Copy
Nieuwsbrief 20: September 2016

ARDUINKAAI 28
1000 BRUSSEL
tel: 02 209 06 01
fax: 02 502 83 21

www.amvb.be
arduin@amvb.be
Inschrijven voor @rduin kan hier
Beste erfgoedliefhebber,

Hopelijk hebt u genoten van aangename en inspirerende zomermaanden. Tijdens de voorbije zomerse hittegolven werkte het
AMVB achter de schermen ijverig verder. Het resultaat van dit werk leest u in deze nieuwsbrief en het aanbod van najaarsactiviteiten.
Wij vliegen er weer in en nodigen u uit om samen met ons te bouwen aan een boeiend najaar.
Heel graag tot binnenkort.


PROGRAMMA | ACTUEEL | AANBOD
PROGRAMMA
24 september 2016
VORMING: Zoeken in een rijksarchief 

Door Annelies Coenen
Familiekunde Brussel

De lezing start om 14:00u in AMVB. Schrijf je hier in.
8 oktober 2016
VORMING Digitale Week: Maak je digitaal droomarchief voor particulieren
De zomervakantie is achter de rug en u beslist om nog even na te genieten door uw vakantiefoto's op  verschillende harde schijven te ordenen. Het AMVB helpt u hierbij graag met praktische tips en tricks om uw computer en digitaal archief op orde te houden.

Schrijf u snel in via lien.ceuppens@amvb.be en kom van 9:00 tot 12:00u naar het AMVB. Meer info.
11 oktober 2016
VORMING Digitale Week: Aan de slag met Wikipedia
Ook zin om mee geschiedenis te schrijven via Wikipedia? Leer in deze vorming uw kennis delen op deze online encyclopedie. We gaan in op het toevoegen en verwijderen van informatie. 

Schrijf je in via lien.ceuppens@amvb.be. U bent van 13:00 tot 15:00u welkom in het AMVB. Meer info.  
13 oktober 2016
VORMING Digitale Week: Maak je digitaal droomarchief voor organisaties
Gedaan met het eindeloos zoeken naar documenten op de server van uw organisatie. In deze vorming leert u snel en efficiënt uw digitaal organisatiearchief ordenen. Met onze tips over het opbouwen van een mappenstructuur en het terugvinden van bestanden is die wanorde verleden tijd. 

Schrijf u snel in via lien.ceuppens@amvb.be en kom van 10:00 tot 16:00u naar het AMVB. Meer info. 
Week van 19 tot 21 oktober 2016
ACTIVITEIT: Gesprekstafel in het kader van Brussel in Dialoog
Schuif mee aan tafel en deel uw ervaringen over het thema "Delen" met 6 à 8 mensen van verschillende horizonten.

Plaats, uur en inschrijving worden hier bekendgemaakt. 
22 oktober 2016 
LEZING: Latijn in parochieregisters

Door Rita Vanhaecke
Familiekunde Brussel

De lezing start om 14:00u in AMVB. Schrijf je hier in.
Nader te bepalen datum in november 2016
VORMING: 'Archives = money'
Goed bewaarde en beheerde archieven zijn goud waard. Dat weten niet alleen historici en archivarissen. Sinds het nieuwe Kunstendecreet is de hele kunstensector hiervan op de hoogte. Om werkingssubsidies te krijgen, moet je voortaan goed voor je archief zorgen. Maar wat is archief en hoe doe je dat goed voor je archief zorgen? Het AMVB snelt in november te hulp met één workshop over het beheer van papieren en digitaal archief.

Schrijf je in via lien.ceuppens@amvb.be
26 november 2016 
LEZING: Leven en werken tijdens de Franse bezetting 1795-1815

Door Claude Gekiere
Familiekunde Brussel

De lezing start om 14:00u in AMVB. Schrijf je hier in.
1 december 2016  
ACTIVITEIT: Nocturnes met tentoonstelling Brussel ZWerft
Brusselaars en Orbit tonen u voorwerpen die stereotiepe beelden over andere culturen uitdragen. In een rondleiding of met de Erfgoedapp ontdekt u hun ontstaanscontext en vooroordelen.

Reserveer uw rondleiding in het Nederlands (17:00, 19:00u) of Frans (18:00 en 20:00u) op info@amvb.be. 
 
ACTUEEL
Dat het AMVB een voortrekkersrol speelt in de digitale archiefoverdrachten voor kleine organisaties, kon je al lezen in de vorige nieuwsitems. SODA of het Stappenplan Overdracht Digitaal Archief werden in 2015 en 2016 verder gezet door Lindsay Simons. In SODA² zocht deze projectmedewerker naar een goede en goedkope manier om digitale archieven voor te bereiden op een duurzame bewaring in een e-depot. Het resultaat van deze zoektocht was het programma Archivematica. Wil u als archivaris vanaf nu uw digitale archieven op een kwalitatieve manier en met weinig middelen duurzaam bewaren voor de toekomst? Lees dan op CEST hoe dit kan.
Het AMVB ontving het archief van Gorik Lindemans. Onze archivaris en deze Belgisch beeldend kunstenaar ging samen aan de slag om zijn waardevolle archief te schonen, restaureren, ordenen en een basisinventarisatie op te stellen. Wij zijn zeer blij dat jullie binnenkort deze mooie pareltjes van grafisch werk kunnen komen bewonderen. 
 
Hou zeker onze website en sociale media en in de gaten!
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Website
Website