Copy

20 juli 2021

U kunt de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen nu aanvragen


Heeft u een digitale meter, en zonnepanelen geplaatst vóór 2021?  Vanaf 20 juli 2021 en tot en met 19 januari 2022 kunt u uw aanvraag indienen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

Na lang wachten, is er goed nieuws: u kunt de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aanvragen. 

De aanvraag verloopt via Fluvius, via het digitale loket in Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA gebruikt uw gegevens uit de aanvraag, om uw premie te kunnen uitbetalen (en voor handhaving, daar waar misbruik wordt vastgesteld). 

De doelstelling is om alle premies die voor half november werden aangevraagd nog dit jaar uit te betalen. 

  • Wie al over een digitale meter beschikt en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan vanaf 20 juli 2021 de aanvraag voor de retroactieve investeringspremie indienen en heeft tot en met 19 januari 2022 de tijd (namelijk tot 6 maanden na de inwerkingtreding van de regelgeving).
  • Wie nu nog een klassieke Ferrarismeter heeft en zonnepanelen plaatste voor 2021, kan de premie tot 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). 

    Heeft u een hoog zelfverbruik of past u uw gedrag aan om dat te bereiken en zodoende op een relatief laag elektriciteitsverbruik het nettarief moet betalen? Dan kan de digitale meter voor u een financieel voordeel betekenen: het prosumententarief valt immers weg en wie zelf een digitale meter aanvraagt, krijgt bovendien een bonus van 100€ bovenop de premie. 

Let op: heeft u geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp? Dan kunt u bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, ook in aanmerking komen voor de retroactieve warmtepomppremie. Vraag alvast tijdig de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan. De premie-aanvraag voor de warmtepomp (evenals de premie voor decentrale installaties zoals een micro-WKK of windturbine) kreeg nog geen definitieve goedkeuring. Meer informatie over die  premie-aanvraag, volgt nog. 


 

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

Om in aanmerking te komen voor de eenmalige retroactieve investeringpremie voor zonnepanelen, moet uw zonnepaneleninstallatie aan voorwaarden voldoen, zoals:

  • beschikken over een maximaal omvormervermogen van 10 kVA per EAN-nummer; 
  • in dienst genomen zijn in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020 (zie datum in het AREI-keuringsverslag);
  • beschikken over een digitale meter;
  • aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) uiterlijk op 1 oktober 2021.

Daarnaast mag er voor de beschouwde EAN-nummer geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Check alle voorwaarden.

 

 

Snel op weg in 2 stappen

1. Ga na of u wel de eigenaar bent van de zonnepanelen 
In de meest gevallen is de eigenaar van het gebouw, ook de eigenaar van de zonnepanelen. Dan geldt: 
  • als de digitale meter is geplaatst vóór 1 maart 2021 bent u eigenaar als u op 1 maart 2021 de eigenaar was van de zonnepaneleninstallatie. 
  • als de digitale meter is geplaatst na 1 maart 2021 bent u eigenaar als u op het moment van het plaatsen van de digitale meter de eigenaar was van de zonnepaneleninstallatie.  
Bij een verkoop net voor of net na 1 maart 2021, kan dat onduidelijk zijn. Dan bepaalt de datum van het verlijden van de akte, wie de eigenaar is van het gebouw, en dus van de zonnepanelen.  
Bent u huurder? Het is de investeerder in de zonnepanelen die recht heeft op de premie. In de meeste gevallen is dat niet de huurder. 
Voor alle bijzondere situaties (verkoop, verhuur, leasing van zonnepanelen, … ) leest u best vooraf in de 'Veelgestelde vragen' of u wel degelijk de eigenaar bent en recht heeft op de premie. Er zijn immers gevolgen als u ten onrechte de premie aanvraagt: het VEKA zal de retroactieve investeringspremie terugvorderen en kan een handhavingsprocedure rond energiefraude opstarten.  
2. Ga na of u over een installatiefactuur of AREI-keuringsattest van de zonnepaneleninstallatie beschikt 
Het premiebedrag van de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen wordt berekend op basis van de grootte van de installatie (meer bepaald het vermogen). Het vermogen van de omvormer is bij Fluvius gekend. 
Beschikt u nog over de installatiefactuur of het AREI-keuringsattest van uw zonnepaneleninstallatie? Dan kunt u het premiebedrag ook laten berekenen op basis van het piekvermogen van de installatie. Het premiebedrag is dan doorgaans iets hoger. U moet de factuur of het keuringsattest dan wel als bewijsstuk opladen in de aanvraagmodule van Fluvius.
 

 

Vragen?

De antwoorden op veelgestelde vragen over de retroactieve investeringspremie, verzamelen we op onze website.

De aanvraagmodule in 'Mijn Fluvius'
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Deel Deel
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap van de Vlaamse overheid spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.Pas uw voorkeuren aan of schrijf u uit.