Copy

Nr. 2202-01 (januari)

SOFTWARE

De EPB-software versie 12.5.1 is beschikbaar 

Vanaf vandaag, 10 januari 2022, is de versie 12.5.1 van de EPB-software 3G beschikbaar. Deze versie is  meteen, vanaf 10 januari, vereist voor het indienen van startverklaringen en aangiften op de energieprestatiedatabank. 

logo van de software

Let op: uitzonderlijk is er geen termijn van twee weken waarin het nog toegelaten is om startverklaringen en aangiften in te dienen met de vorige versie.

De versie 12.5.1 wordt aangeboden via de automatische updates. U kunt deze versie ook downloaden op onze website.  

Let op: om de software te installeren via de automatische updates, moet u de eerste maal dat u de software opnieuw opstart, de software een tiental minuten laten openstaan zodat de update zich correct kan voorbereiden.  
 
Ondervindt u problemen tijdens de installatie? Zo lost u ze op.  
 
De voornaamste wijzigingen in de versie 12.5.1 zijn: 
 • alle regelgevende wijzigingen voor vergunningsaanvragen vanaf 2022die nog niet in een vorige versie geïmplementeerd waren, zijn toegevoegd.

  Het gaat dan over 
  de compensatiemogelijkheid voor het S-peil, de EPB-plicht voor zorgwoningen, externe koudelevering en warmtelevering, en de herziening van de boetebepaling voor installatie-eisen.

  Deze 
  wijzigingen worden verder in deze nieuwsbrief toegelicht, of werden al in de voorgaande 
  nieuwsbrief 2021-06 gecommuniceerd. 
   
 • Er is verder gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid van de EPB-software.
   
 • Er zijn wijzigingen gebeurd aan de xml voor de 3D-import.
   
 • Er zijn een aantal bugs uit de vorige versies opgelost.  
 
Bekijk het volledige overzicht van de wijzigingen.  
 

Werken ‘in the cloud’ wordt afgeraden


Via de helpdesk worden steeds vaker problemen gemeld met bestanden die opgeslagen zijn op een cloudgebaseerde toepassing, zoals een gedeelde netwerkschijf of een opslagtoepassing online.

Het gaat dan over het optreden van foutmeldingen, bestanden die men niet meer kan openen, of bestanden die niet correct opgeslagen worden.  

De EPB-software is momenteel niet geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Dat kan zorgen voor corrupte bestanden en ongewenst gedrag bij het opslaan en laden van een project.  

De drie gewesten hebben de opdracht gegeven aan de softwareontwikkelaar om dit met prioriteit te onderzoeken en een oplossing uit te werken.  

In tussentijd raadt het Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) gebruikers aan om niet rechtstreeks bestanden op te slaan ‘in the cloud’, of te openen vanuit dergelijke toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan verder in te werken. 
 

PERMANENTE VORMING

6 uur vorming met vrije inhoud in 2022

cursisten zittend rond een laptop

Bent u een erkende verslaggever en wilt u uw erkenning behouden? Dan moet u in 2022, net zoals de voorgaande jaren, in totaal  6 uur  permanente vorming volgen met vrije inhoud.

Let opu moet vormingen kiezen uit het erkende aanbod. 

METHODE

In nieuwsbrief 2021-06 zijn al een aantal wijzigingen aan de EPB-methode en aan de EPB-eisen aangekondigd. Enkele methodewijzigingen kregen eind 2021 een definitieve goedkeuring. Die wijzigingen worden hier samengevat.
 

Nieuw: rekenmethode voor externe koudelevering 


Koudenetten zijn de tegenpool van warmtenetten en brengen centraal opgewekte koude via een netwerk van leidingen naar verschillende koudeafnemers. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijf dat restkoude heeft en dit levert aan nabijgelegen kantoorgebouwen. 
 
Voor EPN is er een rekenmethode voor externe koudelevering (koudenetten) uitgewerkt. Vanaf de softwareversie 12.5.1 is voor EPN een detailberekening van het koudenet mogelijk, op basis van de types koudeleveranciers en de temperatuur van het netwerk. 
 
Voor EPW worden koudenetten op een gelijkaardige wijze als de standaard EPW-methode ingegeven. Dat is mogelijk sinds de softwareversie 12.0.5.
 

Kleine aanpassingen aan het rekenblad voor externe warmtelevering 

Bij externe warmtelevering die warmte levert aan een absorptiekoelmachine, is de aftopping van de equivalante primaire energiefactor verlaagd, om absorptiekoeling op basis van restwarmte correcter te valoriseren. 

De aanpassingen worden doorgevoerd in een 
nieuw rekenblad dat in de loop van januari beschikbaar zal zijn op de EPB-pedia.
 

Kleine optimalisaties 


Tot slot worden de ventilatiedebieten voortaan tot op de eenheid afgerond, is er een afronding doorgevoerd in de berekening van de U-waarden en worden de waarden bij ontstentenis voor de Uf-waarde van houten raamprofielen voortaan op een meer nauwkeurige manier bepaald.

Z
ie het bovenstaande overzicht van de wijzigingen in de versie 12.5.1 voor meer toelichting daarover. 
 
 
Bekijk het overzicht van alle EPB-wijzigingen vanaf 2022. 
 
De  onderstaande  beleidsmaatregelen en campagnes staan  los van de EPB-regelgeving. Deze rubrieken kunnen u helpen om uw klanten nog beter te overtuigen of te informeren over energieprestaties van gebouwen. 

IN DE MARGE

Nieuwe klimaatmaatregelen om duurzamer te verwarmen 


Wnemen stap voor stap afscheid van fossiele brandstoffen. Verwarmen op hernieuwbare bronnen, zoals met een warmtepomp of door aan te sluiten op een warmtenet, zijn de toekomst voor het verwarmen van onze woningen.  
 
In de aanloop naar de klimaattop in Glasgow begin november 2021, hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan volgende maatregelen: 
 • de kostprijs voor een nieuwe gasaansluiting bij nieuwbouw op te trekken naar 1200 tot 1400 euro vanaf juli 2022. De aansluitkost wordt momenteel beperkt tot 250 euro. De werkelijke, hogere aansluitingskost maakt alternatieven zoals een warmtepomp, aantrekkelijker;
   
 • vanaf 2023 bij nieuwbouw enkel een gasketel toe te staan in de vorm van een hybride warmtepomp;
   
 • vanaf 2026 bij nieuwbouw niet langer toe te staan om gasketels te plaatsen voor verwarming. 
 
De bovenstaande acties worden nu verder concreet uitgewerkt en in regelgeving omgezetWe houden u op de hoogte van de regelgevende wijzigingen. 
 
Om te stimuleren om meer duurzaam te verwarmen, is geen aardgasaansluiting meer toegestaan bij nieuwe grote projecten (vanaf 2022 is dat het geval vanaf 15 (woon)eenheden), en geldt vanaf 2022 een verbod op het plaatsen van stookolieketels als er een aardgasnet in de straat beschikbaar is.

Deze maatregelen kondigden we aan in 
nieuwsbrief 2021-06. 
 

Mee met de stroom? 

Om de energietransitie beter bekend te maken in Vlaanderen, startten de Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir, het VEKA en netbedrijf Fluvius de informatiecampagne Mee met de stroom.

Klik om de campagnespot te bekijken.
Ook voor u is een belangrijke informerende rol weggelegd. De campagnewebsite helpt u om een eenduidig transitieverhaal te vertellen, opgebouwd rond drie pijlers ‘Zuiniger, slimmer en groener’. 
 
Alles wat mensen kunnen doen om hun woning, gewoonten of gedrag bij te sturen in de richting van de energietransitie, is immers samen te vatten in de drie sleutelwoorden:  
 • Zuiniger: spring zo spaarzaam mogelijk om met energie.
 • Slimmer: vervang fossiele brandstoffen stap voor stap door efficiënte elektrische alternatieven en spreid uw elektriciteitsgebruik. Ook warmtenetten zijn deel van de toekomst.
 • Groener: kies zo vaak mogelijk voor groene energie
In 2022 zijn nog campagnegolven gepland, onder andere over de rol en de voordelen van de digitale meter binnen de energietransitie (start 10 januari), duurzaam verwarmen en spreiden van elektriciteitsgebruik. 
 
Op de campagnewebsite vindt u gebruiksklaar informatiemateriaal.
 

Korting onroerende voorheffing bij nieuwbouwwoningen


Bij nieuwbouwwoningen met een omgevingsvergunningsaanvraag vanaf 2022 gelden kortingen op de onroerende voorheffing bij een goede energieprestatiedus bij een laag E-peil: 
 • Aanvraag omgevingsvergunning in 2022:  
  - 100% korting 5 jaar lang bij E10 of lager 
  - 50% korting 5 jaar lang bij behalen van E11 tot E20 
   
 • Aanvraag omgevingsvergunning vanaf 2023: enkel nog korting bij herbouw of gedeeltelijke herbouw:  
  - 100% korting 5 jaar lang bij E10 of lager 
  - 50% korting 5 jaar lang bij behalen van E11 tot E20  
   

Premies voor energiebesparende investeringen

 • De premies via netbeheerder Fluvius voor energiebesparende investeringen lopen verder in 2022. 

  Dat zijn de premies voor isolatie van het dak, muur, vloer, beglazing, en voor een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een warmtepompboiler, de  sturing van elektrische warmte (accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen), de verhoogde premies bij uitsluitend nachttarief, en de verhoogde premie voor asbestverwijdering in combinatie met dak- of buitenmuurisolatie.

  Er komt via Fluvius ook een tijdelijke nieuwe premie voor wie asbest verwijdert van (onder)daken van onverwarmde niet-residentiële gebouwen en vervolgens zonnepanelen installeert. 
 • De renovatiepremie van Wonen Vlaanderen loopt verder in 2022.  
   
 • In de tweede helft van 2022 wordt de Mijn VerbouwPremie gelanceerd. Deze premie vervangt de meeste energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie van Wonen Vlaanderen. Voor meer informatie kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van de Mijn VerbouwPremie.  

Van zodra de premiebrochure gepubliceerd wordt, vindt u ze terug bij Publicaties.
 

Bijkomende verlaging van de registratiebelasting bij IER en gedeeltelijke herbouw


Bij de aankoop van de enige eigen woning wordt de registratiebelasting voor natuurlijke personen verlaagd van 6% naar 3%. 
 
Dit nieuwe tarief is van toepassing op alle koopovereenkomsten waarvan de authentieke akte wordt verleden vanaf 1 januari 2022 (ook als de compromis nog in 2021 werd ondertekend). 

Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie (IER) of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, genieten een aanvullend verlaagd tarief en betalen vanaf 2022 nog maar 1% registratiebelasting. 

Goed om weten: voor projecten met een omgevingsvergunning vanaf 2022 verstrengt voor een IER de E-peileis naar E60 (in plaats van E70).  
 

Fiscaal voordeel voor een laadpaal

Thuis een laadpaal plaatsen, kan een fiscaal voordeel opleveren. Deze maatregel kadert in de vergroening van de bedrijfswagens.

auto aan de laadpaal

Als u thuis een laadstation voor elektrische wagens installeert, kunt u een belastingvermindering genieten voor de uitgaven die u daarvoor betaalt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. 

De belastingvermindering varieert van 15% tot 45% van de uitgaven (tot maximaal 1500 euro), afhankelijk van het jaar van de betaling van de uitgaven. 

In 2022 gaat het over een fiscaal voordeel van 45% met een maximumvoordeel van 675 euro. Volgend jaar daalt het voordeel naar 30% (maximaal 450 euro) en in 2024 (tot 31 augustus) zakt het voordeel verder naar 15% (maximaal 225 euro). 
 
 
Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Deel Deel
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap van de Vlaamse overheid spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.Pas uw voorkeuren aan of schrijf u uit.