Copy
EPB-nieuwsbrief

Nr. 2020-08 (november)

COVID-19

De indientermijn van een EPB-aangifte opnieuw tijdelijk opgeschort 

Eind oktober is opnieuw een periode van civiele noodsituatie afgekondigd. Dat betekent dat de indientermijn van een EPB-aangifte voor een tweede keer tijdelijk wordt opgeschort. Dat moet verslaggevers en aangifteplichtigen enig comfort bieden en alle partijen extra tijd geven om de EPB-aangifte correct op te maken.
 
Gedurende de periode van een noodsituatie wordt de uiterste termijn voor het indienen van een EPB-aangifte opgeschort (120 dagen).
 
Er zijn ondertussen twee perioden waarvoor de civiele noodsituatie is uitgeroepen: 

  • van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 
  • van 30 oktober 2020 tot en met 27 februari 2021 

Dossiers waarvoor de periode van de eerste opschorting nog loopt, worden opgeschort met 240 dagen.  

Het  Vlaams Energieagentschap (VEA)  stemt haar handhaving op de tijdige indiening van een EPB-aangifte uiteraard af op deze beslissingen.
  
Beschikt u over voldoende informatie om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, en wenst u de EPB-aangifte toch in te dienen? Dan blijft dat mogelijk. 

Pas op:  voor EPB-aangiften die voor 20 maart 2020 moesten ingediend worden, blijft de  indientermijn uit het Energiedecreet  gelden. 

Concrete voorbeelden maken duidelijk welke uiterste indiendatum van toepassing is, in het geval van nieuwbouw en renovatie, en in het geval het gebouw wel of niet in gebruik is genomen.  
 

En plaatsbezoeken?

Plaatsbezoeken voor de opmaak van een EPB-aangifte, ventilatieverslag en luchtdichtheidstest zijn toegestaan. De Federale Regering bevestigde ons recent dat plaatsbezoeken toegestaan zijn wanneer moet voldaan worden aan wettelijke verplichtingen. 
 
Respecteer bij een plaatsbezoek steeds de afstands- en hygiënemaatregelen.

Lees het volledige overzicht  van de coronamaatregelen die van toepassing zijn op verslaggevers. 

DATABANK

Belangrijk: vermijd een EPC-bouw zonder adres

Het VEA merkt op dat in de energieprestatiedatabank EPB-aangiften zitten zonder een adres op de formulieren en op het energieprestatiecertificaat (het ‘EPC-bouw’). 

Bij het definitief indienen van een EPB-aangifte op de energieprestatiedatabank moet u die koppelen aan een adres uit het gebouwenregister.  

Het is belangrijk dat u daarbij de procedure voor het indienden van EPB-aangiften goed opvolgt, zeker bij het selecteren van het adres. Lees daarvoor stap 6 goed na. 

Bedenkt u zich dat u dossiers hebt ingediend zonder adres? Als u de EPB-aangifte maximaal 6 maanden geleden indiende, dan kunt u daarvoor zelf een nieuwe EPB-aangifte indienen, gekoppeld aan het correcte adres.  
 

Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Deel Deel
Het Vlaams Energieagentschap van de Vlaamse overheid spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Vlaams Energieagentschap kan echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.Pas uw voorkeuren aan of schrijf u uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp