Sock
Nurturing Fibres
KidSilk Lace
Een grote bestelling levert relatief meer op, da's logisch. Dat is leuk voor ons, want uiteindelijk moeten ook wij ons geld verdienen. Maar er komt een punt dat het wat uit balans raakt. En we houden het ook graag leuk & eerlijk voor jou, als gewaardeerde klant *smak*.

Daarom hebben we het Large Project Benefit Scheme geïntroduceerd, voor geselecteerde garens. Zodat het óók voor jou leuk blijft om een groot project met eerlijke, duurzame garens te maken.
Large Project Benefits in een notendop:
5 - 9 strengen = 5% korting
10 of meer strengen = 10% korting
Meer info over Large Project Benefits

Tof dat je het helemaal tot het eind hebt gehaald

Heb een mooi 2019, maak er wat van!
Copyright © 2019 Yarnz, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp