Copy
Feel the difference, make the difference.

 

Nederlands/Vlaams: bedankt voor jullie feedback na de vorige mail! Scroll omlaag voor een vertaling van deze mail.

For the Dutchies: scroll down for a Dutch translation of this email.

 

Green Friday

From all webshop orders until Monday midnight, we will donate 50% of the profit to Ashwa Uganda.

We know them personally and are absolutely convinced that they are making the difference in many Ugandese communities.

These guys are absolute rockstars when it comes to empowering (young) women.
The world needs many, many more courageous men and women like them.

We are proud to support ASHWA.

Our alternative to Black Friday

Yarnz donates 50% of profit to charity.

On all orders until Monday 23:59 hrs
Empowering a community often starts with empowering women.

AHSWA supports the most vulnerable girls and women in Uganda, where menstrual hygiene and sex education are very much taboo.
Because of poverty, sanitary towels are unavailable or unaffordable. Consequence is that girls regularly miss school and finally drop out of school and become isolated. 

AHSWA teaches about menstrual hygiene and how to make their own reusable sanitary pads.

The why:

In general, we don’t do discounts. And we certainly don’t want to encourage the feeding frenzy this time of the year. People spending too much money they don't have on things they don't want... this is not our way.

I realise this sounds a bit strange, and it is somewhat contradictory. Because we sell stuff. Of course I want you to buy it. The more, the better. Well, yeeessss… but. A big but. 

Yarnz is also about balance, about reducing our footprint as much as possible, about spending your money wisely and ethically, and about being part of a community that values quality over quantity. 

About buying less, choosing well, and making it last.

That's all very well, still, it is nice to celebrate a special occasion. 

Inspired by other (small) businessowners and out-of-the-box thinkers last year, we have a Black Friday alternative. Green seems appropriate, since we sell eco-friendly products.

Buy Fair

Think about the pricetag of products you're about to buy. When it's cheap, the real cost is usually paid by someone or something else.

When you buy sustainable and ethical products instead, you know that there is no hidden suffering behind the glitter of your new product. You know the people have been treated fairly and the environmental impact has been kept to a minimum.
Our prices are fair. For ourselves, our producers and our customers. Our products are worth the money. (We know we ain't cheap... We do quality, we don't do cheap.)

No flash sales, no fear of missing out, no deception when you pay the normal price. This is fair and square all round.
Nobody likes to miss out on something, or to be taken advantage of. And you won't. It's not necessary to search the internet for Yarnz coupon codes, or to subscribe to our newsletter just to not miss out on a deal. It's not necessary to develop any buying strategy.

You order what you want, when you want it.
Learn more about us and how we do things

Large Project Benefits

These yarns apply for LPB, all year round
KOKON Merino
From the Mountain Cashmere
Nurturing Fibres
Supertwist Sock
Nurturing Fibres
KidSilk Lace
A large order means more profit, this stands to reason. That's nice for us, because we have to earn a living, just like everybody else.
But there comes a point where it gets somewhat out of balance. And we'd like to keep it fun & fair for everyone. That includes you, the valued customer *kiss*.

That's why weve introduced the Large Project Benefit Scheme, for selected yarns. So that it's fun for you, too, to make a large project with beautiful yarn.
Large Project Benefits in a nutshell:
5 - 9 skeins = 5% off
10 or more skeins = 10% off
More info about Large Project Benefits

Are you wondering when you'll have time to use all that yarn?

Join our Needlework Retreat

Gift Ideas

Beautiful inside & out.
Koel Magazine &
Brittany Needles
Make the Change
Project Bag

For the Dutchies & of course our Belgian friends

De Nederlandstalige versie van deze mail.
Met links naar de Nederlandstalige webshop.

Groene Vrijdag

Van alle webshop orders t/m maandag doneren we 50% van de winst aan Ashwa Uganda.

We kennen ze persoonlijk en zijn absoluut overtuigd dat zij een verschil maken in vele Oegandese gemeenschappen. 

Deze jongens en meiden zijn absolute rocksterren als het aankomt op vrouwen in hun kracht zetten. De wereld heeft veel meer dappere mannen en vrouwen zoals zij nodig.

We zijn er trots op dat we ASHWA steunen.

Ons alternatief voor Black Friday

Yarnz doneert 50% van alle winst aan het goede doel.

Op alle bestellingen t/m maandag.
Een gemeenschap versterken begint vaak bij de vrouwen versterken.

AHSWA steunt de meest kwetsbare vrouwen en meisjes in Oeganda, waar menstruele hygiëne en seksuele voorlichting erg taboe zijn.
Vanwege armoede is maandverband niet beschikbaar of niet betaalbaar. De consequentie is dat meisjes school missen en uiteindelijk uitvallen en geïsoleerd raken.

ASHWA geeft voorlichting en leert meiden hun eigen herbruikbare maandverband te maken.

Het waarom:

Over het algemeen doen we niet aan korting. En we willen zeker niet meedoen aan de koop-waanzin rond deze tijd van het jaar. Waarbij mensen teveel geld uitgeven wat ze eigenlijk niet hebben, aan spullen die ze eigenlijk niet willen... dit is niet onze manier. 

Ik realiseer me dat dit misschien een beetje raar klinkt en tegenstrijdig is. Immers, we verkopen spullen. Natuurlijk wil ik dat je die koopt. Hoe meer, hoe beter. Nou, jaaaa... maar. Een grote maar. 

Yarnz gaat ook over de balans terugbrengen, over onze voetafdruk verminderen waar mogelijk, over je geld wijs en ethisch uitgeven, over deel zijn van een community die meer waarde hecht aan kwaliteit dan aan kwantiteit. 

Over minder kopen, goed kiezen, en goed voor je spullen zorgen.

Dat is allemaal leuk en aardig, toch is het leuk om een speciale gelegenheid te vieren.

Geïnspireerd door andere (kleine) ondernemers en out-of-de-box denkers vorig jaar, hebben we een Black Friday alternatief. Groen lijkt beter geschikt, aangezien we eco-friendly spullen verkopen.

Koop eerlijk

Denk eens na over het prijskaartje van het product wat je wilt kopen. Als het goedkoop is, wordt de *echte* prijs meestal betaald door iets of iemand anders.

Als je duurzame en ethische producten koopt, weet je dat er geen verborgen leed achter de glitter van je nieuwe aanwinst zit. Dat de mensen eerlijk behandeld zijn en de impact op het milieu zo laag mogelijk is gehouden.
Onze prijzen zijn eerlijk. Voor onszelf, onze producenten en onze klanten. Onze producten zijn het geld waard. (We weten dat we niet goedkoop zijn... we doen niet aan goedkoop, we doen aan kwaliteit.)

Geen sale, geen risico om iets mis te lopen, niet bedrogen worden als je de normale prijs betaalt. Dat is eerlijk naar onze klanten.
Niemand vindt het leuk om in de maling genomen te worden. Dat wordt je dus ook niet. Het is niet nodig om het internet af te zoeken naar Yarnz kortingscodes, of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief alleen om te voorkomen dat je een aanbieding misloopt. Het is niet nodig om een koop-strategie te ontwikkelen.

Je koopt gewoon wat jij wilt, wanneer jij wilt.
Lees meer over ons en hoe we dingen aanpakken

Large Project Benefits

Deze garens komen in aanmerking voor LPB

Het hele jaar door.
KOKON Merino
From the Mountain Kasjmier
Nurturing Fibres
Supertwist Sock
Nurturing Fibres
KidSilk Lace
Een grote bestelling levert relatief meer op, da's logisch. Dat is leuk voor ons, want uiteindelijk moeten ook wij ons geld verdienen. Maar er komt een punt dat het wat uit balans raakt. En we houden het ook graag leuk & eerlijk voor jou, als gewaardeerde klant *smak*.

Daarom hebben we het Large Project Benefit Scheme geïntroduceerd, voor geselecteerde garens. Zodat het óók voor jou leuk is om een groot project met mooie garens te maken.
Large Project Benefits in een notendop:
5 - 9 strengen = 5% korting
10 of meer strengen = 10% korting
Meer info over Large Project Benefits

Vraag je je af waar je de tijd vandaan moet halen om al dat mooie garen te gebruiken?

Boek onze Handwerk Retraite

Cadeau ideeën

Mooi van buiten én van binnen.
Koel Magazine &
Brittany Needles
Make the Change
Project Tas
Copyright © 2018 Yarnz, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp