Copy
EPB-nieuwsbrief

Nr. 2019-04 (juni)

EPB IN CIJFERS

Het jaarlijkse uitgebreide EPB-cijferrapport is beschikbaar

Het gemiddelde E-peil voor eengezinswoningen is gedaald van E86 voor aanvraagjaar 2006 naar E27 voor aanvraagjaar 2017. 20% van de renovaties is sinds 2015 een ingrijpende energetische renovatie (IER).

Ook het gemiddelde E-peil van een IER ligt ruim onder de eis van E90: E66 voor aanvraagjaar 2016 en E59 voor de al ingediende aangiften van aanvraagjaar 2017.

De buitenmuren van woningen zijn in de EPB-aangiften van aanvraagjaar 2017 50% beter geïsoleerd dan in aanvraagjaar 2006. Voor daken en vloeren gaat het om een verbetering van 30%.

Zonnepanelen (PV) plaatsen is sinds de invoering van een verplicht aandeel hernieuwbare energie vanaf aanvraagjaar 2014 de meest populaire techniek voor hernieuwbare energie in de woningbouw: in 86% van de nieuwe eengezinswoningen plaatst men PV-panelen.

U vindt alle cijfers in het uitgebreide EPB-cijferrapport 2006-2018

REGELGEVING

Geen aparte energiesector meer nodig voor een onverwarmde verdieping

Onverwarmde ruimten in een EPB-eenheid mag u toewijzen aan een energiesector van een aangrenzende ruimte op dezelfde verdieping.

Door het isolatieniveau van de huidige nieuwbouwwoningen is steeds vaker de hele bovenverdieping onverwarmd en is er ook geen voorziening (bijvoorbeeld: wachtleidingen) om later verwarmingselementen bij te plaatsen. 

Voor projecten aangevraagd vanaf 1 januari 2019 werd de regelgeving daarom aangepast: een onverwarmde verdieping mag u samennemen met de energiesector van een aangrenzende verdieping. 

Voor oudere projecten moet u een onverwarmde verdieping als aparte onverwarmde energiesector invoeren. 

Op de EPB-pedia vindt u meer toelichting over de indeling in energiesectoren en voorbeeldsituaties.
 

Vrijstelling voor bestaande ketels niet ouder dan 15 jaar in plaats van 10 jaar

Bepaalde renovaties waarbij de bestaande ketel behouden blijft, zijn vrijgesteld om te voldoen aan het minimale installatierendement voor ruimteverwarming.

Deze vrijstelling wordt uitgebreid op basis van uitzonderingsaanvragen die het VEA ontving: de leeftijdsgrens wordt opgetrokken van 10 naar 15 jaar.

De vrijstelling van het minimaal installatierendement voor ruimteverwarming geldt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • het gaat om een renovatie of functiewijziging waarbij de bestaande ketel behouden blijft;
 • op het moment van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is de ketel niet ouder dan 15 jaar;
 • de vloeroppervlakte die verwarmd wordt door de nieuwe of vernieuwde afgifte-elementen is minder dan 25% van de totale bruikbare vloeroppervlakte.
 
De vrijstelling is goedgekeurd en zal gelden voor bouwaanvragen vanaf 10 dagen na de publicatie in het Belgische Staatsblad. Meer toelichting over deze vrijstelling en de precieze datum van inwerkingtreding wordt aangevuld op de EPB-pedia. 

HANDHAVING

Vermijd fouten bij het bepalen van het lekdebiet

Sinds de invoering van de STS-P 71-3 en de bijhorende kwaliteitskaders moet een luchtdichtheidsmeting steeds een conformiteitsverklaring bevatten om het resultaat ervan te kunnen gebruiken in de EPB-aangifte.

In principe mag u steeds aannemen dat het lekdebiet vermeld op de conformiteitsverklaring correct volgens de STS werd gemeten. Dat betekent echter niet altijd dat u dit lekdebiet zonder meer mag overnemen in de EPB-aangifte. 

Het Vlaams Energieagentschap merkt dat af en toe een lekdebiet wordt gebruikt dat niet overeenstemt met de werkelijke toestand van de EPB-eenheid waarvoor de aangifte wordt ingediend.

Om fouten te vermijden, controleert u minstens de onderstaande zaken uit het meetrapport:

 • komt de gemeten zone wel overeen met de betreffende EPB-eenheid? Of maakt de EPB-eenheid onderdeel uit van de gemeten zone, in het geval van een collectieve meting?
   
 • Stemt de toestand van het gebouw op het moment van de meting overeen met de as-built toestand zoals beschreven in de EPB-aangifte? Om een meting in EPB te kunnen gebruiken moeten alle openingen voor de technieken die zijn opgenomen in de EPB-aangifte, effectief aanwezig zijn.

  Wanneer bijvoorbeeld de datum van de meting veel vroeger valt dan de datum van ingebruikname, raden we aan goed te controleren of het wel de as-built toestand is die werd gemeten.  
   
 • Als er een v50-waarde is opgenomen, werd die correct berekend, met de correcte verliesoppervlakte in de noemer? 

Dit aandachtspunt is aangevuld op de EPB-pedia.

EPB-PEDIA

De belangrijkste wijzigingen sinds de vorige EPB-nieuwsbrief

 • De rubriek ‘Zonnewering’ is aangepast en uitgebreid:
  - bij rekenmethode is een ‘let op’ toegevoegd;
  - bij de voorbeelden is onder meer aangevuld welke werkwijze u kunt volgen als de gecombineerde zonnetoetredingsfactor niet gekend is. 
 • Hoe u de combinatie van een lucht/lucht-warmtepomp en een lucht/water-warmtepomp in één ruimte kunt invoeren in de EPB-software, is toegevoegd als geval 5, bij de voorbeelden.
   
 • Hoe u warmterecuperatie uit proceskoeling kunt inrekenen, bijvoorbeeld in het geval van de restwarmte van frigo’s in een supermarkt, is aangevuld onder de rubriek ‘Restwarmte’. De aangereikte oplossing kunt u niet gebruiken als er een warmtepomp (of ander toestel) wordt gebruikt om de temperatuur van de restwarmte te verhogen.
    
 • De nieuwe pagina ‘Zijbalk rechts is niet meer zichtbaar’ legt uit welke stappen u moet doorlopen om de vensters ‘Help’ en ‘Resultaten’ opnieuw zichtbaar te maken in de rechter zijbalk van de EPB-software 3G. 

PREMIES

Huurhuis isoleren? Fluitje van een cent met de huur- en isolatiepremie.

Hebt u klanten die een woning huren of verhuren die niet of slecht geïsoleerd is? Download of bestel de folder daarover.

Bent u projectpromotor en begeleidt u verhuurders of huurders bij de planning van isolatiewerken (in dak, zoldervloer, muren, vloeren of schrijnwerk), neem dan zeker een kijkje op de nieuwe website over de huur- en isolatiepremie. 

De huur- en isolatiepremie gaat uit van de Vlaamse overheid en netbeheerder Fluvius en wil kwetsbare huurders een duwtje in de rug geven.

De huurder hoeft niets te doen en ook voor de verhuurder wordt al het werk uit handen genomen. De projectpromotor begeleidt immers het hele project. 
Deel
Tweet
Stuur door
Deel
Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Vlaams Energieagentschap kan echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.Pas uw voorkeuren aan of schrijf u uit.